Yhteenveto kyselyn vastauksistaKyselyyn vastanneiden määrä: 76/168

Approbatur 1 A

TAUSTATIEDOT

Sukupuoli

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1  Mies  44 58
2 Nainen 32 42
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
 Mies 
Maksimi
Nainen
Keskiarvo
1,42
Moodi
 Mies 
Mediaani
 Mies 
Keskihajonta
0,49

Olen

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 yliopiston opiskelija 72 96
2 avoimen yliopiston opiskelija 3 4
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
yliopiston opiskelija
Maksimi
avoimen yliopiston opiskelija
Keskiarvo
1,04
Moodi
yliopiston opiskelija
Mediaani
yliopiston opiskelija
Keskihajonta
0,2

Pääaine(ryhmä)

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 Bio 1 1
2 Fys 9 12
3 Kem 20 27
4 Mat 0 0
5 Til 4 5
6 Tie 31 42
7 Tjt 2 3
8 Tal 1 1
9 Kasv 5 7
10 Muu 1 1
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
Bio
Maksimi
Muu
Keskiarvo
4,89
Moodi
Tie
Mediaani
Tie
Keskihajonta
2,11

Pääaine mahdollisesti tarkemmin

 1. Aikuiskasvatus
 2. Kemia
 3. OKL
 4. Soveltava kemia
 5. Sulautetut järjestelmät
 6. Tietoliikenne
 7. Tietotekniikka
 8. kansantaloustiede
 9. luokanopettajakoulutus
 10. okl
 11. opettajalinja
 12. tietoliikenne
 13. tietotekniikka
 14. yhteiskuntapolitiikka

Opintojen aloitusvuosi

 1. 1995
 2. 1999
 3. 2001
 4. 2002
 5. 2003
 6. 2004
 7. 2004 (aloitin varsinaisesti vasta 2005 varusmiespalveluksen takia)
 8. 2005
 9. 2005 tammikuu

Mat. perusopintojen aloitusvuosi

 1. 1995
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2005 syyskuu
 8. kesä 2005

Tämä on mat. perusopintojen opinnoissani

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1. kurssi 47 62
2 2. kurssi 17 22
3 myöhempi 12 16
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1. kurssi
Maksimi
myöhempi
Keskiarvo
1,54
Moodi
1. kurssi
Mediaani
1. kurssi
Keskihajonta
0,75

KURSSIIN OSALLISTUMINEN

Miten olet osallistunut opetukseen?

Olen ollut luennoilla

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 alle 20 % 13 18
2 20 - 40 % 4 6
3 40 - 60 % 4 6
4 60 - 80 % 10 14
5 yli 80 % 41 57
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
alle 20 %
Maksimi
yli 80 %
Keskiarvo
3,86
Moodi
yli 80 %
Mediaani
yli 80 %
Keskihajonta
1,57

Olen ollut ohjauksissa

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 alle 20 % 35 49
2 20 - 40 % 4 6
3 40 - 60 % 3 4
4 60 - 80 % 4 6
5 yli 80 % 26 36
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
alle 20 %
Maksimi
yli 80 %
Keskiarvo
2,75
Moodi
alle 20 %
Mediaani
20 - 40 %
Keskihajonta
1,85

Olen ollut harjoituksissa

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 alle 20 % 9 12
2 20 - 40 % 2 3
3 40 - 60 % 4 6
4 60 - 80 % 5 7
5 yli 80 % 52 72
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
alle 20 %
Maksimi
yli 80 %
Keskiarvo
4,24
Moodi
yli 80 %
Mediaani
yli 80 %
Keskihajonta
1,4

Olen laskenut harjoitustehtävistä

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 alle 10 % 5 7
2 10 - 39 % 10 14
3 40 - 59 % 15 21
4 60 - 74 % 13 18
5 yli 75 % 29 40
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
alle 10 %
Maksimi
yli 75 %
Keskiarvo
3,71
Moodi
yli 75 %
Mediaani
60 - 74 %
Keskihajonta
1,31

Olen vastannut kirjallisiin oppimistehtäviin

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1   0   2 3
2   1   6 8
3   2   7 10
4 3 kertaa 57 79
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
  0  
Maksimi
3 kertaa
Keskiarvo
3,65
Moodi
3 kertaa
Mediaani
3 kertaa
Keskihajonta
0,75

Olen käyttänyt kurssikirjaa

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 En ollenkaan 4 6
2  Vähän  15 21
3  Paljon  52 73
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
En ollenkaan
Maksimi
 Paljon 
Keskiarvo
2,68
Moodi
 Paljon 
Mediaani
 Paljon 
Keskihajonta
0,58

.. ja sen verkkoversiota

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 En ollenkaan 41 57
2  Vähän  23 32
3  Paljon  8 11
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
En ollenkaan
Maksimi
 Paljon 
Keskiarvo
1,54
Moodi
En ollenkaan
Mediaani
En ollenkaan
Keskihajonta
0,69

Arvioi viikottaista ajankäyttöäsi

Käytin luentoihin valmistautumiseen

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1   0 h   56 78
2   1 h   9 12
3   2 h   4 6
4   3 h   2 3
5 4 h (tai enemmän) 1 1
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
  0 h  
Maksimi
4 h (tai enemmän)
Keskiarvo
1,38
Moodi
  0 h  
Mediaani
  0 h  
Keskihajonta
0,82

Käytin harjoitustehtävien ratkaisemiseen

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1   0 h   4 6
2   1 h   8 11
3   2 h   13 18
4   3 h   22 31
5 4 h (tai enemmän) 25 35
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
  0 h  
Maksimi
4 h (tai enemmän)
Keskiarvo
3,78
Moodi
4 h (tai enemmän)
Mediaani
  3 h  
Keskihajonta
1,19

Käytin kirjallisten tehtävien ratkaisemiseen

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1   0 h   2 3
2   1 h   10 14
3   2 h   21 29
4   3 h   20 28
5 4 h (tai enemmän) 19 26
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
  0 h  
Maksimi
4 h (tai enemmän)
Keskiarvo
3,61
Moodi
  2 h  
Mediaani
  3 h  
Keskihajonta
1,1

Käytin muuhun itsenäiseen opiskeluun

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1   0 h   19 26
2   1 h   27 38
3   2 h   13 18
4   3 h   7 10
5 4 h (tai enemmän) 6 8
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
  0 h  
Maksimi
4 h (tai enemmän)
Keskiarvo
2,36
Moodi
  1 h  
Mediaani
  1 h  
Keskihajonta
1,21

Käytin tenttiin valmistautumiseen (tuntia)

 1. 1
 2. 10
 3. 12
 4. 12h
 5. 15
 6. 2
 7. 20
 8. 24
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. ?

PIKA-ARVIOINTIA

Opintojakson toteutus

Opintojakson tavoitteiden määrittely

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 0 0
2 5 3 5
3 6 6 10
4 7 13 21
5 8 20 32
6 9 15 24
7 10 5 8
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
5
Maksimi
10
Keskiarvo
4,85
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
1,26

Käsitellyn aihepiirin kiinnostavuus

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 3 5
2 5 2 3
3 6 4 6
4 7 12 19
5 8 28 45
6 9 10 16
7 10 3 5
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
4,65
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
1,32

Aihepiirin tärkeys ja hyödyllisyys

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 2 3
2 5 2 3
3 6 6 10
4 7 11 18
5 8 31 50
6 9 7 11
7 10 3 5
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
4,61
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
1,24

Opintojakson toteutus ja järjestelyt

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 0 0
2 5 2 3
3 6 7 11
4 7 10 16
5 8 17 27
6 9 21 34
7 10 5 8
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
5
Maksimi
10
Keskiarvo
5,02
Moodi
9
Mediaani
8
Keskihajonta
1,25

Oma työskentely ja osaaminen

Omat tiedot ja taidot ennen kurssia

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 3 5
2 5 13 21
3 6 9 14
4 7 15 24
5 8 17 27
6 9 6 10
7 10 0 0
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
9
Keskiarvo
3,76
Moodi
8
Mediaani
7
Keskihajonta
1,41

Omat opiskeluasenteet ja suhtautuminen

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 1 2
2 5 3 5
3 6 6 10
4 7 13 21
5 8 19 30
6 9 17 27
7 10 4 6
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
4,79
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
1,32

Oma työskentelyinto ja aktiivisuus

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 3 5
2 5 3 5
3 6 6 10
4 7 13 21
5 8 21 33
6 9 11 17
7 10 6 10
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
4,63
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
1,48

Oma oppiminen ja kehittyminen

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 0 0
2 5 0 0
3 6 4 6
4 7 9 14
5 8 26 41
6 9 21 33
7 10 3 5
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
6
Maksimi
10
Keskiarvo
5,16
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
0,95

Oman kiinnostuksen kehittyminen

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 4 6
2 5 0 0
3 6 6 10
4 7 10 16
5 8 27 43
6 9 12 19
7 10 4 6
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
4,71
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
1,39

Omat tiedot ja taidot kurssin jälkeen

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 0 0
2 5 2 3
3 6 3 5
4 7 6 10
5 8 31 50
6 9 16 26
7 10 4 6
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
5
Maksimi
10
Keskiarvo
5,1
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
1,04

Opetuksen toteutus

Vaikeustason määrittely

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 1 2
2 5 1 2
3 6 3 5
4 7 13 21
5 8 39 62
6 9 5 8
7 10 1 2
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
4,7
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
0,92

Ohjauksen määrä ja laatu

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 2 3
2 5 2 3
3 6 8 13
4 7 9 15
5 8 20 33
6 9 16 27
7 10 3 5
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
4,72
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
1,38

Työmäärän kohtuullisuus

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 0 0
2 5 2 3
3 6 10 16
4 7 9 14
5 8 22 35
6 9 18 29
7 10 2 3
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
5
Maksimi
10
Keskiarvo
4,79
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
1,2

Opettajien asianhallinta ja osaaminen

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 0 0
2 5 0 0
3 6 0 0
4 7 6 10
5 8 11 18
6 9 31 50
7 10 14 23
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
7
Maksimi
10
Keskiarvo
5,85
Moodi
9
Mediaani
9
Keskihajonta
0,88

Opettajien opetustaito ja opetusmenetelmät

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 3 5
2 5 3 5
3 6 6 10
4 7 8 13
5 8 19 30
6 9 20 32
7 10 4 6
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
4,79
Moodi
9
Mediaani
8
Keskihajonta
1,49

Opettajien suhtautuminen ja vuorovaikutus

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 0 0
2 5 2 3
3 6 5 8
4 7 7 11
5 8 17 27
6 9 26 42
7 10 5 8
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
5
Maksimi
10
Keskiarvo
5,21
Moodi
9
Mediaani
8
Keskihajonta
1,19

Kurssin ilmapiiri

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 1 2
2 5 0 0
3 6 3 5
4 7 12 19
5 8 20 32
6 9 20 32
7 10 7 11
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
5,19
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
1,17

Opintojakson vaikutus

Opitun hyödyllisyys myöhemmälle opiskelulleni

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 1 2
2 5 3 5
3 6 7 11
4 7 13 21
5 8 20 32
6 9 14 23
7 10 4 6
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
4,71
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
1,32

Kurssin antamat soveltamisvalmiudet työhöni

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 3 5
2 5 9 15
3 6 12 20
4 7 15 25
5 8 15 25
6 9 5 8
7 10 2 3
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
3,87
Moodi
7
Mediaani
7
Keskihajonta
1,44

Matemaattisen ymmärrykseni kasvu

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 2 3
2 5 2 3
3 6 3 5
4 7 10 16
5 8 32 52
6 9 11 18
7 10 2 3
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
4,76
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
1,19

Kykyni opettaa käsitellyt asiat muille

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 2 3
2 5 7 11
3 6 9 14
4 7 19 30
5 8 17 27
6 9 7 11
7 10 2 3
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
4
Maksimi
10
Keskiarvo
4,13
Moodi
7
Mediaani
7
Keskihajonta
1,36

Yleisarvosana

Antaisin kurssille yleisarvosanan

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 0 0
2 5 2 3
3 6 1 2
4 7 8 13
5 8 31 50
6 9 19 31
7 10 1 2
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
5
Maksimi
10
Keskiarvo
5,08
Moodi
8
Mediaani
8
Keskihajonta
0,92

Antaisin itselleni kurssista yleisarvosanan

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 4 0 0
2 5 4 6
3 6 2 3
4 7 19 31
5 8 18 29
6 9 17 27
7 10 2 3
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
5
Maksimi
10
Keskiarvo
4,77
Moodi
7
Mediaani
8
Keskihajonta
1,17

VÄITTÄMIÄ 1

Kurssi sisälsi minulle hyödyllisiä asioita

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
3 5
2 2 7 11
3 3
en osaa
sanoa
14 23
4 4 26 43
5 5
samaa
mieltä
11 18
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,57
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
1,06

Tavoitteet määriteltiin selkeästi opetuksen alussa

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
1 2
2 2 8 13
3 3
en osaa
sanoa
14 23
4 4 26 43
5 5
samaa
mieltä
12 20
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,66
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
0,99

Opiskelijoiden lähtötaso huomioitiin hyvin

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
3 5
2 2 15 25
3 3
en osaa
sanoa
22 36
4 4 16 26
5 5
samaa
mieltä
5 8
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,08
Moodi
3
en osaa
sanoa
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1,01

Kurssin sisältöä tulisi vähentää

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
14 23
2 2 23 38
3 3
en osaa
sanoa
11 18
4 4 9 15
5 5
samaa
mieltä
4 7
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,44
Moodi
2
Mediaani
2
Keskihajonta
1,18

Kurssin tehtävät liittyivät opetettuun asiaan

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
0 0
2 2 2 3
3 3
en osaa
sanoa
2 3
4 4 28 47
5 5
samaa
mieltä
28 47
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
2
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
4,37
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
0,71

Kurssin tehtävät olivat opettavaisia

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
0 0
2 2 1 2
3 3
en osaa
sanoa
4 7
4 4 34 56
5 5
samaa
mieltä
22 36
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
2
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
4,26
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
0,65

Kurssilla tulisi olla enemmän luentoja

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
16 26
2 2 27 44
3 3
en osaa
sanoa
15 25
4 4 1 2
5 5
samaa
mieltä
2 3
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,11
Moodi
2
Mediaani
2
Keskihajonta
0,93

Kurssilla tulisi olla enemmän ohjauksia

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
9 15
2 2 18 30
3 3
en osaa
sanoa
18 30
4 4 11 18
5 5
samaa
mieltä
5 8
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,75
Moodi
2
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1,15

Kurssilla tulisi olla enemmän harjoituksia

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
13 21
2 2 28 46
3 3
en osaa
sanoa
12 20
4 4 5 8
5 5
samaa
mieltä
3 5
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,3
Moodi
2
Mediaani
2
Keskihajonta
1,05

Kurssilla tulisi olla enemmän oppimistehtäviä

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
11 18
2 2 14 23
3 3
en osaa
sanoa
19 31
4 4 14 23
5 5
samaa
mieltä
3 5
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,74
Moodi
3
en osaa
sanoa
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1,14

Kurssin asiat ovat hyödyllisiä muissa opinnoissa

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
3 5
2 2 6 10
3 3
en osaa
sanoa
16 26
4 4 26 43
5 5
samaa
mieltä
10 16
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,56
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
1,03

Tentti testasi kurssilla opittua

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
0 0
2 2 2 4
3 3
en osaa
sanoa
8 15
4 4 25 47
5 5
samaa
mieltä
18 34
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
2
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
4,11
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
0,79

Onnella oli suuri merkitys läpipääsyyn

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
23 41
2 2 23 41
3 3
en osaa
sanoa
6 11
4 4 4 7
5 5
samaa
mieltä
0 0
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
4
Keskiarvo
1,84
Moodi
1
eri
mieltä
Mediaani
2
Keskihajonta
0,88

Kurssin suorittaminen edellytti asioiden ymmärtämistä

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
0 0
2 2 2 3
3 3
en osaa
sanoa
4 7
4 4 32 55
5 5
samaa
mieltä
20 34
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
2
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
4,21
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
0,71

Kurssi oli liian helppo

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
29 48
2 2 21 35
3 3
en osaa
sanoa
7 12
4 4 2 3
5 5
samaa
mieltä
1 2
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
1,75
Moodi
1
eri
mieltä
Mediaani
2
Keskihajonta
0,91

VÄITTÄMIÄ 2

Luennoitsija otti huomioon opiskelijoiden lähtötasot

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
3 5
2 2 14 23
3 3
en osaa
sanoa
20 33
4 4 15 25
5 5
samaa
mieltä
9 15
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,21
Moodi
3
en osaa
sanoa
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1,1

Luennoitsija painotti selkeästi avainkohtia

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
3 5
2 2 12 20
3 3
en osaa
sanoa
15 25
4 4 22 36
5 5
samaa
mieltä
9 15
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,36
Moodi
4
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1,1

Opettajat olivat ystävällisiä ja kannustavia

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
1 2
2 2 1 2
3 3
en osaa
sanoa
5 8
4 4 37 61
5 5
samaa
mieltä
17 28
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
4,11
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
0,75

Ohjaajilta sai hyvin apua ja ohjausta

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
3 5
2 2 7 11
3 3
en osaa
sanoa
19 31
4 4 15 25
5 5
samaa
mieltä
17 28
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,59
Moodi
3
en osaa
sanoa
Mediaani
4
Keskihajonta
1,15

Opiskelijoita rohkaistiin kriittiseen ajatteluun

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
1 2
2 2 16 26
3 3
en osaa
sanoa
29 48
4 4 13 21
5 5
samaa
mieltä
2 3
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,98
Moodi
3
en osaa
sanoa
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
0,82

Opettajat sovittivat opetuksensa opiskelijoiden tasoon

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
4 7
2 2 11 18
3 3
en osaa
sanoa
23 38
4 4 19 31
5 5
samaa
mieltä
4 7
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,13
Moodi
3
en osaa
sanoa
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1

Opettajat olivat innostuneita asiastaan

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
1 2
2 2 3 5
3 3
en osaa
sanoa
10 16
4 4 33 54
5 5
samaa
mieltä
14 23
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,92
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
0,85

Opettajat rohkaisivat itsenäiseen työskentelyyn

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
0 0
2 2 6 10
3 3
en osaa
sanoa
19 31
4 4 28 46
5 5
samaa
mieltä
8 13
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
2
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,62
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
0,83

Opetus oli innostavaa

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
2 3
2 2 16 26
3 3
en osaa
sanoa
19 31
4 4 20 33
5 5
samaa
mieltä
4 7
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,13
Moodi
4
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
0,98

Opetuksessa huomioitiin yksilölliset erot

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
6 10
2 2 18 30
3 3
en osaa
sanoa
29 48
4 4 5 8
5 5
samaa
mieltä
3 5
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,69
Moodi
3
en osaa
sanoa
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
0,93

Opetus oli selkeää

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
5 8
2 2 6 10
3 3
en osaa
sanoa
8 13
4 4 33 54
5 5
samaa
mieltä
9 15
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,57
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
1,11

VÄITTÄMIÄ 3

Olin etukäteen kiinnostunut kurssista

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
6 10
2 2 15 25
3 3
en osaa
sanoa
15 25
4 4 18 30
5 5
samaa
mieltä
7 11
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,08
Moodi
4
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1,18

Suhtauduin kurssiin vakavasti ja tein paljon töitä

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
1 2
2 2 7 11
3 3
en osaa
sanoa
5 8
4 4 33 54
5 5
samaa
mieltä
15 25
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,89
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
0,96

Kurssi oli minulle pakkosuoritus

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
14 23
2 2 13 21
3 3
en osaa
sanoa
8 13
4 4 12 20
5 5
samaa
mieltä
14 23
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,98
Moodi
1
eri
mieltä
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1,5

Pohjatietoni olivat riittävät kurssille

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
5 8
2 2 7 11
3 3
en osaa
sanoa
8 13
4 4 24 39
5 5
samaa
mieltä
17 28
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,67
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
1,22

Tunsin ymmärtäväni asiat jo luennolla

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
11 18
2 2 15 25
3 3
en osaa
sanoa
12 20
4 4 18 30
5 5
samaa
mieltä
5 8
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,85
Moodi
4
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1,25

Asioita ei juurikaan opi ohjauksissa

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
24 39
2 2 8 13
3 3
en osaa
sanoa
25 41
4 4 3 5
5 5
samaa
mieltä
1 2
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,16
Moodi
3
en osaa
sanoa
Mediaani
2
Keskihajonta
1,06

Kurssin asiat oppii harjoittelemattakin

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
47 77
2 2 11 18
3 3
en osaa
sanoa
3 5
4 4 0 0
5 5
samaa
mieltä
0 0
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
3
en osaa
sanoa
Keskiarvo
1,28
Moodi
1
eri
mieltä
Mediaani
1
eri
mieltä
Keskihajonta
0,55

Kiinnostuin matematiikasta kurssin aikana

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
10 16
2 2 12 20
3 3
en osaa
sanoa
17 28
4 4 18 30
5 5
samaa
mieltä
4 7
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,9
Moodi
4
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1,18

Opin uusia ongelmanratkaisutaitoja

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
2 3
2 2 7 11
3 3
en osaa
sanoa
9 15
4 4 36 59
5 5
samaa
mieltä
7 11
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,64
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
0,94

Opin tekemään yhteistyötä muiden kanssa

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
13 22
2 2 15 25
3 3
en osaa
sanoa
15 25
4 4 10 17
5 5
samaa
mieltä
7 12
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,72
Moodi
2
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1,29

Opetus kehitti matemaattista ajatteluani

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
2 3
2 2 8 13
3 3
en osaa
sanoa
7 11
4 4 36 59
5 5
samaa
mieltä
8 13
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,66
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
0,97

Kurssi ohjasi opiskelutapojeni uudelleen arviointiin

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
3 5
2 2 12 20
3 3
en osaa
sanoa
26 43
4 4 16 26
5 5
samaa
mieltä
4 7
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,1
Moodi
3
en osaa
sanoa
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
0,95

Opin perustelemaan ajatuksiani

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
4 7
2 2 17 28
3 3
en osaa
sanoa
24 39
4 4 12 20
5 5
samaa
mieltä
4 7
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,92
Moodi
3
en osaa
sanoa
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1

Muu opiskeluni/työni heikensi menestystäni

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
12 20
2 2 12 20
3 3
en osaa
sanoa
9 15
4 4 22 36
5 5
samaa
mieltä
6 10
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,97
Moodi
4
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1,32

Pystyisin opettamaan kurssin asiat muille

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
7 11
2 2 17 28
3 3
en osaa
sanoa
20 33
4 4 13 21
5 5
samaa
mieltä
4 7
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
2,84
Moodi
3
en osaa
sanoa
Mediaani
3
en osaa
sanoa
Keskihajonta
1,09

Tämä kysely on liian pitkä

Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 1
eri
mieltä
8 13
2 2 13 21
3 3
en osaa
sanoa
6 10
4 4 17 28
5 5
samaa
mieltä
17 28
Tunnusluvut
Tunnusluku Arvo
Minimi
1
eri
mieltä
Maksimi
5
samaa
mieltä
Keskiarvo
3,36
Moodi
4
Mediaani
4
Keskihajonta
1,41

VAPAATA ARVIOINTIA

Mitkä olivat kurssin mielenkiintoisimmat asiat? Mistä olisit halunnut kuulla enemmän?

 1. Ehkä mahdollisista sovellusalueista vektoreille olisi voinut puhua enemmän ja niitä olisi voinut käyttää harjoitustehtävissä ja esimerkkiratkaisuissa. Lineaarikuvaukset olivat mielenkiintoisia.
 2. Enemmän matriiseista ja niiden käyttömahdollisuuksista
 3. Esimerkkejä miten oppimaa voisi hyödyntää oikeassa elämässä, töissä tai muuten.
 4. Gauss & Jordan, matriisit
 5. Gaussin ja Jordanin menetelmä ja matriisilaskenta olivat mielenkiintoisimpia
 6. Kantavektoreiden ja yleisesti vektoreiden piirtämisestä olisin halunnut oppia enemmän.
 7. Kiinnostavimmat asiat olivat matriisit. Olisin halunnut, että harjoituksissa yms. olisi ollut enemmän sanallisia tehtäviä, jotka mielestäni kehittävät päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja enemmän kuin mekaaniset laskut.
 8. Kiinnostavimmat asiat on niitä joille mahdollisesti voisi olla käyttöä käytännön työssäkin, esim. G-J:n menetelmä, lineaarikuvaukseen liittyvät asiat.
 9. Kurssin asia oli kaikinpuolin mielenkiintoista ja uutta asiaa minulle tai ainakaan en muistanut kyseisiä asioita lukiosta.
 10. Käytännön sovelluksista ja ratkaisuista.
 11. Lineaarikuvaukset.
 12. Matriisilaskenta oli mielenkiintoista. Vektorilaskentaa olisi voinut käydä tarkemmin.
 13. Matriisit olivat mielenkiintoisia. Olisin halunnut kuulla enemmän kurssikirjassa mainituista syventävistä asioista. Kurssi olisi paljon tehokkaampi, jos sen pystyisi ymmärtämään joko niin, että opiskelee kaiken kurssikirjasta, tai lukee kaiken ainoastaan luentomateriaalista. Toki tietojen täydentäminen kurssikirjasta ja luentomateriaalista on pakollista, mutta aikaa menee turhaan hukkaan, jos asiat pitää lukea läpi kummastakin vaihtoehdosta. Yleensäkin puuttuvien tietojen löytäminen kirjasta oli kiven alla, ja aikaa kului tiedon löytämiseen ja soveltamiseen.
 14. Matriisit.
 15. No ei kyllä mielenkiintoisuudessa mikään pompannut ylitse muiden. Ihan ok tavaraa.
 16. Omalta kannalta mielenkiintoisimpia asioita olivat sellaiset uudet asiat, mitkä oli helppo oppia(esim.matriisit). Mielenkiinto helposti herpaantuu, jos asiat on liian vaikeita.
 17. Suurin osa kurssilla olleista asioista oli täysin uusia. Osasta en ollut aikaisemmin koskaan kuullutkaan, joten mielenkiinto jakautui aika tasaisesti niiden kesken.
 18. Tässä kohtaa tunnustan, että olin harvoin luennoilla, mutta mieleen kuitenkin tuli, et luennoilla olisi ollut hyvä ottaa joitain havainnollistavia esimerkkejä jatko-opintoja varten. esim. matriisi laskennassa olisin toivonut soveltavia fysiikan esimerkkejä vaikkapa harmonisesta värähtelijästä, niiden ominaisarvojen laskemisesta ym. hyödyllisistä sovelluksista. Mutta kokonaisuutena kurssi oli ERITTÄIN selkeä, ehkä jopa liiankin! Voisi olla hyvä jos esim. laskuharjoitus ryhmiä voisi perustaa oppilaiden taitojen perusteella.
 19. Vektorilaskenta kokonaisuudessaan on mielenkiintoista. Jokaiseen kurssilla käsiteltyyn asiaan olisi voinut syventyä tarkemmin.
 20. Vektorioppi ja matriisit. Vektoreita käytetään paljon toisessa sivuaineessani fysiikassa, ja kahden sivuaineen korrelaatio on aina mukavaa. Tunnun ymmärtävän matriiseja jostain syystä erittäin hyvin ihan luonnostaan. Tämä todennäköisesti johtuu ohjelmointikokemuksestani, koodauksessa matriisit kun eivät ole harvinaisia.
 21. lineaarikuvaukset oli mielenkiintoisia
 22. matriisi tehtäviä oli kíva tehdä
 23. matriisilaskenta oli selvää ja mukavaa.
 24. mielenkiintoisinta oli käyttää G-J menetelmää ja determinantit oli myös "mukavia".
 25. ominaisarvo yhtälöt

Mitkä olivat kurssin vaikeimmat asiat? Entä tylsimmät?

 1. Gauss-Jordan oli vaikein hahmottaa.
 2. Itselleni ehkä eniten päänvaivaa tuotti lineaarikuvaus. Tipuin kärryiltä, kun muistiinpanoissa käytettiin injektiota, surjektiota ja bijektiota ilman, että niitä määriteltiin ollenkaan(muistaakseni). Asioita, jotka perustuivat näiden käyttöön, oli vaikea hahmottaa, koska ei ymmärtänyt edes perusasioita. Selventävät esimerkit olisi olleet tarpeen.Tylsiä asioita ei ollut, koska lähes kaikki oli minulle uutta.
 3. Kannanvaihto oli vaiken. Neliömuoto oli tylsin.
 4. Koko kurssi oli suht. vaikea. Mutta asiat selitettiin hyvin, mutta harjoitustehtävät eivät olleet opettavaisia.
 5. Koko kurssi oli vaikea ja liian teoreettinen. Enkä edes tiedä mihin noita asioita tarvitaan. Ei ole mitään järkeä laskea vaan laskemisen ilosta vaan asioiden pitäisi kytkeytyä jotenkin tosielämään.
 6. Kokonaisuudessaan kurssi oli aika vaikea, sillä lähes kaikki käsiteltävät asiat tulivat uusina. Vaikein yksittäinen asia oli varmaankin kannanvaihdon ymmärtäminen. Tylsimpänä asiana koin tasokäyrien kuvautumisen.
 7. Lineaarikuvauksen tajuaminen oli vaikeinta, joten siitä tuli tylsää opetella myös
 8. Lineaarikuvaukset tuotti välillä vähän ongelmia.
 9. Lineaarikuvauksista jäi erityisen epäselvä fiilis. Olisi voinut selventää kuvauksia esim. tekemällä piirrustusesimerkkejä taululle ja selventää tarkemmin, miten kuvaukset muodostuvat. Kaikki oli suhteellisen mielenkiintoista.
 10. Lineaarikuvaus ja koko "kuvauksen ydin" -käsite on minulle edelleenkin hyvin hämärää. Tylsyydesä ei niinkään voi puhua, vaan vaikeudesta.
 11. Lineaarikuvaus oli melko hankalaa, yleensäkin kaikki mekaaninen laskujen suorittaminen oli hankalaa ja lisäksi tylsää ja hyödyttömän tuntuista, tyyliin "Mihin tätäkin tarvitaan".
 12. Lineaarikuvaus oli vaikeinta.
 13. Matriisilaskennat ja determinantit oli tylsiä kun osasin ne jo. Vaikeita asioita ei ollut
 14. Mielestäni vaikein asia oli ominaisarvo ja neliömuoto (sopivasti kurssin viimeisin käsitelty asia).
 15. Neliömuoto jäi vähän epäselväksi.
 16. Ominaisarvot olivat melko vaikeita. Samalla hieman tylsiä.
 17. Tasa - asteinen neliömuoto ja ominaisarvot- vektorit olivat vaikeimmat ja tylsimmät.
 18. VAIKEIMPIA ASIOITA LINEAARIKUVAUKSEN YMMÄRTÄMINEN JA PROJISOINTI ERI AVARUUKSIIN. NIIDEN HUONO YMMÄRTÄMINEN VAIKUTTAA KOKO KURSSIN ASIOIHIN. PERUSASIAT ETENEVÄT LOOGISESTI JA YMMÄRRÄN NYT MIKSI KURSSIKIRJAA PÄIVITETTIIN NIIN ETTÄ B-J KÄYTTÖÄ OTETTIIN JO HETI ALUKSI.
 19. Vaikeimmat: se kirjan viimenen luku.
 20. Vaikein oli ehkä ydin ja injektiivisyys, en ole vieläkään varma ymmärsinkö sitä täysin oikein..
 21. Vaikeita asioita ei oikeastaan sitten loppujen lopuksi ollut, kun vaan malttoi kerrata harjoituksissa käydyt asiat.. Tylsyydestä puheen ollen, kävi mielessä et luennoitsija voisi virittää iltapäivän viimeisillä luennoilla jonkun hyvän jutun tai vitsin, joka vois nostaa pitkän päivän päätteeksi ilmapiiriä. Tiedän, ei varmasti helppo homma, mutta ois hyvä motiovaattori ja piristysruiske "sallitussa" muodossa.
 22. c=b^-1 x a x b
 23. kannanvaihto vaikein
 24. lineaarikuvaksen kuvautuminen ja niihin liittyvien kuvien piirtäminen
 25. lineaarikuvauksen ydin jäi aika hämäriksi

Mikä edisti oppimistasi ja motivoi opiskeluasi eniten?

 1. Aiheen hyödyllisyys yleensäkin 3D-grafiikan yhteydessä
 2. Ehkä se, että tuo kurssi pitää suorittaa, jos haluaa maisterksi :)
 3. Harjoitukset olivat hyviä, Saarimäki osasi poimia oikeat asiat ja johdatella oppilaita ajattelemaan vaihtoehtoisiakin ratkaisuita. Kiirettä ei pidetty ja asoiden syvällisemmällekin pohdiskelulle jäi aikaa, mikä oli oppimisen kannalta kyllä ihan hyvä asia.
 4. Harjoitusten lisäpisteet.
 5. Jatkuva ohjaus/harjoitustehtävien ratkaiseminen. Hyvityspisteet lisäsi motivaatiota.
 6. Jos onnistui harjoituksissa.
 7. Kirjalliset tehtävät tuli tehtyä huolella pisteiden takia.
 8. Kurssi oli pakko suoritus, joten tavoite oli vain päästä läpi ja sen vuoksi teinkin paljon hommia, jotta pääsisin kurssin läpi. Matikka on tuottanut aina hieman ongelmia minulle, joten nyt on ollut vielä ihan mukava huomata että olen jopa osannut jotain. Toivotaan nyt vielä että tenttikin menisi läpi. Eli se, että olen osannut jotain on motivoinut minua eteenpäin.
 9. Laskuharjoituksien teko edisti oppimistani. Onnistumisen kokemukset motivoivat opiskeluani.
 10. Luentomuistiinpanojen pänttääminen, mikä olikin välttämätöntä, jos kirjasta ei oikein löytänyt vastaavia asioita. Lisäksi luentomuistiinpanot olivat selkeitä, tiivistettyjä ja hyvin ymmärrettäviä esimerkkeineen. Demotehtävien osaaminen nosti motivaatiota ja paransi luottamusta omiin kykyihin.
 11. OPETTAJIEN KIINNOSTUS JA VALMIUS OPETTAA OPISKELIJAN TASOLTA. OMA SISÄINEN MOTIVAATIO
 12. Ohjaukset, demot ja tehtävien tekeminen
 13. Ohjaukset olivat todella hyödyllisiä ja ne edistivät oppimista paljon. Niitä olisi voinut olla jopa pari kertaa enemmän, esimerkiksi ennen tenttiä olisi voinut olla ohjaus, jossa olisi voinut kysyä vielä epäselväksi jääneistä asioista. Samoin yksi ohjaus viikossa lisää, ei sekään varmasti olisi pahitteeksi.
 14. Ohjaukset!!:)
 15. Oikeastaan se, kun löysin tuttuja aiheita (=vektorit fysiikasta) kurssin sisällöstä. Matematiikka ei tuntunut niin vieraalta tämän jälkeen.
 16. Oma korkea motivaatio ja innostus matematiikan opiskelua kohtaan motivoi opiskelua. Myös tehtävien helppous ja onnistuminen motivoi.
 17. Opiskeluja edeltävät n.4 vuoden matalapalkkatyöt. Keskeytetyt muut opinnot.
 18. Oppimista edisti se, kun yliopistoelämään tottuneempi ystäväni osasi opastaa ja auttaa tehtävissä yms. Muuten kurssi ei olisi sujunut näinkään hyvin.
 19. Oppimistani edisti paljon kirjalliset kotitehtävät ja laskuharjoituksissa käynti. Motivoiva tekijä oli se, että jo kurssin aikana tehdystä työstä hyötyi konkreettisesti tentissä hyvityspisteiden muodossa, jolloin ulkoaoppimisen merkitys ei ollut kovin keskeinen.
 20. Pakko suorittaa 5 ov:tä matikkaa oli suurin motivoija! Mutta onnistuminen demoissa motivoi myös jaksamaan koko kurssin loppuun.
 21. Se kun ohjauksissa selitettiin niin hyvin asiat ja hyvityspisteiden käyttö tentissä.
 22. Se kun tajusi, miten laskuja kuuluu laskea, tai ymmärsi mihin kyseistä laskutyyppiä tarvitaan. Tietysti myös se, että halusi päästä tentistä läpi.
 23. Valinnaisuus sekä oma kiinnostus
 24. Ymmärtäminen, että opin asioita, joita ennen pidin hyvin vaikeina.
 25. oma työskentelyni

… ja, mikä haittasi oppimistasi tai latisti intoasi eniten?

 1. ......muu opiskelu.....luonnollisesti, ei kaikkea ehdi millään tekemään, jos pitää opiskella paljon uusia asioita samanaikaisesti.
 2. Aivan liian teoreettinen opetustapa ja luennoitsija piti asioita itsestäänselvyytenä eikä selittänyt juurta jaksaen miten hommat menee..
 3. Ei ollut haittaavia tekijöitä...
 4. Eniten haittasi se, kun on yliopistossa ensimmäistä vuotta ja on niin paljon uutta opittavaa ja yliopistoelämään totuttelemista.Ja kun samanaikaisesti oli kursseja, joiden materiaalit on englanniksi ja niiden lukemiseen kului huomattavasti aikaa.Siksi matikkaan keskittyminen oli astetta huonompaa. Myös se että luennot on niin myöhään verottaa keskittymistä.
 5. Epäselvä luennointi ilman huumoripitoisia asioiden opiskeluun innostavia kevennyksiä.
 6. Huono ohjaaja ohjauksissa ja luennoitsijan tyyli käyttää samoja esimerkkejä kirjassa ja luennoilla.
 7. Kirjalliset tehtävät!
 8. Kun jotain ei ymmärtänyt päätä seinään hakkaamallakaan.
 9. Laiskuus.
 10. Luennoilla mentiin aika kovaa tahtia, toisaalta muuten asioita ei olisi ehditty käsitellä, joten asialle ei oikein voi mitään.
 11. Luennoista ei saanut paljoa irti,olisi pitänyt selittää muutenkin kuin "matematiikan kielellä" suoraan kirjasta.
 12. Luennoitsija puhui liian monotonisesti, ja vain totesi opetettavat uudet asia sivulauseissa. Mikrofoni oli päällä ehkä yhdellä luennolla, mutinasta ei saanut aina selvää. Lunetojen olisi pitänyt loppua varttia vaille, vaikka luennoitsija pitää aina tasan kuuteen ilman taukoa luentojen välissä. Illalla pitkän päivän jälken ei todellakaan jaksa enää keskittyä ylimääräistä varttia!!
 13. Luennot olivat erittäin tylsiä, vaikka asia olikin kiinnostavaa
 14. Luentoajat
 15. Mikään ei haitannut oppimista. Intoa latisti ne osa-alueet, jotka tunsin hyvin jo ennestään
 16. Muut meneillään olevat kurssit, koska tämä kurssi vaati niin paljon paneutumista ohjauksiin ja demoihin ja lisäksi vielä luennot ja kirjalliset, välillä tuntui ettei yksinkertaisesti ehdi ja jaksa.
 17. Muut opiskelu/työkiireet.
 18. Myöhäinen ohjausaika --> torstaille ei mahtunut
 19. Ohjauksessa ei saanut tarpeeksi tietoa. Harjoituksissa onneksi enemmän.
 20. Olisin toivonut enemmän esimerkkejä luennoille konkreettisista laskuista. Tällä tavoin asioita olisi voinut ymmärtää syvällisesti ja harrastaa myös omaa päättelyä ja opiskelua nykyistä tehokkaammin.
 21. Oma motivaation puute, huonot luentoajat, viitsimättömyyteni harjoitusten suhteen. Harjoituksista voisi saada enemmän pisteitä.
 22. Pelko siitä että tentti onkin todella vaikea lannistaa aina välillä ja se lannistaa myös että edessä olisi vielä 1B, joka on todennäköisesti vielä vaikeampi kurssi.
 23. Pitkät päivät
 24. Se, että ei ymmärtänyt missä kyseisiä laskutyyppejä voi hyödyntää "tosi elämässä", liika mekaanisuus. Jotkut asiat vaikeasti omaksuttavia.
 25. Tehtävien vaikeus aina välillä.
 26. kiire
 27. laimea luennointi.
 28. lasten sairastelujen takia poissaolot
 29. luennot kestivät liian pitkään ja luennoitsija esitti asiat hieman epäselvästi
 30. Äänetön lupaus siitä, että seuraavat kurssit tulevat olemaan paljon vaikeampia.

Mitä mieltä ole kurssikirjasta? Entä sen verkkoversiosta?

 1. Eri tekijän kirja olisi hyvä, sillä jos ei ymmärrä luennoitsijan tapaa tuoda asiaa esille auttaisi jos kirjassa olisi selitetty sama asia eri sanoin.
 2. Hieman sekava, esimerkkejä saisi olla enemmän.
 3. Hyvä kokonaisuus, melko tuhdisti teoriaa ja niukasti esimerkkilaajuutta
 4. Ihan ok. Samat esimerkit kuin luennolla. Muutamia asioita voisi muuttaa havainnollisemmaksi.
 5. Kirja oli ihan hyvä, paikoin en ymmärtänyt, mutta kun jaksoi lukea, niin kyllä se siitä sitten aukesi.
 6. Kirja oli ihan perushyvä ja selkeä. Jäin kaipaamaan esimerkkejä, jotka auttaisivat ohjaus- ja demotehtävien laskemisessa. On niin tottunut siihen, kun lukiossa asioita käydään läpi monen esimerkkilaskun avulla.
 7. Kirjaa voisi hieman värittää monessakin mielessä. havainnollistavia esimerkkejä enemmän kuin pelkkä matematica-esimerkki, on muitakin kyödyllisiä asoita, koska varmasti moni approbatur kurssikokonaisuuden opiskelija lukee fysiikkaa, kemiaa, tietotekniikkaa, taloustieteitä ym.. Jos näistä voisi nyt jonkunlaisen luuranko esimerkin saada..
 8. Koska kurssikirja ja luennot vastasivat lähes täydellisesti toisiaan, oli omatoiminen oppiminen konkreettisten esimerkkien vähäisyyden takia vaikeaa. Olisin luentojen lisäksi siis toivonut kirjaankin nykyistä enemmän laskuesimerkkejä, joiden kautta asioihin olisi voinut tutustua. Kirjan verkkoversioon en perehtynyt.
 9. Kurssikirja (Saarimäki: Vektoreita ja yhtälöitä) on tyypillisellä tavalla matemaattisen pelkistetty, suosisin enemmän esim. Adamsin Calculus:in kaltaista proosallista ja runsassanaista muotoa. Ymmärrän kyllä, että moisen kirjoittaminen syö resursseja, mutta toivoisin silti maailmaan lisää Calculus:in kaltaisia matematiikan kirjoja.
 10. Kurssikirja ajaa asiansa. Esimerkkiratkaisuja voisi olla enemmän ja ne voisivat olla monipuolisempia. En tutustunut verkkoversioon tarpeeksi voidakseni antaa perusteltua mielipidettä.
 11. Kurssikirja ok. Verkkoversion ollessa aivan sama, niin eipä tuota haukkua voi. Usean kerran demoissa oli tehtävä, joka oli suoraan kirjasta ja sitten kirjan verkkoversiossa oli siihen vastaus. Tuossa ei ehkä ole juurikaan järkeä.
 12. Kurssikirja oli hyvä, siinä ei ollut mitään turhaa ja asiat oli selitetty tarpeeksi yksinkertaisesti, joten asiat oli myös helppo sisäistää ja ymmärtää. Luennolla olisi voitu käyttää eri esimerkkejä, kuin kirjassa. Samoin kirjan verkkoversiossa olisi saanut olla paljon enemmän erilaisia esimerkkejä.
 13. Kurssikirja oli ihan hyvä, täydensi puuttuvia tietoja kohtalaisesti, juuri sen oikean tiedon etsimiseen kului kuitenkin aikaa.
 14. Kurssikirja oli pääosin hyvä ja selkeä. Ensimmäinen matematiikan kirja josta ymmärsin asiota. Mielestäni oli hienoa että kirja sisälsi täsmälleen saman tiedon kuin mitä luennolla käsiteltiin, ei mitään ylimääräistä eikä mitään myöskään puuttunut. Tämä mahdollisti helposti itseopiskelun luentojen sijaan. Tai kun kävi luennoilla ei tarvinut kopioida taululta asioita vaan pystyi keskittymään asioiden ymmärtämiseen.
 15. Kurssikirja oli selvä mutta tenttiin lukemisessa siinä oli paljon ohitettavaa asiaa. pitkää johdatusta tärkeisiin asioihin. Kertausmoniste tärkeistä kohdista lyhennettynä olisi ollut mukava.
 16. Kurssikirja on aivan liian teoreettinen tai joku siinä mättää, koska siitä ei ole mitään käytännön hyötyä. Kirjassa asiat selostetaan epäselvästi. Verkkoversio oli sitä samaa, mutta se sentään oli verkossa, joten siihen pääsi helposti käsiksi vaikka olisikin unohtanut kirjan muualle. Verkkoversio oli myös positiivinen yllätys ja toivottavasti jokaisesta kirjasta tulee versio verkkoon vaikka kirjat juuri haukuinkin.
 17. Kurssikirja on hieman liian vähän asioita havainnollistava. Lisäksi se olettaa lukijan päättelevän itse liikaa asioita tekstin perusteella. Kerrontaa siis enemmän ja perusteellisemmin. Verkkoversiota en ole lukenut paljoa.
 18. Kurssikirja on hieman vaikeaselkoinen. Siitä on vaikea löytää tietoa, vaikka asiat siinä lukevatkin.. Kaikki on kirjoitettu "pötköön".
 19. Kurssikirja on hyvä, jos en päässyt luennolle, kirjasta pystyi lukemaan tunnin aihealueen. Tosin esimerkkejä olisi voinut olla hieman enemmän. Verkkosivuilla en ole käynyt
 20. Kurssikirja on hyvä, verkkoversiota en ole katsonut.
 21. Kurssikirja on ihan O.K., mutta jotkut asiat on selitetty vaikeesti!
 22. Kurssikirja on ihan hyvä. Se helpottaa paljon laskareiden teossa.
 23. Kurssikirja on kattava, mutta luennoilla kaipasin esimerkkejä joita ei kurssikirjasta löytyisi.
 24. Kurssikirja on selkeälukuinen. Verkkoversiota en käyttänyt ollenkaan.
 25. Kurssikirjassa voisi olla enemmän käytännön esimerkkejä. Muuten toimiva.
 26. Kurssikirjasta löytyvät kaikki asiat mutta niitä saa vähän etsiä eli voisi olla ehkä hieman havainnollisempi. Värit eivät olisi pahitteeksi, mutta nostaneekin kirjan hintaa joten on parempi että kirja on sellainen kuin on, koska enempää ei viitsisi maksaa. Verkkoversiossa opiskelutehtävät vinkkeineen ja vastauksineen ovat todella hyvä asia.
 27. Molemmat hyviä, tosin esimerkkejä voisi olla hieman enemmän
 28. OK. Ratkaisut kaikkiin kirjan harjoitustehtäviin olisi kiva saada kurssin kuluessa.
 29. Opiskelutehtävien vinkki-(ja ratkaisu)osuuden voisi yrittää sisällyttää myös painettuun versioon. Kirja on hieman vaikeaselkoinen. Jos joutuu olemaan luennolta pois, saattaa asiodn itseopiskelu käydä jopa ylivoimaiseksi.
 30. Ostin vanhemman kurssikirjan, ja se oli ehkä huono ratkaisu, sillä asiat olivat siinä eri järjestyksessä. Muutenkin kurssikirjassa asioita ei esitetty mielestäni riittävän perusteellisesti. Verkkoversioita en juurikaan käyttänyt, koska näytöltä lukemiseen on jotenkin vaikeampi keskittyä.
 31. Painettu versio on ok, vaikka fonttikokoja voisi vaihdella niin, että ne korostaisivat tärkeitä tai hyödyllisiä seikkoja. Paikoitellan ulkoasu on sekava.
 32. VERKKOVERSIO NÄPPÄRÄ KEKSINTÖ...PERINTEISEEN KIRJAAN TOTTUNEELLE KYLLÄKIN TUNTUI HELPOLTA KATSOA KIRJASTA, ALLEVIIVATA JNE. VERKKOVERSIO OLI TÄYDENTÄMÄSSÄ KIRJAA.
 33. Verkkoversio hyvä idea. Oli mukava käyttää eikä tarvinnut investoida kirjaan.
 34. Voisi olla ehkä hieman selvempi. Eritelee esim. esimerkit omalla fontilla jne.
 35. kirja selkeä ja riittävä
 36. kurssi kirjasta löytää kyllä monesti apua kun tekee laskareita mutta sitä on välillä hiukan vaikea ymmärtää. no siihen kyllä voi vaikuttaa se, että en muutenkaan osaa matikkaa kovin hyvin.
 37. kurssikirja on todella sekava, mutta kyllä asiat sieltä löytyvät. verkkoversion kaavat ovat ehkä turhan pieniä.
 38. kurssikirjaan tarvitan EHDOTTOMASTI enemmän asioiden selittämistä. kirjan pitäisi olla sellainen missä asiat selitetään eikä pelkästään kirjoiteta!!
 39. ok
 40. verkkoversio ja siellä ohjausten vihjeet ja ratkaisut olivat todella kätevät!
 41. verkkoversio on kätevä, siinä olevat kuvat (matemaattiset kaavat) kuitenkin vähän liian pieniä, niistä ei oikein saa selvää.

Anna meille risuja (huonoa, toimimatonta, korjattavaa, tms.)

 1. EI OIKEASTAAN OLE RISUJA. AIKATAULU SOPII TYÖSSÄKÄYVÄLLEKIN JA HENKILÖKOHTAISTA OHJAUSTAKIN SAA KUN ON ITSE MOTIVOITUNUT JA OTTAA ASIAN ESILLE.
 2. Ei sitä kurssikirjaa olisi tarvinnut suoraan taululle kirjoittaa vaan taululle eri esimerkit mitä on kirjassa niin sitten on enemmän mahdollisuuksia sisäistää asiat, kun on enemmän esimerkkejä käytössä. Jotenkin tuntui, että luennolla oli aina kova kiire, joten ehkäpä sisältöä pitäisi vähän supistaa niin ehtii asioita käsittelemään vähän paremmin.
 3. Eiköhän tuossa ollut jo ne tärkeimmät :)
 4. Harjoitusten vastuakset olisi mukava saada, vaikka vasta esim kurssin loppuvaiheessa.
 5. Koin vaikeaksi ajoittain seurata opetusta luennoilla luennoitsijan ohittaessa laskuista mielestään itsestäänselviä välivaiheita tai jättäessään ratkaisumekanismin perustan epäselväksi. Korjauksena toivoisin kurssille lisää jo edellä mainitsemiani konkreetteja laskuesimerkkejä.
 6. Lopetetaan ne luennot ajallaan.
 7. Luennoilla mentiin välillä liian nopeasti asiaa ja esimerkkejä olisi voinut olla enemmän.
 8. Luennoilla olisi hyvä käyttää eri esimerkkitehtäviä kuin kirjassa. Näin olisi kaksi erilaista ratkaisumallia tehtäviin. Tämä olisi hyvin suuri parannus. Ohjaaja oli aivan liian teoreettinen, eikä auttanut juurikaan oppimista. Kyseessä on tietysti vain yksi ohjaaja, muut hoitivat hommansa hyvin.
 9. Luennoilla voitaisiin edetä hieman hitaammin ja käydä asioita enemmän esimerkkien avulla läpi.
 10. Luennot olivat aina noin 15min ylipitkiä.
 11. Luento kesti "koko rahan edestä".
 12. Luentojen aika on huono. Niin myöhäisellä ei enää jaksa keskittyä, jos vaikka on jo päivän ollut muilla luennoilla.
 13. No ehkä itselle nuo iltaluennot ovat huonoja koska kaikki muu opetus sijoittuu aamupäivään niin neljän luentoja oli ikävä odotella. Ymmärrän tietysti järjestelyn, koska kurssi on samalla avoimen kurssi.
 14. Ohjaus ei toiminu, nettijuttu toimi paremmin. torstain 14-16 ryhmän pitäjä vaan höpötti asioita itekseen ja meni niitä liian vaikeasti läpi taululla. ei ollu mitään hyötyä, joten turvauduin nettiin.
 15. Ohjaustehtävien ratkaisut pitäisi saada kansioon kaikkien nähtäville.
 16. Ohjaustunneilla olisi hyvä ratkoa laskuja, ja opettajan kiertää neuvomassa, eikä käydä ainoastaan asiaa läpi taululla(1/3 opettajista joiden ohjauksilla olin toimi näin). Lisäksi oli liikaa mekaanisia laskuja ja liian vähän sanallisia tehtäviä.
 17. Opettaja piti luentoa putkeen 1 h 45 min, mikä oli aika puuduttavaa.
 18. Tarvitseeko luennoilla ainoastaan todistella asiaa ja näyttää esimerkki? Todistelu tuntuu välillä aika turhalta. Asiat saattoi osata "paremmin" pelkän kirjan kanssa kuin luennoilla käymällä.
 19. Tentti oli turhankin helppo. Jokin taso pitää olla!
 20. Toivon kärsivällisyyttä ohjaajilta, vaikka joskus tuntuukin, että täytyy vääntää rautalangasta joidenkin tehtävien osalta.
 21. Tuossa äsken jo tulikin joitain ehdotuksia..
 22. eipä tule risuja..

… ja ruusuja (hyvää, toimivaa, säilyttämisen arvoista tms.)

 1. Ainakin omassa demoryhmässä on mukava ilmapiiri. Taululle meneminen ei ole lainkaan pelottavaa, mikä ei ole niinkään itsestäänselvää ainakaan omalla kohdallani.
 2. Antti Viholainen on loistava ohjaustenvetäjä. Hänelle kaikki kiitos jos kurssi menee läpi!
 3. Ei tuosta kurssin järjestelystä ja toteuttamisesta voi enää paljoa parantaa, kun ymmärtää, miten suurelle joukolle asioita pitää opettaa. Kurssi oli odotuksien mukainen.
 4. Harjoitukset auttoivat todella oppimaan. Hyvä idea. Oikean ohjaajan kanssa myös ohjaustehtävät ovat toimiva ratkaisu. Kurssin toteutus on erittäin hyvä näiltä osin.
 5. Harjoitusryhmät ja kirjalliset kotitehtävät ovat mielestäni hyvä asia ja tukivat ainakin omaa ymmärtämistäni kurssin asioista. Erityisesti haluan kiittää harjoitusryhmäni vetäjää Janika Konnua, sillä hän onnistui luomaan harjoitusryhmään ilmapiirin, jossa ei tarvinnut pelätä epäonnistumista tai joutumista häpeän alaiseksi.
 6. Harkoitukset olivat hyviä oppimisen kannalta. Ja niissä oli helppo käydä.
 7. Hyvityspisteeet ja ohjaukset olivat todella hyvä juttu, niitä ei kannata poistaa. Vaikeustaso oli myös hyvä.
 8. Hyvityspisteiden kerääminen harjoituksilla ja kirjallisillä tehtävillä on toimiva säilyttämisen arvoinen systeemi kannustamalla opiskelemaan asiat tasaiseen tahtiin kurssin aikana eikä vasta viimeisenä iltana ennen tentiä.
 9. Itse pidän Saarimäen tavasta edetä kirjan mukaan. Ei tarvitse tehdä muistiinpanoja, koska ne on samat kuin kirjassa. Tämä taas mahdollistaa, notta ei tarvitse keskittyä kopioimaan kaikkea mitä Saarimäki kirjottaa taululle vaan voi keskittyä itse asiaan.
 10. Kirjalliset tehtävät. Niiden avulla oppi hyvin. Tehtävien valinnaisuus tentissä (jos on saanut pisteitä).
 11. Kirjan verkkoversiosta iso kiitos!
 12. Kurssihan oli tiettävästi viilattu kuntoon aikaisemman palautteen perusteella, mikä kyllä näkyi. Asiat oli selkeästi esillä, laskuharjoitukset hyviä ym..
 13. LUENNOT-DEMOT-OHJAUKSET -SYSTEEMI TOIMII. MA JA KE ON LUENNOT, JOIDEN PERUSTEELLA OHJAUKSET JA HARJOITUSTEHTÄVIEN PALAUTUS/DEMOTUNNIT FIKSUSTI MAANANTAINA. JÄÄ AIKAA TYÖN OHESSAKIN LASKEA JA TUTKIA.
 14. Luennot / ohjaus / harjoitukset toimiva opetusmuoto. Harjoitustehtäviä sopiva määrä ja hyvityspisteet kannustavat tekemään niitä, erityisesti kirjallisia.
 15. Nettikirja oli positiivinen yllätys, sitä voisi jatkossa kehittää eteenpäin.
 16. Ohjaukset hyviä!!
 17. Ohjauksista ja demoista oli paljon hyötyä, samoin kirjallisista tehtävistä.
 18. Ohjaustunnit, demopisteet, tällaiset kyselyt, verkkoversio materiaalit.
 19. Suhteellisen tasapainoinen kurssi. Kurssilla kannustettiin tehtävien tekemiseen, mikä johtaa oppimiseen.
 20. Suorittamistapa on hyvä.
 21. Täysipäiväisessä työsuhteessa olevana arvostan sitä, että luennot ovat neljästä kuuteen. Muussa tapauksessa minulla ei olisi mitään mahdollisuutta käydä luennolla, eikä varmastikaan läpäistä kurssia. Tietenkin täysipäiväopiskelijat ovat tästä täysin eri mieltä.
 22. hyvät tehtävät, opettavaiset demot
 23. ohjaajien ja open toiminta hyvää; muualla ei ole saanut näin paljon avuja.
 24. ohjaukset olleet kaiken oppimisen perusta. Antti Viholaiselle kiitos kun on jaksanut auttaa.

Kehittämisehdotuksia, ideoita, toiveita?

 1. Demoihin voisi ottaa vanhojen tenttien tehtäviä, niin voisi harjoitella ja valmistautua. Tenttitehtävät ovat kuitenkin aina vähän vaikeampia kuin demotehtävät.
 2. Eipä ole muuta.
 3. Kurssit on nyt nimetty hieman erikoisesti (approbatur 1 A ja B, 2 A ja B, 3). Kuvaavat nimet tyyliin "lineaari- ja matriisialgebra" ja "differentiaalilaskenta I" saattaisivat olla parempia. On sinänsä hyvä, että perusopinnot on jaettu useaan osaan, tiedän kokemuksesta, että 5 opintoviikon monoliittista matematiikan kurssia on äärimmäisen hankala suorittaa.
 4. Luennolla voitaisiin käydä joitain sellaisia asioita läpi, joita ei ole kirjassa. Sillä voi käydä niin, että helposti laistaa tunnit kun kirjasta voi lukea kaikki..
 5. Luennon alkamis ja loppumisajoista voisi pitää tarkemmin kiinni.
 6. Luennot voisi selittää hieman vähemmän seuraamalla suoraan kirjan tekstiä ja keksiä keino jolla opiskelija ymmärtää asian helpommin. Esim.lineaarikuvauksen ymmärtäminen oli aluksi todella vaikeaa.Luennolla olisi voinut havainnollistaa asiaaa paremmin.
 7. Monipuolisemmat esimerkit luennolle ja kirjoihin ja ohjauksen toimivuuden parantaminen eräiden henkilöiden kohdalta. Muuten homma toimii ihan hyvin.
 8. Ohjauksissa voisi olla muutama vähän vaikeampikin tehtävä, koska ne ovat todella paljon harjoitustehtäviä helpompia.
 9. Ovat tulleet esille jo edellä mainituissa kohdissa.
 10. Sanallisissa tehtävissä voisi olla eri aloille soveltavia tehtävänantoja(kemia, tietotek. yms. joille kurssi pakollinen) tämä saattaisi innostaa tehtävien laskemista, kun tietäisi, että tätähän voi hyödyntää jossakin. Lisäksi olisi myös mukavaa, jos seuraavan viikon demotehtävät pantaisiin kiertämään aina demopäivän luennolla, näin on ainakin propedeuttisella kurssilla. Niitä on sitten mukava ratkoa luennolla ja vilkaista taululle, olisiko siellä vinkkiä, miten tehtävä ratkeaa. Tietenkään näin ei pysty keskittymään kuuntelemaan luentoa, mutta en minä pysty muutenkaan(ainakaan kokoaikaa).
 11. Siitä miten kurssin asioita voi soveltaa ja hyödyntää käytännön (työ)elämässä olisi kiva kuulla. Nyt linkki teorian ja käytännön välillä jää hataraksi.
 12. Voisi olla selkeimpiä harjoitustehtäviä, ja voisi käsitellä vähemmän asioita kerralla!!
 13. lineaarikuvaksia voisi havainnollistaa hyvin esim tietokonegrafiikalla.miten esim 2d kuvat muuntuvat 3d avaruuteen kuvauksella ja toisin päin.
 14. olisi hyvä, jos kurssin voisi suunnitella aina tietylle opiskelija ryhmälle, joka lukee samaa pääainetta. Silloin kurssin asiosta saisi enemmän irti jatko-opintoja varten. Mutta tämähän on tietysti resurssi kysymys, mutta jos ylimääräistä löytyy..

Muita ajatuksia?

 1. Alkaa olla nälkä.
 2. Homma tuntuu olevan nousussa!
 3. Hyvin toteutettu kurssi, osaaminen, kehitystyö ja kokemus näkyvät kurssin toteutuksesta.
 4. Kiitokset hyvin järjestetystä kurssista! Vaikka täydellisyyden tavoittelun ikuinen tie ei koskaan lopukkaan..
 5. Kokonaisuudessaan kurssi oli mielenkiintoinen ja antoi eväitä ajattelun kehittymiselle.
 6. Tällä kurssilla oli osansa siihen, että tajusin ehkä olevani väärällä alalla. Näin ollen en aio varmaan käydä enää appron kursseja ja yritän vaihtaa pääaineeni. Ymmärsin, etten ole juurikaan kiinnostunut tekniikasta. -Per aspera ad astra :)
 7. Vektoreiden osaaminen osoittautui hyödylliseksi hyvinkin äkkiä.
 8. kiva kurssi, oli oikein mukavaa. odotan innolla uusia matikan kursseja.