Ajankohtaista

Väitös: 11.5.2018: Ennakointi vähentää tietovarastojen kustannuksia (Laatikainen)

Alkamisaika: perjantai 11. toukokuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: perjantai 11. toukokuuta 2018, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Lea Pulkkisen sali

Gabi.jpg
Gabriella Laatikainen
M.Sc. Gabriella Laatikaisen tietojärjestelmätieteen väitöskirjan "Financial aspects of business models: Reducing costs and increasing revenues in a cloud context" tarkastustilaisuus on perjantaina 11. toukokuuta klo 12, paikka Mattilanniemi, Agora, Lea Pulkkisen sali. Vastaväittäjänä professori Casper Lassenius (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Pasi Tyrväinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Yritykset keräävät valtavia määrää tietoa, jota voidaan käyttää esimerkiksi asiakkaiden ymmärtämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen, hinnoittelupäätösten tekemiseen tai kysynnän ennustamiseen. Säilytettävän datamäärän kasvaessa jatkuvasti yritysten on löydettävä sopiva tallennusratkaisu vastaamaan tarpeisiinsa.

Ongelman ratkaisemiseen on useita tallennusvaihtoehtoja. Perinteisin tapa on rakentaa ja hallita omia varastotiloja ja sijoittaa niin kutsuttuun yksityisiin pilviin. Vaihtoehtoisesti varastointiresursseja voidaan vuokrata julkisilta pilvipalveluiden tarjoajilta, kuten Amazonilta tai Microsoftilta. Kolmantena vaihtoehtona on näiden edellä mainittujen yhdistelmä, ns. hybridi-pilvi, jossa voidaan hyödyntää sekä yksityistä että julkista pilveä.

Sopivimman varastoratkaisun löytäminen on usein monimutkaista. Päätökseen vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi vaatimukset tietoturvaan, saatavuuteen, luotettavuuteen tai lainsäädäntöön liittyen. Yritysten päätöksentekoon vaikuttava merkittävä tekijä on valitun tallennusratkaisun kustannukset.

Gabriella Laatikainen tutki eri varastointivaihtoehtojen kustannustehokkuutta. Lisäksi tutkimuksessa ehdotetaan erilaisia tapoja vähentää varastoinnin kokonaiskustannusta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että jos yritykset arvioivat ja optimoivat tallennusresursseja tarpeeksi usein, silloin yksityisen tai hybridivarastointijärjestelmän kustannukset vähenevät.

- Yrityksien kannattaa muuttaa sisäisiä toimintatapojaan ja ennakoida varastointitarvettaan tarkemmin, Laatikainen suosittaa.

Työkalu pilvipalveluiden hinnoitteluun

Väitöskirjan toinen aihe liittyy Software-as-a-Service:n hinnoitteluun. Ohjelmistoja ei enää osteta kaupan hyllyltä hintalapulla varustettuna vaan niiden vuokraus tarvittavaksi ajaksi kuukausimaksulla yleistyy koko ajan. Tämän seurauksena pilvipalveluiden tarjoajat eivät voi hinnoitella palveluitaan kuten perinteisiä ohjelmistoja tai muita hyödykkeitä. Laatikainen kehitti hinnoittelutyökalun, joka tukee yrityksiä löytämään sopivimman hinnoittelumallin pilvipalveluilleen.

Lisätietoja:

Gabriella Laatikainen, gabriella.laatikainen@jyu.fi, puhelinnumero 0451 444 700.

Teos julkaistaan sarjassa Jyväskylä Studies in Computing nr. 278, 92 pages, Jyväskylä 2018, ISSN 1456-5390, 278; ISBN 978-951-39-7407-7 (nid.), ISBN 978-951-39-7408-4 (PDF). Saatavilla Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. (014) 260 3487, myynti@library.jyu.fi. Luettavissa JYX-arkistossa: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/57745?show=full

Gabriella Laatikainen on Romanian unkarilainen ja hän on asunut Suomessa yli kymmenen vuotta. Hän valmistui matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen maisteriksi Debrecenin yliopistosta, Unkarista sekä tietotekniikan insinööriksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Hän on työskennellyt ohjelmistokehittäjänä ennen jatko-opintojaan.

.

Lisätietoja

Gabriella Laatikainen
gabriella.g.laatikainen@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: