Ajankohtaista

Sammakoiden kannibalismin tutkimukseen akatemian rahoitusta

Bibiana_Rojas_crop_PS.jpg
Bibiana Rojas Zuluaga
Bibiana Rojas Zuluagan projekti "Olet mitä syöt” tutkii kannibalismin merkitystä eteläamerikkalaisille sammakoille. Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi hänelle akatemiatutkijan rahoituksen.

Rojas Zuluaga on Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkijatohtori. Hänen viisivuotinen akatemiatutkijan hankkeensa alkaa 1.9.2018, ja sen rahoitus on 438 874 euroa.

Lajitoverista kannibaali saa arvokkaita ravinteita. Ne nopeuttavat sammakon toukan kasvua ja parantavat sen asemia kilpailussa muita lajitovereita vastaan. Oleellista on, tunnistaako kannibaali eron sukulaisen ja ei-sukulaisen välillä?

Syödessään sukulaisensa, kannibaali saa lyhytnäköisen ravintoedun, mutta toisaalta vähemmän suvun geenejä siirtyy sukupolvessa eteenpäin. Lisäksi kannibaalit ovat alttiimpia lajitovereidensa mahdollisesti kantamille taudeille.

– Tutkin lisääkö kannibalismi, erityisesti sukulaisten syöminen riskiä tartuntatauteihin. Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa sammakoita maailmanlaajuisesti uhkaavan sienitaudin leviämismekanismeista, Rojas Zuluaga kertoo.  

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen 11 uudelle akatemiatutkijalle. Näiden rahoitukseen toimikunta käyttää noin 4,8 miljoonaa euroa. Reilu kolmannes rahoituksen saaneista oli naisia. Hakemuksia oli kaikkiaan 95. Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu on myönteisen päätöksen ensisijainen rahoituskriteeri.

Lisätietoja:

Bibiana Rojas Zuluaga puh. +358408054622, bibiana.rojas@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,