Ajankohtaista

Kaikki tiedotteet

19.02.2015
JYUNewsItemToivo Takalalta 65 000 euron lahjoitus varainhankintakampanjaan
Erikoissuunnittelija Toivo Takala lahjoitti 65 000 euroa Jyväskylän yliopiston varainhankintakampanjaan.
18.02.2015
JYUNewsItemTulkintoja liikuntakulttuurin muutoksesta
Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijät jäljittävät liikuntakulttuurin muutosta julkaisemallaan artikkelikokoelmalla Liikunta yhteiskunnallisena ilmiönä.
17.02.2015
JYUNewsItemVäitös: 27.2.2015 Liikkumistyylillä keskeinen vaikutus nivelkuormitukseen - iäkkäiden kannattaa vahvistaa nilkkoja (Kulmala)
LitM Juha-Pekka Kulmala biomekaniikan väitöskirjan “The effects of locomotor pattern diversity and ageing on the lower limb joint mechanics and loading during human walking and running” tarkastustilaisuus 27.2.2015. Vastaväittäjänä professori Albert Gollhofer (Freiburgin yliopisto, Saksa) ja kustoksena professori Janne Avela (Jyväskylän yliopisto).
17.02.2015
JYUNewsItemVäitös: 27.2.2015 Tilastomies torpparien asialla 1900-luvun alun vastakkainasettelun Suomessa (Jussila)
FL Petri Jussilan Suomen historian väitöskirjan ”Tilastomies torpparien asialla. Edvard Gyllingin maatalouspoliittinen ajattelu ja toiminta suurlakon ja sisällissodan välillä” tarkastustilaisuus 27.2.2015.
16.02.2015
JYUNewsItemProfessori Outi Merisalolle Saksan liittotasavallan ansioristi
Saksan liittotasavallan presidentti Joachim Gauck on myöntänyt Jyväskylän yliopiston romaanisen filologian professorille Outi Merisalolle liittotasavallan ansioristin. Sen luovutti Saksan suurlähettiläs Dorothee Janetzke-Wenzel Helsingin-suurlähetystössä järjestetyssä tilaisuudessa 13.2.2015.
16.02.2015
JYUNewsItemJyväskylän yliopiston tiedemuseossa alkaa pro gradu -näyttelysarja
Tervetuloa Jyväskylän yliopiston tiedemuseon näyttelyn Valkoista verta, mitä kuivattu veripisara voi kertoa terveydentilastasi? avajaisiin torstaina 19.2. klo 13 Soihtu-näyttelykeskuksen Kipinä-galleriaan (Seminaarinmäki, S-rakennus). Näyttely perustuu LitM Aarni Kimmon pro gradu -tutkielmaan Kuivaveren valkoisuus ja kliiniset verimuuttujat (Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto). Avajaispäivänä Aarni Kimmo on paikalla klo 13–17 kertomassa analyysimenetelmästä ja ottamassa yleisöltä verinäytteitä kuivaverianalyysiä varten.
13.02.2015
JYUNewsItemTeknologia muuttaa opettajan roolia
Tuoreen suomalais-sveitsiläis-belgialaisen tutkimusyhteistyön tuloksena on nyt saatu uutta tietoa opettajan muuttuneesta roolista uusissa, teknologiatuetuissa oppimisympäristöissä. Tutkimuksen toinen kirjoittaja on Raija Hämäläinen Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.
13.02.2015
JYUNewsItemVäitös: 28.2. Opettajan lukivaikeus voi olla työväline (Burns)
MEd Eila Burnsin kasvatustieteen väitöskirjan "Tertiary teachers with dyslexia as narrators of their professional life and identity" tarkastustilaisuus 28.2.2015.
10.02.2015
JYUNewsItemVäitös: 21.2.2015 Krooninen kipu täyttää elämän ja ajatukset (Ojala)
TtM Tapio Ojalan fysioterapian väitöskirjan "The essence of the experience of chronic pain - A phenomenological study" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Julius Sim (Keele University, Staffordshire, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Arja Häkkinen (Jyväskylän yliopisto).Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
10.02.2015
JYUNewsItemVäitös: 21.2.2015 Haastava tavoite: suomen kieli ja lukutaito opittava vuodessa (Tammelin-Laine)
FM Taina Tammelin-Laineen suomen kielen väitöskirjan ”Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Maria Kela (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Maisa Martin (Jyväskylän yliopisto).
09.02.2015
JYUNewsItemEnsimmäiset tulokset: Uusi korkeakouludiplomi houkuttelee työelämässä olevia korkeakoulutukseen
Helena Aittola, Taru Siekkinen, Jussi Välimaa: Korkeakouludiplomi. Kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti. Koulutuksen tutkimuslaitos 2015.
09.02.2015
JYUNewsItemKeyCoNet-projekti: Opettajia tuettava laaja-alaisten osaamisalueiden opettamisessa
 
09.02.2015
JYUNewsItemVäitös: 20.2.2015: Lopettakaa puhe syrjäytymisestä (Perttula)
YTM Rauno Perttulan sosiaalityön väitöskirjan ”Syrjäytymispuhe hallinnan strategiana opiskelijahuollon sosiaalityössä” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä VTT Erja Saurama (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Aila-Leena Matthies (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius).
09.02.2015
JYUNewsItemPsykoterapiatutkimuksen päivät: Mieli muuttuu – mutta miten?
Psykoterapiatutkimuksen päivät 2015. 12.-13.2.2015, 10.30, Hotelli Rantasipi Laajavuori, Laajavuorentie 30, Jyväskylä.
09.02.2015
JYUNewsItemVäitös: 20.2.2015. Tehokkaita menetelmiä puun hyödyntämiseen biojalostamoissa (Lehto)
FL Joni Lehdon soveltavan kemian väitöskirjan ”Advanced Biorefinery Concepts Integrated to Chemical Pulping” (”Kemiallisen massan valmistukseen integroidut ja kehittyneet biojalostamokonseptit”) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii professori Ali Harlin (VTT) ja kustoksena professori Raimo Alén.
06.02.2015
JYUNewsItemValtakunnalliset taidehistorian päivät ensimmäistä kertaa Jyväskylässä, teemana kulttuuriympäristö
Taidehistorian seura ry. ja Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos järjestävät 12.–13.2.2015 kuudennet valtakunnalliset taidehistorian päivät eli Tahiti-konferenssin. Taidehistorian päivät ovat saaneet nimensä 1960-luvulla Helsingin yliopistossa toimineelta TAideHIstoriaa TIeteenä painottavalta seuralta. Vuoden 2015 Tahiti-konferenssin teema on: ”Kulttuuriympäristö: käsitteet, keinot ja konkretia” ja se tuo yhteen eri alojen tutkijoita ja ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneet kulttuuriympäristöön liittyvistä moninaisista kysymyksistä. Konferenssi järjestetään ensimmäistä kertaa Jyväskylässä.
05.02.2015
JYUNewsItemPuolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg Martti Ahtisaari -luennolla: Oma kansallinen valmiutemme ja puolustuskykymme on turvallisuutemme perusta
Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg piti Martti Ahtisaari –luennon Jyväskylässä 4.2.2015. Neljännentoista Martti Ahtisaari –luennon otsikkona oli Puolustusvoimat vuonna 2015.
04.02.2015
JYUNewsItemVäitös: 6.2. Naisen työpaikan menetys vähentää syntyvyyttä (Kellokumpu)
KTM Jenni Kellokummun väitöskirjan ”Essays on Work and Fertility” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Petri Böckerman (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Ari Hyytinen (Jyväskylän yliopisto).
04.02.2015
JYUNewsItemLiikunnallinen sävellyskilpailu opiskelijoille
Jyväskylän korkeakoululiikunta järjestää liikunnallisen sävellyskilpailun Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Pääpalkintona on 500 €.
04.02.2015
JYUNewsItemOpettajan työ edelleen vetovoimainen
Opettajan työ on edelleen vetovoimainen ja arvostettu. Opettajat ovat hyvin sitoutuneita ja tyytyväisiä työhönsä. Niinpä myös opettajien poistuminen opetusalalta on Suomessa vähäistä. Ongelmana on opettajien vähäinen täydennyskoulutus ja uusien opettajien perehdyttäminen työhönsä.Tällaisiin tuloksiin on tultu opettajien pedagogista asiantuntijuutta ja liikkuvuutta selvittävässä PAL-hankkeessa. Tutkimuksen on toteuttanut Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä Opetushallituksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa.