Ajankohtaista

Väitös: 4.5.2018 Uusi käsite aikuisopintoihin (Kilja)

Alkamisaika: perjantai 04. toukokuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: perjantai 04. toukokuuta 2018, 16.00

Paikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Ulappa-sali

Kun tehokkuutta tavoittelevista massakoulutuksista halutaan kääntyä asiakaslähtöisiin vaihtoehtoihin, opintojen henkilökohtaistaminen voi olla yksi ratkaisu asiaan. KM Päivi Kilja paneutui kasvatustieteen väitöskirjassaan tähän aiheeseen.

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää opintojen henkilökohtaistamista yksilön kokemana ja kuvata sitä yleisellä, teoreettisella tasolla. Menetelmää toteutetaan useimmiten tukeutumalla ammatillisen koulutuksen säädöksiin. Esimerkiksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseilla on voitu toteuttaa yksilöllinen, oppijan lähtökohdat huomioiva oppimispolku.

Kilja haastatteli näyttötutkintomestarikoulutukseen osallistuneita aikuisoppijoita Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Koulutusta toteutettiin henkilökohtaistamisen periaatteita noudattaen.

Opintojen henkilökohtaistaminen luodaan yhdessä tekemällä

Sosiaalisuus nousi tarkastelussa keskeiseksi. Aikuiselle oppijalle tämä ilmeni silloin, kun yksilöllisistä tavoitteista ja mahdollisuuksista neuvoteltiin ohjaajan ja työpaikan asiantuntijoiden kanssa. Tunnetta osallisuudesta edistivät keskustelut merkityksellisistä työtehtävistä työpaikoilla, työyhteisön jäsenten väliset suhteet ja asiantuntijatuki.

Henkilökohtaistaminen pystyttiin liittämään myös ajatukseen oppimisympäristöistä. Kun purettiin näkemystä opettamiseen sidotusta työskentelystä, oppijoille avautui mahdollisuus henkilökohtaisen oppimisverkoston rakentamiseen.

Oppijoiden yksilökohtaiset kokemukset osoittivat, miten oppimisen sisältöjä oli mahdollista muotoilla myös yksilöllisten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti tai elämäntilanteiden muuttuessa. Parhaimmillaan opintojen suunnittelussa korostuivat osallisuus ja kumppanuuden tarjoaminen aikuisoppijalle.

Kokemustieto näkyväksi

Tutkimus osoitti, miten aikuisena oppiminen ja siihen liitetyt henkilökohtaiset merkitykset muodostivat tulkintahorisontin opintojen henkilökohtaistamisen kokemuksille. Esimerkiksi aikuisoppijoilla oli syvään juurtuneita käsityksiä siitä, minkälaisia opettajien ja oppimisen tulisi olla. Yksilön kokemustieto ja sen näkyväksi tekeminen vahvistivat aikuisoppijan tunnetta arvostuksesta ja olemassaolon merkitystä.

– Tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää. Tutkimus monipuolistaa kuitenkin aikuisoppijana olemisen yleistä tuntemusta ja antaa käsitteellisiä työvälineitä siihen keskusteluun, mitä käydään aikuiskoulutuksen kehittämisestä yhä oppijalähtöisempään suuntaan. Siksi on tärkeää, että aikuisoppijan ainutlaatuisuus ja erilaisuus tulevat huomioiduksi. Oppijat eivät asetu objekteiksi, kun henkilökohtaiselle annetaan tilaa ja oppijalle annetaan tilaa olla subjekti, Kilja suosittelee.

KM Päivi Kiljan kasvatustieteen väitöskirja "Opintojen henkilökohtaistaminen aikuisoppijoiden kokemana – Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimus näyttötutkintomestarikoulutuksen kontekstissa" tarkastustilaisuus on perjantaina 4.5.2018 Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Ulappa-salissa. Vastaväittäjänä dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Juha Hakala (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Lisätietoja:

Päivi Kilja kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1985 Rovaniemen keskustan lukiossa (nyk. Lyseonpuiston lukio). Hän valmistui siivousteknikoksi Rovaniemen kotitalousopistosta vuonna 1989 ja pätevöityi ammatinopettajaksi Järvenpään kotitalousopettajaopistossa vuonna 1993. Hän valmistui kasvatustieteen maisteriksi vuonna 2006 Lapin yliopistosta.

Kilja on työskennellyt ammatinopettajana, projektipäällikkönä ja suunnittelijana ammatillisissa oppilaitoksissa. Vuodesta 2012 alkaen hän on työskennellyt lehtorina Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Julkaisun tiedot:

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 160, 193 s., Jyväskylä 2018, ISSN 0075-4625, ISBN 978-951-39-7405-3 (nid.), ISBN 978-951-39-7406-0 (pdf)

Kirjaa myyvät Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi ja yliopiston verkkokauppa. Linkki väitöskirjan pdf-versioon: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7406-0

Abstract

The subject of this doctoral dissertation was the learner’s experiences of the personalisation of studies. It has shaped by the framework of the organisation of vocational training, in which life-long learning, the competence-based approach and the individuality of studies have long been key developments. The personalisation of studies has been brought within this framework through the European Union’s definition on education policy. In Finland, the definition and implementation of personalisation has primarily relied on legislation on competence-based qualifications. For this reason, the development of the personalisation of studies has been based on the definitions in national education policy and the terms set by vocational institutions’ operational practices. This study deepens understanding of the individuality of the learning process when interpretations of reality are based on the learner’s own subjective world.

The aim of this empirical qualitative PhD study was to describe and understand the phenomenon of the personalisation of studies. Existential phenomenology, which was used as the theoretical approach of the research, incorporates a holistic view of man. In this study, the phenomenological experience was broadly understood as the experiential relationship of man to his own situation. The context of this research was the development of a training programme for specialists in competence-based qualifications conducted by the School of Professional Teacher Education in the Oulu University of Applied Sciences. The qualitative data in the study consisted of interviews in which 19 adult learners shared their experiences of personalising studies. In the analysis of the research data, the phenomenological psychology method was applied.

The empirical results of the study were, first, to define the individual ways the students experientially described their personalised learning processes and, second, to outline the general meaning network formed from those descriptions. The general meaning network of personalisation of studies consisted of the experiences of being an adult learner, participation and being guided. Adult learning and the personal significance associated with it created the horizon of interpretation for the personalisation of studies. The experiences of guidance manifested as the need for personal guidance and the sense of being guided. Freedom, decision-making and understanding possibilities built the experiential meaning of participation. This doctoral dissertation diversifies the general knowledge of adult learning and provides conceptual tools to participate in the pedagogical debate on the personalisation of studies and the related dimensions of the individual. This study offers a new understanding of the underlying intentions of the individual adult learner and highlights the learner’s ‘voice’.

Lisätietoja

Päivi Kilja
paivi.kilja@oamk.fi
040 582 7254
kuuluu seuraaviin kategorioihin: