Ajankohtaista

Multimediateknologia opetti suomalaisille ekaluokkalaisille luonnontietoa

JYNorssia_55.JPG
Tabletin tutkistelua Jyväskylän yliopiston normaalikoulun ensimmäisellä luokalla. Kuvaaja Petteri Kivimäki.
Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan jo ekaluokkalaiset voivat oppia tärkeitä oppisisältöjä itsenäisesti tietokoneella työskennellen. Tulosten mukaan digitaaliseen oppimateriaaliin perustuva opetus on pedagogisesti mielekästä jo alkuopetuksessa, kunhan oppimateriaali on suunniteltu niin, että se ottaa huomioon suuret yksilölliset erot lasten oppimisvalmiuksissa ja aikaisemmissa tiedoissa.

Kuusi kertaa viikossa annetun noin 20 minuutin kestoisen harjoituskerran aikana 63 ensimmäisen luokan koululaista opiskeli luonnontiedon alkeita puhetta, kuvaa ja monivalintatehtäviä yhdistelevän multimediateknologian avulla. Suomessa koulu aloitetaan 6–7-vuotiaina. Lasten oppimista seurattiin alku- ja loppumittauksin.

Oppiminen oli parempaa tietokoneopetuksen sisältöihin liittyvissä päättelytehtävissä kuin kontrollitehtävissä. Lähtötasoltaan heikommat lapset oppivat enemmän riippumatta lukemisen ja kuullun ymmärtämisen taidoistaan. Lapset myös pitivät luonnontieteiden opiskelusta tietokoneella.

Oppilaiden tekemien virheiden tarkastelu tuotti kiinnostavaa tietoa siitä, mihin seikkoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota sähköisiä oppimateriaaleja kehitettäessä. Esimerkiksi yksiselitteisten sääntöjen tarjoaminen havainnollistavien esimerkkien tukena vaikutti tehostavan oppimista.

Tutkijat suosittelevat, että digitaalisia oppimateriaaleja kehitettäessä niitä testattaisiin ja muokattaisiin riittävästi, kunnes tiedetään niiden tuottavan riittävän hyviä oppimistuloksia.

– Tässä olisikin tärkeä kohde kustantajien ja tutkijoiden väliselle yhteistyölle, tutkijatohtori Jarkko Hautala ehdottaa.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä yhdysvaltalaisen Boulder Learning -tutkimusinstituutin kanssa. Tutkimusprojekti oli osa Suomen Akatemian ja yhdysvaltalaisen National Science Foundationin rahoittamaa Science Across Virtual Institutes (2013–2014) -ohjelmaa. Artikkeli julkaistiin Educational Technology Research and Development -lehdessä.

Lisätietoja:

PsT Jarkko Hautala, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto

+358 40 805 3487, jarkko.v.hautala@jyu.fi

Boulder Learning: http://boulderlearning.com/

Julkaisu:

Hautala, J., Baker, D. L., Keurulainen, A., Ronimus, M., Richardson, U., & Cole, R. (2018). Early science learning with a virtual tutor through multimedia explanations and feedback on spoken questions. Educational Technology Research and Development, 66(2), 403-428. https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-017-9558-6
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,