Ajankohtaista

Väitösuutiset


Alla on lista viimeisimmistä väitöksistä. Loput väitökset löytyvät aiemmat väitökset ja tulevat väitökset -sivuilta.

 

Tiedote Väitös: 30.6.2017: Tunnekyvykkyys on irtisanojan tärkein ominaisuus (Martelius-Louniala)
KTL Tiina Martelius-Lounialan johtamisen väitöskirjan ”Siinä pitää olla vähä teflonii. Tunnekokemuksia johtajana irtisanomistilanteessa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Arja Ropo (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 26.6.2017: Uutta teoriaa kielten oppimisesta (Karimi-Aghdam)
MA Saeed Karímí-Aghdam-Ordakloun soveltavan kielitieteen väitöskirjan ”Developing a Metatheoretical Framework for Second Language Development: A Cultural-Historical Theory and Dynamic Systems Theory Perspective” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori James P. Lantolf (Pennsylvania State University) ja kustoksena professori Hannele Dufva (Jyväskylän yliopisto). Väitös käydään etäyhteyden välityksellä.
Tiedote Väitös: 22.6.2017: Soinnuista välittyy muutakin kuin iloinen duuri ja surullinen molli (Lahdelma)
Imre Lahdelman musiikkitieteen väitöskirjan ”At the Interface Between Sensation and Emotion: Perceived Qualities of Single Chords” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Elvira Brattico (Aarhus University) ja kustoksena professori Jaakko Erkkilä (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: 22.6.2017: Urheilutekstiileiden hopeananohiukkasissa piilee ympäristövaara (Rajala)
FM Juho Rajalan ympäristötieteen väitöskirjan ”Behaviour of sediment-associated silver nanoparticles and their toxicity to Lumbriculus variegatus” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor Henriette Selck (Roskilde University) ja kustoksena professori Jussi Kukkonen (Jyväskylän yliopisto).
Tiedote Väitös: 19.6.2017: Uudet menetelmät mahdollistavat nopean ja laadukkaan päätöksenteon (Chugh)
MSc Tinkle Chughin tietotekniikan väitöskirjan ”Handling expensive multiobjective optimization problems with evolutionary algorithms” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor Dr. Michael T.M. Emmerich (Leiden University, Alankomaat) ja kustoksena professori Kaisa Miettinen (Jyväskylän yliopisto).
Tiedote Väitös: 17.6.2017: Hepatiitti E on tulevaisuuden työkalu rintasyövän hoidossa (Stark)
FM Marie Starkin solu ja molekyylibiologian väitöskirjan ”Recombinant Nanocapsids for Targeted Theranostic Delivery” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori John Johnson Jr. (Scripps Research Institut, California) ja kustoksena dosentti Varpu Marjomäki (Jyväskylän yliopisto).
Tiedote Väitös: 17.6.2017 Nuori, jos haluat tietää, kuka olet, aseta konkreettisia tavoitteita (Marttinen)
PsM Elina Marttisen psykologian väitöskirjan ”Deciding on the direction of career and life: Personal goals, identity development, and well-being during the transition to adulthood” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Wim Beyers (Gent University) ja kustoksena professori Katariina Salmela-Aro (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: 17.6.2017: Saamelainen nykyrunous päivittää saamelaiskuvastoa (Ahvenjärvi)
Kaisa Ahvenjärven kirjallisuuden väitöskirjan ”Päivitettyä perinnettä. Saamelaisen nykyrunouden saamelaiskuvastoja” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Vuokko Hirvonen (Saamelainen korkeakoulu, Norja) ja dosentti Olli Löytty (Turun yliopisto). Kustoksena professori Sanna Karkulehto (Jyväskylän yliopisto).
Tiedote Väitös: 16.6.2017: Parvoviruksen aiheuttamat autoimmuunisairaudet voidaan torjua tulevaisuudessa (Puttaraksa)
MS. Kanoktip Puttaraksan solu- ja molekyylibiologian väitöskirjan ”Pathogenic mechanisms of how human parvovirus break self-tolerance” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Doctor Nancy C.Horton (Arizonan yliopisto, Yhdysvallat) ja kustoksena dosentti Leona Gilbert (Jyväskylän yliopisto).
Tiedote Väitös: 16.6.2017: Tiedonlouhinta paljastaa uutta tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä (Saarela)
MSc Mirka Saarelan tietotekniikan väitöskirjan ”Automatic Knowledge Discovery from Sparse and Large-Scale Educational Data - Case Finland” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Professor Rolf Vegar Olsen (Oslon yliopisto, Norja) ja kustoksena professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto).
Tiedote Väitös: 16.6.2017: Toiminnallisia ohutkalvoja voidaan kasvattaa jopa huoneenlämmössä (Napari)
FM Mari Naparin fysiikan väitöskirjan ”Low-temperature thermal and plasma-enhanced atomic layer deposition of metal oxide thin films” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Christophe Detavernier (Ghent University, Belgium) ja kustoksena professori Timo Sajavaara (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: 16.6.2017: Maahanmuuttokeskustelu heijastuu monikulttuuristen perheiden omiin puheisiin (Nissi)
Kaisa Nissin etnologian väitöskirjan "Uskonnot, kulttuurit ja perhe. Etnologinen tutkimus monikulttuuristen liittojen kerronnoista Suomessa" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä akatemiatutkija YTT Anna Rastas (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Laura Stark (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 16.6.2017: Hyvinvointi ja jaksaminen työssä rakentuvat yhteisin voimin (Eriksson)
PsL Tuula Erikssonin kasvatustieteen väitöskirjan ”Ikääntyvät ja työhyvinvointi. 45-64-vuotiaiden työssäjaksamiskokemuksia” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä emeritaprofessori Marjatta Vanhalakka-Ruoho (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena lehtori Sauli Puukari (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 16.6.2017: Uudet loislajit selittävät kalan lihan epätavallista ulkomuotoa (Ahonen)
FM Hanna Ahosen akvaattisten tieteiden väitöskirjan ”Spore-forming parasites infecting muscles of freshwater fishes - ecology and epidemiology” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Perttu Koski (Evira) ja kustoksena professori Jouni Taskinen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 16.6.2017 Lahjakkuus ei kuulu koulun tasa-arvokeskusteluun (Siekkinen)
Kirsi Siekkisen kasvatustieteen väitöskirjan ”Koulutuksen tasa-arvon diskurssit ja toimijat peruskoulun tuntijakouudistuksessa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Piia Seppänen (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Juha Hakala (Jyväskylän yliopisto).
Tiedote Väitös: 12.6.2017: Ekomerkitty lento kuljettaa perille vihreämmin siivin (Baumeister)
M.Sc. Stefan Baumeisterin ympäristöjohtamisen väitöskirjan ”An Eco-label for the Airline Industry - Instrument for Behavioral Change?” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori KTT Lasi Linnanen (LUT) ja kustoksena professori Hanna-Leena Pesonen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: 10.6.2017 Kuvan materiaalisuus on ratkeamaton ongelma (Tanhuanpää)
FM Ari Tanhuanpään taidehistorian väitöskirjan "Huoli kuvasta - merkitys, mieli, materiaalisuus" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Riikka Stewen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Annika Waenerberg (Jyväskylän yliopisto).
Tiedote Väitös: 10.6.2017: Pohjoismainen työelämän laatu Euroopan parasta – mutta kuinka kauan? (Mustosmäki)
YTM, KTM Armi Mustosmäen yhteiskuntapolitiikan väitöskirjan ”How Bright Are the Nordic Lights? Job Quality Trends ín Nordíc Countries in a Comparative perspectíve” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä VTT, TkT, dosentti Tuomo Alasoini (Tekes) ja kustoksena dosentti Timo Anttila (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 7.6.2017: Sosiaalinen media asettaa organisaation kriisiviestinnän uusien haasteiden eteen (Zhang)
KTM Boyang Zhangin yhteisöviestinnän väitöskirjan ”Understanding evolvíng organisational issues in social media” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate professor Chiara Valentini (Aarhusin yliopisto, Tanska) ja kustoksena professori Marita Vos (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: 6.6.2017: Kuntoilijan kannattaa jakaa voima- ja kestävyysharjoittelu eri päiville (Eklund)
LitM Daniela Eklundin valmennus- ja testausopin väitöskirjan ”Different-day and same-session combined strength and endurance training: Adaptations in neuromuscular and cardiorespiratory performance, body composition, metabolic health and wellbeing in men and women” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjä professori Dusan Hamar (Comenius University, Slovakia) ja kustoksena professori Keijo Häkkinen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.