Promootio 2009

Toukokuussa promovoidaan 16 kunniatohtoria

Jyväskylän yliopiston seitsemännessä kaikkien tiedekuntien yhteisessä promootiossa lauantaina 23.5.2009 promovoidaan 16 kunniatohtoria, jotka ovat ansioituneet työelämässä, yhteiskunnallisissa tai tieteellisissä tehtävissä.

Humanistinen tiedekunta

Professori J. Charles Alderson   Filosofian tohtori h.c.
Professori J. Charles Alderson on kansainvälisesti tunnettu kielitaidon arvioinnin ja sekä vieraalla kielellä lukemisen asiantuntija. Hänellä on jo pitkään ollut tiiviit yhteydet Jyväskylän yliopistoon.
 Professori Beáta Thomka   Filosofian tohtori h.c.
Professori Beáta Thomka tunnetaan narratiivisuuden tutkijana. Thomka on mm. hungarologia-projektin ja Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen tärkeä yhteistyökumppani.
 Maakuntaneuvos, maanviljelijä Viljo S. Määttälä   Filosofian tohtori h.c.
Maakuntaneuvos, maanviljelijä Viljo S. Määttälä on merkittävä kulttuurivaikuttaja. Hän on ollut myös keskeinen henkilö Kokkolan Chydenius-instituuttia perustettaessa.

Informaatioteknologian tiedekunta

 Johtaja Asko Malinen   Filosofian tohtori h.c.
Johtaja Asko Malinen on osallistunut laaja-alaisesti Keski-Suomen ja Jyväskylän yliopiston kehittämiseen mm. toimimalla Jyväskylän yliopistosäätiön puheenjohtajana.
 Professori Sirkka Järvenpää   Kauppatieteiden tohtori h.c.
Professori Sirkka Järvenpää kuuluu tietojärjestelmätieteen
tutkijoiden kansainväliseen kärkeen. Yliopiston tietojärjestelmätieteen tutkijoille hän on ollut esikuva, kollega ja yhteistyökumppani.

 Kasvatustieteiden tiedekunta

Professori Stephen Kemmis     Kasvatustieteiden tohtori h.c.
Kriittistä kasvatustiedettä edustava professori Stephen Kemmis on toiminut ohjaajana ja luennoitsijana maassamme 1990-luvulta saakka.. Hän on vieraillut Jyväskylässä useita kertoja.
 Kaupunginjohtaja Markku Andersson   Kasvatustieteiden tohtori h.c.
Kaupunginjohtaja Markku Andersson on Jyväskylän yliopistosta valmistunut kasvatustieteiden maisteri. Andersson on kehittänyt yliopistoa sekä aiemman toimintansa että nykyisen virkansa ja useiden luottamustehtäviensä kautta.

 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Emeritusprofessori Ilkka Vuori     Terveystieteiden tohtori h.c.
Emeritusprofessori Ilkka Vuori on terveysliikunnan grand old man Suomessa. Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kanssa jo vuosikymmeniä.
 Toimitusjohtaja Roger Talermo   Liikuntatieteiden tohtori h.c.
Toimitusjohtaja Roger Talermo on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia yritysjohtajia. Hän on edistänyt yhteistyötä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kanssa mm. terveysteknologian tutkimuksen ja tuotekehittelyn hyväksi.

 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Professori Anders Pape Møller     Filosofian tohtori h.c.
Professori Anders Pape Møller on yksi evoluutiobiologian suurista nimistä. Hän on vieraillut useita kertoja bio- ja ympäristötieteiden laitoksessa.
 Professori Eero Sjöström   Filosofian tohtori h.c.
Professori Eero Sjöström on puukemian uranuurtajia Suomessa. Hän on vaikuttanut soveltavan kemian osaston opetus- ja tutkimustoimintaan aina sen perustamisesta lähtien.
Arkkitehti SAFA, professori Arto Sipinen

Filosofian tohtori h.c.
Arkkitehti SAFA, professori Arto Sipinen on saanut useita tunnustuspalkintoja elämäntyöstään. Hän on suunnitellut Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampusalueet sekä useita rakennuksia Seminaarinmäelle.

 Taloustieteiden tiedekunta

Ministeri, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen   Kauppatieteiden tohtori h.c.
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen on työurallaan ollut merkittävä talous- ja elinkeinopolitiikan sekä innovaatiopolitiikan vaikuttaja. Ministeri Pekkarinen on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta.
 Professori Wai Fong Chua   Kauppatieteiden tohtori h.c.
Dekaani, professori Wai Fong Chuan tutkimusalueet, kuten laskentatoimi, strategiointi ja laskentajärjestelmien muutos kuvaavat hyvin taloustieteiden tiedekunnassa tehtävää tutkimusta.

 Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Emeritusprofessori Richard J. Rose    Psykologian tohtori h.c.
Psykologian ja lääketieteellisen genetiikan emeritusprofessori Richard J. Rose on arvostettu käyttäytymisgenetiikan asiatuntija ja uranuurtaja. Rose on mm. toiminut päätutkijana psykologian laitoksen kanssa toteutetussa kaksostutkimuksessa.
    Yhteiskuntatieteiden tohtori h.c.
Professori Wolf-Dieter Narr on tunnettu saksalainen akateemikko ja aktiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen keskustelija. Professori Narr on ollut mukana yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen toiminnassa. kuva puuttuu