Ajankohtaista

Kiinnostus koulunkäyntiin ei vähennä urheilumotivaatiota

Yleensä ajatellaan, että lukioikäiset nuoret, jotka keskittyvät tiiviisti vain urheiluun, menestyvät siinä paremmin kuin ne, joille sekä koulu että urheilu ovat tärkeitä. Tutkimuksen valossa asia ei kuitenkaan ole näin. Urheilumotivaatio ja urheiluun liittyvät urasuunnitelmat olivat hyvin samanlaisia pelkästään urheiluun suuntautuneilla, kuin niillä, jotka olivat kiinnostuneita sekä koulusta että urheilusta.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkijat selvittivät vakavasti huipulle tähtäävien nuorten koulu- ja urheilumotivaatiota. Tutkimuksessa oli mukana 391 nuorta kuudesta suomalaisesta urheilulukiosta, jotka sijaitsevat tasaisesti koko Suomen alueella. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa tutkimuksessa nuoria seurataan koko lukion ajan.

– Yli puolet opiskelija-urheilijoista aikoi hakea yliopistoon ja innokkuus jopa kasvoi kahden ensimmäisen lukiovuoden aikana, professori Kaisa Aunola sanoo. Motivaatiota koulunkäyntiin ja urheiluun mitattiin näihin osa-alueisiin liittyvillä arvostuksilla ja kiinnostuksella.

Tulokset kertovat, että suurin osa nuorista urheilijoista on erittäin motivoituneita kouluttautumaan. – Suomalaiset urheilulukiot ovat motivaation näkökulmasta onnistuneet tukemaan kaksoisuraa, joka yhdistää huippu-urheilun ja kouluttautumisen, Aunola arvioi. Kahden uran onnistunut yhdistäminen on erittäin vaativaa aikarajoitusten, päällekkäisten aikataulujen ja ristiriitaisten tavoitteiden vuoksi.

Kahden uran edistämisellä varmistetaan, että urheilijoilla muodostuu vaihtoehtoisia sijoittumismahdollisuuksia, ja he ovat valmistautuneita siirtymään työelämään aktiiviuran jälkeen. Näin huolehditaan siitä, ettei heidän tarvitse lykätä valmistumistaan urheilun vuoksi tai keskeyttää urheilu-uraansa koulutuksen takia.

Tutkijat havaitsivat myös, että motivoituminen ennustaa tulevaisuutta. – Vaikka joillakin koulumenestys oli vähän heikompaa, niin koulunkäyntiä arvostavat ja siihen vahvasti motivoituneet olivat kiinnostuneita jatkamaan yliopistossa, Aunola kertoo. 

Lisätietoja:

Professori Kaisa Aunola, puh. +358408053481, kaisa.aunola@jyu.fi

Yliopistotutkija Tatiana Ryba, puh. +358408054460, tatiana.ryba@jyu.fi

Lisää tutkimuksesta:

Aunola, K., Selänne, A., Selänne, H., & Ryba, T. V. (2018). The role of adolescent athletes' task value patterns in their educational and athletic career aspirations. Learning and Individual Differences, 63, 34–43. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.03.004

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,