Ajankohtaista

Väitösuutiset


Alla on lista viimeisimmistä väitöksistä. Loput väitökset löytyvät aiemmat väitökset ja tulevat väitökset -sivuilta.

 

Tiedote Väitös: Arvot kestävän ruoankulutuksen taustalla voivat olla yhtä aikaa pyyteettömiä ja itsekkäitä (Ulvila)
KTM Kukka-Maaria Ulvilan ympäristöjohtamisen väitöskirjan "'Good for Nature - Good for You'? Values and Sustainable Food Consumption - Promoting Sustainably Produced Food Products to Finnish Consumers" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Assistant Professor Dr. Hanna Leipämaa-Leskinen (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Hanna-Leena Pesonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 25.5.2018 Pätsin Virossa valtio yhtenäisti ja vahvisti kansallista identiteettiä (Leukumaa-Autto)
FM Saila Leukumaa-Autton yleisen historian väitöskirjan "Tavoitteena vahva ja yhtenäinen kansa. Historia ja kieli kansallisen identiteetin rakentamisen välineinä Pätsin aikakauden Virossa 1934-1940" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti, FT Pertti Grönholm (Turun yliopisto) ja kustoksena akatemiatutkija Simo Mikkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 24.5.2018: Haluaisitko olla Sherlock Holmes? – Salaisuus piilee visuaalisessa työmuistissa (Ye)
M.Ed Chaoxiong Yen kognitiotieteen väitöskirjan "Visual working memory resource allocation mechanism in consolidation and maintenance phase" tarkastustilaisuus torstaina 24.5.2018.
Tiedote Väitös: 24.5.2018 Uudella otoskiintiöinnillä aika- ja kustannussäästöjä sekä tarkempia tuloksia (Keto)
FL Mauno Kedon tilastotieteen väitöskirjan ”Optimal Sample Allocation Conditioned on a Small Area Model, Estimator and Auxiliary Data” (Pienaluemalliin, estimaattoriin sekä apumuuttujatietoon ehdollistettu optimaalinen otoskiintiöinti) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Ralf Münnich (University of Trier, Saksa) ja kustoksena professori Pekka Neittaanmäki (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: 19.5.2018: Uusia säännöllisyystuloksia matemaattisen peliteorian alalla (Heino)
Tiedote Väitös: 18.5.2018 Polymeerikuiduista apua vedenpuhdistukseen ja haavan hoitoon (Tatikonda)
M.Sc. Rajendhraprasad Tatikondan kemian väitöskirjan "Multivalent N-donor li­gands for the construction of coordination polymers and coordination polymer gels" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Muriel Hissler (Université Rennes, Ranska) ja kustoksena professori Matti Haukka (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: 18.5.2018: Hyvät vuorovaikutussuhteet parantavat kouluviihtyvyyttä (Manninen)
KM Seija Mannisen erityispedagogiikan väitöskirjan "Kouluviihtyvyys ja siihen liittyvät tekijät peruskoulussa ja toisen asteen opinnoissa" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti, yliopistotutkija Kristiina Lappalainen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Savolainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 18.5.2018: Naiset saavat liikuntajohtajina pienempää palkkaa kuin miehet (Aalto-Nevalainen)
LitM Päivi Aalto-Nevalaisen johtamisen väitöskirjan ”Vertaileva tutkimus nais- ja miesjohtajien uramenestyksestä liikunta-alalla” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Liisa Mäkelä (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 12.5.2018: Sansibarissa kehitetään osallistavaa ja esteetöntä kasvatusta (Juma)
M.A. (Psychology) Said Juman erityispedagogiikan väitöskirjan "Developing inclusive education policy and practice in Zanzibar: Collaborative action research" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Professori Lani Florian (University of Edinburgh) ja kustoksena dosentti, yliopistotutkija Elina Lehtomäki (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: 12.5. Naisjudokat luovat itse kovan jätkän kertomusta (Kavoura)
LitM Anna Kavouran liikuntapsykologian väitöskirjan ”'Successful and feminine athlete' and 'natural-born fighter': A discursive exploration of female judoka’s identities in Greece and Finland” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Tuula Juvonen (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Jarmo Liukkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: 11.5.2018: Ennakointi vähentää tietovarastojen kustannuksia (Laatikainen)
M.Sc. Gabriella Laatikaisen tietojärjestelmätieteen väitöskirjan "Financial aspects of business models: Reducing costs and increasing revenues in a cloud context" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Casper Lassenius (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Pasi Tyrväinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: 4.5.2018 Uutta tietoa biokaivostoiminnan päästöjen vaikutuksista kaloihin (Arola)
Tiedote Väitös: 4.5.2018 Opetusdialogin laatu on yhteydessä oppimiseen (Muhonen)
KM Heli Muhosen kasvatustieteen väitöskirjan ”Educational dialogue in the classroom: Scaffolding, knowledge building and associations with academic performance” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä on professori Kristiina Kumpulainen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 4.5.2018 Uusi käsite aikuisopintoihin (Kilja)
KM Päivi Kiljan kasvatustieteen väitöskirjan "Opintojen henkilökohtaistaminen aikuisoppijoiden kokemana - Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimus näyttötutkintomestarikoulutuksen kontekstissa" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Juha Hakala (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 21.4.2018: Kasvispainotteinen ruokavalio parantaa fyysistä suorituskykyä (Hietavala)
LitM Enni-Maria Hietavalan liikuntafysiologian väitöskirjan "Dietary acid load and acid-base balance in exercise and health from adolescence to late adulthood" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Lars MgNaughton (Edge Hill University, Yhdistynyt kunigaskunta) ja kustoksena professori Antti Mero (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: Väitös 20.4.2018: Molekyyleillä kohti kvanttivallankumousta (Mansikkamäki)
FM Akseli Mansikkamäen kemian väitöskirjan "Theoretical and Computational Studies of Mag­netic Anisotropy and Exchange Coupling in Molecular Systems" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Juha Vaara (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Heikki Tuononen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: 20.4.2018: Uusista kumariinimolekyyleistä mahdollisesti apua syövän ja Alzheimerin hoitoon (Rauhamäki)
FM Sanna Rauhamäen solu- ja molekyylibiologian väitöskirjan "Biomolecular interactions of tailored small molecules" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Maija Lahtela-Kakkonen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Olli Pentikäinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 13.4.2018 Keskijohto yrittää korjata eettisiä ongelmia tyhjällä työkalupakilla (Hiekkataipale)
HTM Minna-Maaria Hiekkataipaleen johtamisen väitöskirjan "Between a Rock and a Hard Place: Middle Managers' Ethical Decision Making and Behaviour in the Organizational Context" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Johanna Kujala (Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu) ja kustoksena professori Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
Tiedote Väitös: 13.4.2018 Kaupparyhmien erilaisuus hukkui hypermarkettiin (Seppälä)
FM Jarmo Seppälän taloushistorian väitöskirjan "Institutional perspectives on retailing: Rethinking the adoption of largescale retailing in Finland" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä researcher II, PhD Espen Ekberg (Handelshøyskolen BI) ja kustoksena professori Juha-Antti Lamberg (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
Tiedote Väitös: 6.4.2018 Tietokonesimulaatio havainnollistaa liikkeen soluissamme (Aho)
FM Vesa Ahon fysiikan väitöskirjan "Modeling of intracellular transport in realistic cell geometries" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Matthias Weiss (University of Bayreuth, Saksa) ja kustoksena dosentti Maija Vihinen-Ranta (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.