Ajankohtaista

Materiaalisuus teemana lapsiystävällisessä konferenssissa

VIII Kansainvälinen monitieteinen lapsuudentutkimuksen konferenssi Childhood and Materiality pohtii tänä vuonna materiaalisuuden merkitystä lapsuudessa, 7.–9.5. Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa. Tapahtuman osallistujille on järjestetty lastenhoito konferenssin puolesta.

Materiaalisuuden tarkastelut tuottavat uusia näkökulmia esimerkiksi lapsen toimijuuden, kehollisuuden, luonto-suhteen ja identiteetin tarkastelun. Konferenssin työryhmissä käsitellään esimerkiksi lasten ja lemmikkien suhteita, köyhyyden vaikutusta arjessa sekä esinemaailman – kuten tekoliman, tablettien ja lelujen merkitystä lasten kulttuurissa ja vuorovaikutussuhteissa.

Tilaisuus kokoaa humanististen, yhteiskuntatieteellisten ja kasvatustieteellisten alojen tutkijoita yhteiseen keskusteluun. Kyse on samalla kahdeksansista Lapsuudentutkimuksen päivistä, jotka on vuodesta 2010 lähtien järjestetty kansainvälisenä tapahtumana.

Konferenssin neljä keynote-esiintyjää ovat Jyväskylän yliopiston professori emerita Leena Alanen. Hän käsittelee uusmaterialismin ja kriittisen realismin lähestymistapoja lapsuuden tutkimukseen. Oslon yliopiston professori Ivar Frønes on elämänkertatutkimuksen sekä lapsuuden ja marginalisaation tutkija. Materiaalisuudesta ja lapsen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta esitelmöi tohtori Nick Lee Warwickin yliopistosta. Lasten kokemukset monimuotoisista perheistä sekä vaihtelevista sosiaalisista ja materiaalisista suhteista on Aarhusin yliopiston professorin Ida Wentzel Wintherin aiheena. 

Konferenssi on saavuttanut vakiintuneen aseman niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin tutkijoiden piirissä. Kansainvälisiä vieraita saapuu Jyväskylään Euroopan lisäksi mm. Kiinasta, Australiasta, Yhdysvalloista, Etelä-Afrikasta, Kanadasta ja Brasiliasta. Osallistujia on kaikkiaan noin 200. Monitieteinen konferenssi on järjestetty lapsiystävälliseksi, osallistujilla on mahdollisuus lastenhoitoon konferenssin puolesta

Vuoden 2018 konferenssi juhlistaa myös Lapsuudentutkimuksen seuran 10-vuotisjuhlaa. Seura perustettiin Turun lapsuudentutkimuksen päivien yhteydessä vuonna 2008. Sen lähtökohtana oli Jyväskylän yliopiston ja siellä erityisesti emerita professori Leena Alasen toiminta lapsuudentutkimuksen verkoston ja sittemmin Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt eli LaNKa-osaamiskeskittymän organisoimisessa. Sen toiminta jatkuu osana kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan Lapsi- ja perhetutkimuksen alaa ja osaamiskeskittymää.

Konferenssin teema-alue kiinnittyy olennaisella tavalla yliopiston tutkimuksen painoalaan oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt. Konferenssi vahvistaa yliopiston kansainvälistä tunnettavuutta ja arvostusta lapsi- ja perhetutkimuksen alalla.

Konferenssin yhteydessä jaetaan Lapsuusteko-palkinto.

Ohjelma: https://www.jyu.fi/en/congress/childhood2018/childcare

Lisätietoja

Maarit Alasuutari, puh. +358408053513, maarit.alasuutari@jyu.fi

Raili Välimaa, puh. +358408053607, raili.valimaa@jyu.fi

Anna Siippainen puh. +358408054033, anna.siippainen@jyu.fi

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,