Korppi-järjestelmä

Yhteenveto kyselyn vastauksista


Kyselyyn vastanneiden määrä: 27/108

Approbatur 1A

Pääainekartoitus

Pääaineeni on

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 fysiikka 1 4
2 kemia 10 40
3 tietotekniikka 7 28
4 tilastotiede 4 16
5 muu 3 12
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
fysiikka
Maksimi
muu
Keskiarvo
2,92
Moodi
kemia
Mediaani
tietotekniikka
Keskihajonta
1,09

Luennot

Osallistuin luennoille

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri ollenkaan 1 4
2 Muutamalle 4 16
3 Noin puolelle 0 0
4 Useimmille 1 4
5 Lähes jokaiselle 19 76
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En juuri ollenkaan
Maksimi
Lähes jokaiselle
Keskiarvo
4,32
Moodi
Lähes jokaiselle
Mediaani
Lähes jokaiselle
Keskihajonta
1,29

Jos et osallistunut luentoihin, niin miksi?

 1. Asun kaukana ja suoritan kurssia avoimen kautta.
 2. Luennolla edettiin liian nopeasti, ja siksi opin asian paremmin itse lukemalla.
 3. Menoja
 4. Muutaman luennon istuttuani tajusin, että prujuista saa täysin identtisen informaation. Luennoilla keskityttiin liikaa tentin kannalta epäolennaisiin asioihin.
 5. Selitettynä asia on helpompi ymmärtää.
 6. Vaihdoin kursseja.

Luennoilla painotettiin selkeästi oleellisia kohtia.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 3 12
2 Erimieltä 4 16
3 En osaa sanoa 7 28
4 Samaa mieltä 8 32
5 Täysin samaa mieltä 3 12
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,16
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,19

Luennoilla esitettiin riittävästi esimerkkejä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 7 28
2 Erimieltä 7 28
3 En osaa sanoa 8 32
4 Samaa mieltä 2 8
5 Täysin samaa mieltä 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
2,32
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
Erimieltä
Keskihajonta
1,09

Luennoilla kannatti käydä, vaikka käytössä olikin kirjallisuutta ja muuta materiaalia.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 4
2 Erimieltä 8 32
3 En osaa sanoa 3 12
4 Samaa mieltä 5 20
5 Täysin samaa mieltä 8 32
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,44
Moodi
Erimieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,33

Luennoitsija esitti asiat selkeästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 4
2 Erimieltä 8 32
3 En osaa sanoa 6 24
4 Samaa mieltä 7 28
5 Täysin samaa mieltä 3 12
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,12
Moodi
Erimieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,11

Opetuksen vaatimustaso on ollut sopiva.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 2 8
2 Erimieltä 5 20
3 En osaa sanoa 7 28
4 Samaa mieltä 9 36
5 Täysin samaa mieltä 2 8
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,16
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,08

Pystyisin opettamaan kurssilla oppimaani edelleen jollekin toiselle.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 3 12
2 Erimieltä 7 28
3 En osaa sanoa 4 16
4 Samaa mieltä 9 36
5 Täysin samaa mieltä 2 8
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,2

Luennot menivät päällekkäin muiden kurssien kanssa.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 14 61
2 Erimieltä 7 30
3 En osaa sanoa 1 4
4 Samaa mieltä 0 0
5 Täysin samaa mieltä 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
1,57
Moodi
Täysin eri mieltä
Mediaani
Täysin eri mieltä
Keskihajonta
0,92

Jos oli päällekkäisyyttä, niin minkä kurssin kanssa?

 1. Sekalaisia luentoja.
 2. Tietotekniikan opettajan työvälineitä
 3. Tilastotieteen peruskurssi 1, taisi olla kerran päällekäin, mikä on ikävää, koska molemmat tilaston pääaineopiskelijoille pakollisia.

Muuta palautetta luennoista:

 1. Asiaa oli turhan paljon käytettävissä olevaan aikaan.
 2. Asioita mentiin eteenpäin turhan nopeasti.
 3. Esimerkkejä käytiin periaatteessa ihan hyvin, mutta osa olisi voinut olla myös käytännönläheisempiä.
 4. Kiitettävän selkeät! Suuret kiitokset kurssin luentojen selkeyttämisestä aiempaan appro 1A:han verrattuna!
 5. Liian paljon materiaalia opintopisteihin nähden.
 6. Liian vähän esimerkkejä verrattuna tehtävien vaativuuteen ja ihmisten erilaiseen taustaan. Opettajaa ei kiinnostanut vastata opiskellijoiden kysymyksiin, tai ehkä hänellä vain ei ollut aikaa siihen?
 7. Luennoilla asiat esitettiin kiinnostavasti ja selkeästi. Salissa istui oikeasti mielellään!
 8. Luennoilla edettiin älytöntä tahtia, mikä ei edistänyt oppimista millään lailla. Tärkeät kohdat eivät jääneet mieleen, kun ei ehtinyt muuta kun kopioida muistiinpanoja, mistä sitten jälkikäteen yritti tulkita ja oppia. Joskus onnistui tässä ja joskus ei.
 9. Luennoitsijan tyyli kopioida kurssikirja taululle ei ollut hyvä. Mielummin olisin tarvinnut laskuesimerkkejä kuin uudelleen kopioimista.
 10. Luennot voisivat olla hieman vähemmän teoriapitoisia.
 11. Olisin toivonut, että edennyt rauhallisemmassa temmossa. Tiedän kyllä, että asiaa oli melko paljon, mutta silti olisin toivonut, että luennoitsija olisi kuunnellut opiskelijoiden toiveita ja muuttanut opetussuunnitelmaansa hieman sen mukaan.
 12. Luennoitsija ei osannut opettaa. Miksi juuri matematiikan opintoja aloittaville annetaan opettajaksi sellainen, joka ei ole ikimaailmassa ikinä opettanut ketään ennen tuota kurssia? Luulisi, että tavoitteenanne olisi, että mahdollisimman moni kävisi matematiikan perusopinnot, mutta kaikki ystävistäni meinasi luovuttaa jo heti tämän 1A:n takia ja osa lopettikin. "Opettaja" ei osannut opettaa tärkeimpiä asioita ja kirjoitti niin kovalla vauhdilla, ettei kerinnyt muuta tehdä kuin kopioida täysin suoraan taululta. Jälkikäteen piti vasta ajatella, että mitäs tuolla luennolla tänään käytiinkään. Ja kun kerran sanoimme, että voisiko hidastaa kun menemme liian kovaa vauhtia eteenpäin, luennoitsija tokaisi: "emme voi hidastaa, tai emme muuten kerkiä käydä koko kirjaa läpi. oletko nähnyt, miten paksu kirja se on ja miten vähän meillä on tunteja?". Eli suomeksi luennoitsijan tavoite on kahlata kirja läpi, aivan sama, oppiiko oppilaat mitään, kuhan kirja on saatu käytyä läpi. Lisäksi takerruimme pieniin seikkoihin, olisi opettanut edes pääasiat hyvin ja loput jättänyt meille itse opiskeltaviksi. Toivottavasti kukaan ei joudu enää koskaan kokemaan tätä tuskaa. "Opettaja" vaihtoon!!!
 13. Turha käydä luennolla kirjoittamassa kirja uudelleen. Esimerkkejä saisi olla enemmän.
 14. Turhan nopea tahti, mikä johtui varmasti siitä, että asiaa oli niin paljon käytävänä.

Ohjaukset

Osallistuin ohjauksiin

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri lainkaan 10 42
2 Muutamalle 3 12
3 Noin puolelle 1 4
4 Useimmille 2 8
5 Lähes jokaiselle 8 33
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En juuri lainkaan
Maksimi
Lähes jokaiselle
Keskiarvo
2,79
Moodi
En juuri lainkaan
Mediaani
Muutamalle
Keskihajonta
1,78

Jos et osallistunut ohjauksiin, niin miksi?

 1. Ajan puute
 2. Ajanpuutteen vuoksi
 3. Asun kaukana ja suoritan kurssia avoimen kautta
 4. Ei aikaa
 5. Ei jaksanut
 6. Ei ollut aikaa
 7. Ei ollut aikaa.
 8. Epäpedagoginen pitäjä
 9. Ne olivat todella hyödyllisiä.
 10. Ohjaaja ei ollut hyvä, ei selkeyttänyt vaan sotki asioita
 11. Ohjauksessa johon pääsin pitäjä esitti asiat epäselvästi.

Ohjaustehtävistä olen ratkaissut

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20 % 9 39
2 20-40 % 4 17
3 40-60 % 4 17
4 60-80 % 3 13
5 yli 80 % 3 13
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 20 %
Maksimi
yli 80 %
Keskiarvo
2,43
Moodi
alle 20 %
Mediaani
20-40 %
Keskihajonta
1,44

Ohjaustehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 10 43
4 Samaa mieltä 9 39
5 Täysin samaa mieltä 4 17
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En osaa sanoa
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,74
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,74

Ohjaus oli selkeää ja hyödyllistä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 4 17
3 En osaa sanoa 10 43
4 Samaa mieltä 3 13
5 Täysin samaa mieltä 6 26
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,48
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,06

Ohjaustehtävät olivat liian vaikeita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 7 30
3 En osaa sanoa 12 52
4 Samaa mieltä 2 9
5 Täysin samaa mieltä 2 9
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
2,96
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,86

Ohjauksissa tehtävien ratkaisut on selvitetty riittävästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 2 9
3 En osaa sanoa 9 41
4 Samaa mieltä 8 36
5 Täysin samaa mieltä 3 14
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,55
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,84

Palautetta ohjausten pitäjille: (mainitse myös vetäjä/ryhmä)

 1. Kiitokset hyvästä ohjauksesta!
 2. Erinomaista toimintaa!
 3. Tehtäviin kannattaisi perehtyä etukäteen ja miettiä miten ne voisi esittää selkeästi. Nyt meno on valitettavan usein eteen- ja taaksepäin pomppimista.
 4. Oli todella kiva, että ohjaaja laittoi aina alkutunnista vihjeitä ohjaustehtäviin. Niiden avulla pääsi alkuun. Tuntui myös siltä, että ohjaaja vastaa mielellään kysymyksiin. Ohjauksen lopussa ohjaaja antoi selkeät ja hyvät ratkaisut ohjaustehtäviin taululle. Ne olivat minulle hyvin tarpeelliset.
 5. Erittäin hyvä ohjausten pitäjä, neuvoi muttei antanut suoraan vastauksia. Ohjauksien ansiosta opin kurssin asioita, eli pääsin kurssin läpi!
 6. Ohjaaja osasi selittää asiat paljon paremmin kuin itse luennoitsija. Ohjaajan ansiosta pääsin kurssin läpi.
 7. Kysyttäessä apua, opastus oli usein liian korkelentoista matematiikkaa. Toivoin selitystä, jonka tyhmäkin ymmärtää. Taululle selittäessä asia kyllä aina lopulta valkeni.

Muuta palautetta ohjauksista:

 1. Enemmän ohjauksisa oppi kuin itse luennoilla.
 2. Koin ohjaukset todella hyödyllisiksi, koska niiden avulla opin ratkaisemaan tehtäviä. Ohjauksista oli apua myös harjoitustehtävissä.
 3. Ohjauksissa kannatti käydä, koska siellä sentään oppi jotain. Luennot olivat täysin turhia.
 4. Ohjauksissa käynti oli hyvin hyödyllistä.
 5. Ohjaustehtävät oli vaikeita ja jos ei heti saanut apua vaikeassa tehtävässä, ei päässyt kovin pitkälle.
 6. Ohjaustehtävät olivat sopivan haastavia ja niitä oli sopivasti.

Harjoitukset

Osalllistuin harjoituksiin

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri lainkaan 2 9
2 Muutamalle 3 13
3 Noin puolelle 1 4
4 Useimmille 1 4
5 Lähes jokaiselle 16 70
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En juuri lainkaan
Maksimi
Lähes jokaiselle
Keskiarvo
4,13
Moodi
Lähes jokaiselle
Mediaani
Lähes jokaiselle
Keskihajonta
1,42

Jos et osallistunut harjoituksiin, niin miksi?

 1. Asun kaukana, suoritan opintoja avoimen kautta.
 2. Demohyvitykset
 3. En jaksanut/ kerinnyt/ koin, että pystyn selvittämään tehtävät itsenäisesti ratkaisujen avulla.
 4. Nenoja
 5. Motivaatio tyssäsi kuin seinään.

Harjoitustehtävistä olen ratkaissut

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20 % 3 13
2 20-40 % 5 22
3 40-60 % 3 13
4 60-80 % 5 22
5 yli 80 % 7 30
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 20 %
Maksimi
yli 80 %
Keskiarvo
3,35
Moodi
yli 80 %
Mediaani
40-60 %
Keskihajonta
1,43

Harjoitustehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 1 4
3 En osaa sanoa 3 13
4 Samaa mieltä 16 70
5 Täysin samaa mieltä 3 13
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,91
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,65

Harjoitusten ohjaus oli selkeää ja hyödyllistä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 6 26
3 En osaa sanoa 5 22
4 Samaa mieltä 8 35
5 Täysin samaa mieltä 4 17
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,43
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,06

Harjoitustehtävät ovat olleet liian vaikeita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 10 43
3 En osaa sanoa 5 22
4 Samaa mieltä 7 30
5 Täysin samaa mieltä 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
2,96
Moodi
Eri mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,95

Harjoituksissa tehtävien ratkaisut on selvitetty riittävästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 1 4
3 En osaa sanoa 4 17
4 Samaa mieltä 18 78
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Samaa mieltä
Keskiarvo
3,74
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,53

Palautetta harjoitusten pitäjille: (mainitse myös vetäjä/ryhmä)

 1. Harjoitusten pitäjä selitti asiat hyvin, mutta liian matemaattisella tavalla. Vaikka demopitäjä oli kannustava ja innostava niin häneltä kysytyt lisäkysymykset/-selvitykset menivät usein yliymmärryksen hienon matemaattisen kielen vuoksi, jota en valitettavasti itse oikein ymmärrä. Olisin siis kaivannut yksinkertaisempia selvityksiä.
 2. Kiitokset selkeästä harjoitustehtävien vastausten selvittämisestä!
 3. Pidin siitä, että tehtävät ratkaistiin ja tarvittaessa korjattiin selkeästi.

Muuta palautetta harjoituksista:

 1. * En kerinnyt alkusyksystä tekemään harjoituksia kovin paljoa, joten koin, että minun ei ole mitään järkeä kerätä enää loppukurssinkaan aikana harjoituspisteitä, sillä mahdollisuuteni saada kolmen tehtävän kokeesta edes vähän minua tyydyttävä arvosana olisi ollut mahdotonta. Siksi minulla ei oolut kovinkaan paljoa motivaatiota ratkoa harjoituksia. Toivoisin, että harjoituspisteet olisivat ainakin osittain ylimääräisiä hyvityspisteitä. * Tosi hyvä juttu, että harjoitukset saa palauttaa myös kirjallisena! * Lineaarialgebran kurssilla harjoituksissa on käytetty seuraavaa toimintamallia, jota pidän erittäin hyvänä. Mielestäni se toimisi myös approbatur kursseilla: Alussa porukka jaetaan ryhmiin. Ryhmä käy läpi yhdessä tietyt, opettajan määräämät tehtävät ja selittää tehtävät myös niille, jotka eivät niitä ole ratkaisseet ja vertailevat myös, onko joku löytänyt ratkaisun erilaisin keinoin. Ryhmä päättää, ketkä heistä tekevät tehtävät taululle. Ohjaaja käy kiertelemässä ryhmissä ja antaa mahdollisuuden kysymyksille (tässä helpompi kysyä "tyhmiäkin" kysymyksiä). Kaikki tehtävät tulevat taululle näkyviin.
 2. Harjoitustehtävien ratkomista yrittäessä usein huomasi, ettei osannut yhdistää tehtävää asiaan johon se liittyi. Tehtävät olivat liian haastavia, vaikka niitä oli yrittänyt ratkoa ei silti ollut ratkaisua (ei vain vastausta vaan ylipäätään laskua/todistusta/osoitusta jne) eikä oikein voinut sanoa tehneensä niitä. Tehtävät olisivat voineet olla helpompia tai vaihtoehtoisesti niitä olisi voinut olla vähemmän.

Kirjalliset kotitehtävät

Kirjalliset tehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 1 4
3 En osaa sanoa 4 17
4 Samaa mieltä 14 58
5 Täysin samaa mieltä 5 21
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,96
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,73

Kirjalliset tehtävät ovat olleet liian vaikeita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 10 48
3 En osaa sanoa 5 24
4 Samaa mieltä 3 14
5 Täysin samaa mieltä 3 14
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
2,95
Moodi
Eri mieltä
Mediaani
Eri mieltä
Keskihajonta
1,09

Kirjallisista tehtävistä olen tehnyt

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20% 2 8
2 20-40% 1 4
3 40-60% 2 8
4 60-80% 4 17
5 80-100% 15 62
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 20%
Maksimi
80-100%
Keskiarvo
4,21
Moodi
80-100%
Mediaani
80-100%
Keskihajonta
1,26

Palautetta kirjallisista tehtävistä

 1. En kerinnyt tekemään ensimmäistä kirjallista tehtävää, joten en kokenut järkeväksi tehdä muitakaan, sillä hyvityspisteiden määrä jäi liian pieneksi. Selvitin tehtävät sitten itselleni myöhemmin.
 2. Onneksi sai tehdä ryhmässä, itsekseen en olisi osannut.
 3. Saimme liian vähän esimerkkejä luennoilla niihin.
 4. Tehtävien yrittämisestä ei saanut paljoakaan pisteitä vaan pisteet heruivat vain täydellisestä vastauksesta. Kuitenkin useimmat ihmiset oppivat virheidensä kautta, joten olisin toivonut saavani pisteitä jo pelkästä yrittämisestä (toki yritykseni saattoivat olla aika huteria, mutta omien vastausten vertaaminen oikeaan vastaukseen auttoi paljon asian oppimisessa).
 5. Tehtävät käsittelivät hyvin tärkeimpiä aihealueita.
 6. Varsin hyvin kuvasivat koko kurssin sisältöä ja oli näiden ratkaisemisesta oli suuri apu tentissä.
 7. Viimeisten kirjallisten vaikeustaso yllätti.

Loppukoe

Loppukoe oli liian vaikea.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 2 8
2 eri mieltä 16 67
3 en osaa sanoa 3 12
4 samaa mieltä 1 4
5 täysin samaa mieltä 2 8
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
täysin eri mieltä
Maksimi
täysin samaa mieltä
Keskiarvo
2,38
Moodi
eri mieltä
Mediaani
eri mieltä
Keskihajonta
0,99

Loppukokeen kysymykset vastasivat hyvin kurssin sisältöä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 0 0
2 eri mieltä 2 8
3 en osaa sanoa 0 0
4 samaa mieltä 21 88
5 täysin samaa mieltä 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
eri mieltä
Maksimi
täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,88
Moodi
samaa mieltä
Mediaani
samaa mieltä
Keskihajonta
0,6

Loppukokeessa oli tarpeeksi vastausaikaa.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 0 0
2 eri mieltä 0 0
3 en osaa sanoa 1 4
4 samaa mieltä 5 21
5 täysin samaa mieltä 18 75
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
en osaa sanoa
Maksimi
täysin samaa mieltä
Keskiarvo
4,71
Moodi
täysin samaa mieltä
Mediaani
täysin samaa mieltä
Keskihajonta
0,54

Muuta palautetta loppukokeesta:

 1. Koe oli hauskan haastava, sillä yksi tehtävä vaati useampien asioiden hallintaa. Tehtävien haastavuus oli kyllä hieman yllättävääkin, sillä kurssi itsessään ei antanut viitteitä sellaisesta vaatimustasosta. Ehkä siihen vaikutti vastaaminen ilman kirjojen apua tai sitten olisin myös voinut käydä lukemassa läpi vanhoja tenttejä tietääkseni mitä on tulossa.
 2. Kokeen arvostelua en täysin ymmärrä, sillä yhdestä tehtävästä sain vain 0,5pistettä, enkä ymmärrä miten siitä tuli vain niin vähän. Lisäksi voisi olla paikallaan voida tehdä 5 tehtävää, vaikka käyttääkin demopisteitä. Palautin kumminkin yhden väärän tehtävän yhden oikein ratkaistun sijaan.

Kurssi yleisesti

Käytän kurssin opiskeluun viikossa luentojen/ harjoitusten lisäksi aikaa

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 2 h 3 13
2 2-4 h 8 35
3 4-6 h 7 30
4 6-8 h 4 17
5 yli 8 h 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 2 h
Maksimi
yli 8 h
Keskiarvo
2,65
Moodi
2-4 h
Mediaani
2-4 h
Keskihajonta
1,05

Kurssin tavoitteet on määritelty selkeästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 4 17
3 En osaa sanoa 7 30
4 Samaa mieltä 8 35
5 Täysin samaa mieltä 4 17
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,52
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,97

Mielenkiintoni kurssin aiheisiin on lisääntynyt kurssin aikana.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 5 22
2 Eri mieltä 3 13
3 En osaa sanoa 5 22
4 Samaa mieltä 5 22
5 Täysin samaa mieltä 5 22
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,09
Moodi
Täysin eri mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,44

Olen mielestäni oppinut kaikki kurssilla käsitellyt asiat.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 4
2 Eri mieltä 11 48
3 En osaa sanoa 1 4
4 Samaa mieltä 9 39
5 Täysin samaa mieltä 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
2,91
Moodi
Eri mieltä
Mediaani
Eri mieltä
Keskihajonta
1,1

Uskon kurssista olevan hyötyä myöhemmissä opinnoissani tai työssäni.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 5 22
3 En osaa sanoa 3 13
4 Samaa mieltä 9 39
5 Täysin samaa mieltä 6 26
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,7
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
1,08

Kurssi on ollut motivoiva jatkoa ajatellen.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 5 22
2 Eri mieltä 3 13
3 En osaa sanoa 3 13
4 Samaa mieltä 10 43
5 Täysin samaa mieltä 2 9
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,04
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,33

Kokonaisuutena olen tyytyväinen kurssiin.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 4 17
2 Eri mieltä 4 17
3 En osaa sanoa 1 4
4 Samaa mieltä 10 43
5 Täysin samaa mieltä 4 17
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,26
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
1,39

Jos jokin asia jäi epäselväksi, niin mikä?

 1. Ei asiat jääneet epäselväksi, kun itse selvitti ne. Luennolla eteneminen oli liian nopeaa ja tututkin asiat jäivät vähän epäselviksi välillä.
 2. Kaikki. Ainut, mitä tunsin edes vähän oppivani oli matriisit.
 3. Kurssin aihepiirin asioista vähän turhan monikin.
 4. Kurssin loppupuolen matriisikikkailut eivät tunnu vieläkään käsitettäviltä.
 5. Lineaarikuvaukset

Oliko kurssin suoritustapa mielekäs (arvosanan määräytyminen harjoitusten, kirjallisten töiden ja testaavan kokeen perusteella)?

 1. Harjoituksista sai liian vähän hyvityksiä.
 2. Harjoitusten tekemiseen meni suhteellisen paljon aikaa siihen nähden, että niistä sai melko vähän hyvityspisteitä. Muuten systeemiin olen kyllä tyytyväinen.
 3. Ihan tyytyväinen näin jälkikäteen olen tuohon systeemiin.
 4. Kirjallisilla töillä ehkä turhan suuri merkitys siihen nähden, että ne tuntuivat paljon haastavimmilta kuin luennolla käydyt asiat. Toisaalta systeemi on hyvä, sillä kirjallisiin töihin tuli aina panostettua, kun tiesi että niillä on suuri merkitys.
 5. Kokeessa valita 3 tehtävää viidestä on huono. Pitäisi voida tehdä kaikki 5, vaikka käyttää demopisteitä.
 6. Kyllä. Harjoituksista/kirjallisista töistä saatavat pisteet motivoivat opiskelemaan kurssin aikana. Ja koska niidenkin tekeminen vaati asioiden ymmärtämistä, oli hienoa ettei arvosanaan vaikuttanut pelkästään loppukoe, ts. se että asiat myös muistaisi ulkoa (varsinkin kun itselle matematiikka on "apuväline", ei pääasiallinen/jokapäiväinen työkalu).
 7. Kyllä ja ei. En kerinnyt kurssin alussa tekemään paljoakaan harjoituksia ja ensimmäistä kirjallista työtä, joten koin järkeväksi suorittaa viiden tehtävän kokeen. Kurssi on mielekäs, jos kerkiää tekemään kaikki harjoitustehtävät.
 8. Kyllä. Omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa aika paljon loppuarvosanaan. On mielekäs tapa opiskella.
 9. Oli.
 10. Oli, tosin harjoituksista saa liian vähän pisteitä työmäärään nähden
 11. Pidän hyvänä ideana opiskelijoiden motivointia omaan itsenäiseen työskentelyyn.
 12. Pistejako oli ihan sopiva. Harjoitustehtävistä olisi kuitenkin voinut saada vähän enemmän pisteitä.

Kokonaisuudessaan kurssissa oli hyvää:

 1. Ei tule mieleen mitään mikä olisi kurssista jäänyt positiivisessa mielessä mieleen. Loppukurssista tahti oli parempi kun alussa, se ehkä positiivista.
 2. Hirmuisen hyvä kurssi. Loistava paketti ihmiselle, jolle matematiikka ei ole ihan sydämen asia, mutta sitä kuitenkin tarvitsee. Mielenkiintoni aiheeseen lisääntyi kurssin aikana, mikä kertoo aika monen asian olleen kohdallaan.
 3. Johdonmukainen eteneminen ja sopivan tasoinen koe.
 4. Laskurutiinin kehittyminen runsaiden laskuharjoitusten myötä.
 5. Luentojen ajankohdat.
 6. Ohjaukset.
 7. Oppi matriisit.
 8. Selkeä kirja ja nettimateriaali.
 9. Selkeät muistiinpanot
 10. Ohjaukset. Mielenkiintoinen aihe.
 11. Tietotekniikkaa pääaineenaan opiskeleville erittäin keskeinen kurssi.

Kokonaisuudessaan kurssissa oli huonoa:

 1. Asioiden nopea läpikäynti ja tehtävien paljous
 2. Kiire
 3. Kirja kirjoitettiin uusiksi melkein sanasta sanaan.
 4. Liian vähän esimerkkejä.
 5. Liian vähän esimerkkejä ja suhteessa liian hankala koe.
 6. Liikaa sisältöä yhdeksi 4 op:n kurssiksi. Todellisuudessa aihealueen omaksuminen vie paljon enenmmän aikaa.
 7. Luennoitisija. Liian vähän esimerkkejä sekä pelkästään kirjan kopiointia eri sanoilla luennoilla. Kaikki annetut esimerkit löytyivät myös kirjasta.
 8. Luennot etenivät liian nopeasti.
 9. Luennot ja opetus, jota ei voi tosin opetukseksi edes kutsua.
 10. Olennaisia asioita oli vaikea hahmottaa ja ohjaustehtävien ja harjoitustehtävien haastavuudessa oli huikea ero. Ohjaustehtävät tuntuivat jopa joskus helpoilta, mutta harjoitustehtävissä useammin ei ensilukemalla edes ymmärtänyt mitä kysytään kuin että osasi ylipäätään ratkaista niitä.

Kehittäisin kurssia seuraavasti:

 1. Enemmän esimerkkejä taululle.
 2. Harjoitustehtävistä suora lisä arvosanaan. Tentissä 4/5 tehtävään vastaaminen. Enemmän esimerkkejä opiskelluista asioista, vähemmän hirveällä kyydillä juostuja määritelmiä ja osoituksia - näistä nimittäin ei jäänyt pätkän vertaakaan käteen, sillä luennoitsija ei kyennyt kertaakaan perustelemaan, mitä teki (ilmeisesti esiintymispaineen takia).
 3. Mielestäni edelleen voisi jakaa kurssin kahteen selkeästi erilliseen osaan, vektoreihin ja matriiseihin jotka voisivat olla molemmat laajuudeltaan 5 op:tä. Tietotekniikan opiskelijoiden kannalta käsiteltävä aihe on erittäin keskeinen.
 4. Mikäli tehtävät noin vaikeita, lisää ohjausta tai sitten hiukan helpompia tehtäviä. Olennaisia asioita olisi kiva jos painotettaisiin ja niihin käytettäisiin enemmän aikaa, ja "sovelluksiin" ym. asioihin joiden oppiminen vaatii enemmän työtä ja ovat ns. ylimääräistä eli ei olennaisinta, voisi käyttää vähemmän. Miten voi osata vaikeat asiat jos ei edes perusteita tunne?
 5. Selittäisin omilla sanoilla luennoilla uuden asian ja kävisin läpi siihen tarvittavat matemaattiset yhtälöt taululla. Antaisin paljon erilaisia esimerkkejä millaisissa tilanteissa kyseisiä yhtälöitä voisi kehittää. En kopioisi jo painettua kirjaa uudelleen taululle, varsinkin kun kaikilla on mahdollisuus saada kirja ilmaiseksi verkkoversiona. Tekisin siis niin kuin propedeuttisen ja matematiikan perusteet luennoitsijat tekivät. Heidän tyyli innoitti opiskelemaan matematiikkaa lisää, mutta tämän kurssin jälkeen into laantui, valitettavasti.
 6. Toinen opettaja ja enemmän vapaaehtoisia harjoitustehtäviä oikeine vastauksineen. Ehkä myös lisää ohjauksia. Pienempiä ryhmäkokoja.
 7. Vaihtaisin opettajan, niin paranisi kurssi voisikin olla mielenkiintoinen.