Korppi-järjestelmä

Yhteenveto kyselyn vastauksista


Kyselyyn vastanneiden määrä: 21/117

Approbatur 1B

Pääainekartoitus

Pääaineeni on

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 fysiikka 1 5
2 kemia 8 38
3 tietotekniikka 3 14
4 tilastotiede 5 24
5 muu 4 19
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
fysiikka
Maksimi
muu
Keskiarvo
3,14
Moodi
kemia
Mediaani
tietotekniikka
Keskihajonta
1,25

Luennot

Osallistuin luennoille

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri ollenkaan 2 10
2 Muutamalle 2 10
3 Noin puolelle 0 0
4 Useimmille 3 14
5 Lähes jokaiselle 14 67
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En juuri ollenkaan
Maksimi
Lähes jokaiselle
Keskiarvo
4,19
Moodi
Lähes jokaiselle
Mediaani
Lähes jokaiselle
Keskihajonta
1,37

Jos et osallistunut luentoihin, niin miksi?

 1. Asun kaukana. Opiskelen avoimen kautta.
 2. Huono ajankohta.
 3. Luennoitsijaa ei tuntunut hommat kiinnostavan.
 4. Luennoitsija ei vaikuttanut kovin innostuneelta opettamaan.

Luennoilla painotettiin selkeästi oleellisia kohtia.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 1 5
3 En osaa sanoa 3 14
4 Samaa mieltä 11 52
5 Täysin samaa mieltä 6 29
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
4,05
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,79

Luennoilla esitettiin riittävästi esimerkkejä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 5
2 Eri mieltä 3 14
3 En osaa sanoa 3 14
4 Samaa mieltä 10 48
5 Täysin samaa mieltä 4 19
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,62
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
1,09

Luennoilla kannatti käydä, vaikka käytössä olikin kirjallisuutta ja muuta materiaalia.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 2 10
3 En osaa sanoa 2 10
4 Samaa mieltä 5 24
5 Täysin samaa mieltä 12 57
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
4,29
Moodi
Täysin samaa mieltä
Mediaani
Täysin samaa mieltä
Keskihajonta
0,98

Luennoitsija esitti asiat selkeästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 2 10
3 En osaa sanoa 4 19
4 Samaa mieltä 9 43
5 Täysin samaa mieltä 6 29
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,9
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,92

Opetuksen vaatimustaso on ollut sopiva.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 5
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 4 19
4 Samaa mieltä 14 67
5 Täysin samaa mieltä 2 10
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,76
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,81

Pystyisin opettamaan kurssilla oppimaani edelleen jollekin toiselle.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 5
2 Eri mieltä 4 19
3 En osaa sanoa 4 19
4 Samaa mieltä 12 57
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Samaa mieltä
Keskiarvo
3,29
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,93

Luennot menivät päällekkäin muiden kurssien kanssa.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 17 81
2 Eri mieltä 3 14
3 En osaa sanoa 0 0
4 Samaa mieltä 1 5
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Samaa mieltä
Keskiarvo
1,29
Moodi
Täysin eri mieltä
Mediaani
Täysin eri mieltä
Keskihajonta
0,7

Jos oli päällekkäisyyttä, niin minkä kurssin kanssa?

 1. Erään biologian kurssin kanssa.

Muuta palautetta luennoista:

 1. Ei anna kovin hyviä eväitä kurssille, kun luennoitsija toteaa, että "Mulle on aivan samantekevää opitteko te nämä asiat".
 2. Esimerkkejä olisi voinut olla enemmän ja ne olisivat voineet olla vaativampiakin. Ne selkeyttivät kyllä itse asiaa, mutta esim. niissä olleet derivoinnit olivat aika "peruskauraa" verrattuna niihin kauheuksiin, mitä harjoituksissa tuli vastaan, ja joihin oli vaikea löytää vinkkejä mistään.
 3. Luennoija oli innostava, hauska ja mukaansatempaava! Lisää kursseja tämän luennoitsijan opetettavaksi.
 4. Luennoitsija oli epämotivoitunut opettamiseen ja se vei innon käydä luennoilla.
 5. Luennoitsijan toiminta erinomaista, hyvä ja kiinnostava opetustyyli. Käytännön esimerkkejä (samantyylisiä kuin demo-/tenttitehtävät) voisi käydä luennoilla silti läpi enemmänkin.
 6. Suurkiitokset harvinaisen havainnollisista luennoista, oli helppo lyhyenkin matematiikan opiskelijan pysyä kärryillä tai edes jälkikäteen päästä takaisin kärryille!
 7. Välillä jopa luennoitsijalla tuntui olevan kiire.

Ohjaukset

Osallistuin ohjauksiin

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri lainkaan 13 62
2 Muutamalle 0 0
3 Noin puolelle 0 0
4 Useimmille 1 5
5 Lähes jokaiselle 7 33
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En juuri lainkaan
Maksimi
Lähes jokaiselle
Keskiarvo
2,48
Moodi
En juuri lainkaan
Mediaani
En juuri lainkaan
Keskihajonta
1,89

Jos et osallistunut ohjauksiin, niin miksi?

 1. Ajanpuute.
 2. Ajanpuutteen vuoksi.
 3. Asun kaukana. Ei mahdollista työ-ja perhesyistä johtuen sovittaa aikatauluun.
 4. Ei aikaa.
 5. Ei ollut aikaa käydä niissä.
 6. Kävin yhdessä, mutta ohjaaja ei osannut selittää asioita minulle ymmärrettävästi, eikä oikeestaan edes yrittänyt, joten en halunnut enää tuhlata aikaani.
 7. Meni päällekäin muiden kanssa.
 8. Osasin ratkaista harjoitustehtävät luentojen pohjalta.

Ohjaustehtävistä olen ratkaissut

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20 % 11 55
2 20-40 % 2 10
3 40-60 % 2 10
4 60-80 % 2 10
5 yli 80 % 3 15
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 20 %
Maksimi
yli 80 %
Keskiarvo
2,2
Moodi
alle 20 %
Mediaani
alle 20 %
Keskihajonta
1,54

Ohjaustehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 10 50
4 Samaa mieltä 8 40
5 Täysin samaa mieltä 2 10
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En osaa sanoa
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,6
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,66

Ohjaus oli selkeää ja hyödyllistä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 2 10
3 En osaa sanoa 11 55
4 Samaa mieltä 3 15
5 Täysin samaa mieltä 4 20
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,45
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,92

Ohjaustehtävät olivat liian vaikeita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 7 35
3 En osaa sanoa 13 65
4 Samaa mieltä 0 0
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
En osaa sanoa
Keskiarvo
2,65
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,48

Ohjauksissa tehtävien ratkaisut on selvitetty riittävästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 1 5
3 En osaa sanoa 13 65
4 Samaa mieltä 4 20
5 Täysin samaa mieltä 2 10
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,35
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,73

Palautetta ohjausten pitäjille:

 1. Mainiota ja selkeää ohjausta. Ohjaaja neuvoi kysyttäessä todella asiantuntevasti.
 2. Erittäin selkeää ohjausta.
 3. Olisin kaivannut konkreettisempiä vihjeitä ohjausten tekemiseen.
 4. Tehtävien selkeämpi esittäminen olisi edelleen tarpeen. Muutamia hyviä hetkiä kurssille toki mahtui, ja pari hyödyllistä vinkkiäkin saatiin.

Muuta palautetta ohjauksista:

 1. Ohjaukset olivat minusta huomattavasti hyödyllisempiä kuin itse luennot.Luennoilla ei ehtinyt edes kysyä mieleen juolahtaneita asioita, koska asiaa tuli taululle niin nopeaan tahtiin. Toisaalta kynnys kysyä asioita luennolla 150 ihmisen keskellä on oleellisesti muutenkin suurempi kuin 15 ihmisen ohjausryhmässä. Tärkeitä asioita jää myös tämän seikan vuoksi kysymättä!

Harjoitukset

Osalllistuin harjoituksiin

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri lainkaan 1 5
2 Muutamalle 1 5
3 Noin puolelle 2 10
4 Useimmille 4 19
5 Lähes jokaiselle 13 62
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En juuri lainkaan
Maksimi
Lähes jokaiselle
Keskiarvo
4,29
Moodi
Lähes jokaiselle
Mediaani
Lähes jokaiselle
Keskihajonta
1,12

Jos et osallistunut harjoituksiin, niin miksi?

 1. Asun kaukana, ei mahdollisuutta työ-ja perhesyistä johtuen sovittaa aikatauluun.
 2. Ei aikaa.
 3. En ollut ajanpuutten vuoksi ehtinyt tehdä demoja, tai sitten en vain osannut niitä.

Harjoitustehtävistä olen ratkaissut

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20 % 2 10
2 20-40 % 3 14
3 40-60 % 3 14
4 60-80 % 7 33
5 yli 80 % 6 29
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 20 %
Maksimi
yli 80 %
Keskiarvo
3,57
Moodi
60-80 %
Mediaani
60-80 %
Keskihajonta
1,29

Harjoitustehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 1 5
3 En osaa sanoa 3 14
4 Samaa mieltä 12 57
5 Täysin samaa mieltä 5 24
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
4
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,76

Harjoitusten ohjaus oli selkeää ja hyödyllistä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 2 10
2 Eri mieltä 3 14
3 En osaa sanoa 2 10
4 Samaa mieltä 13 62
5 Täysin samaa mieltä 1 5
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,38
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
1,09

Harjoitustehtävät ovat olleet liian vaikeita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 8 38
3 En osaa sanoa 9 43
4 Samaa mieltä 3 14
5 Täysin samaa mieltä 1 5
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
2,86
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,83

Harjoituksissa tehtävien ratkaisut on selvitetty riittävästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 4 19
3 En osaa sanoa 3 14
4 Samaa mieltä 13 62
5 Täysin samaa mieltä 1 5
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,52
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,85

Palautetta harjoitusten pitäjille:

 1. Harjoitusten vetäjä oli todella innostunut asiastaan.
 2. Itse vetäjässä ei ollut mitään vikaa, demot olivat vaan melko haastavia.
 3. Demojen pitäjä oli motivoitunut ja innostunut asiastaan. Motivoi myös opiskelijaa.

Muuta palautetta harjoituksista:

 1. Harkoissa vähän liikaa turhaa hälinää. Opiskelijat saisivat tajuta, ettei sinne ole tultu juttelemaan vaan opiskelemaan.
 2. Herää kysymys, että mitä hyötyä on demoista, joissa on ainoastaan niitä vaikeimpia tehtäviä. Voisi kuvitella, että fiksumpaa olisi laittaa mukaan tehtäviä koko vaikeusalueelta, eikä pelkästään vain sieltä vaativimmasta päästä.

Kirjalliset kotitehtävät

Kirjalliset tehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 4 19
3 En osaa sanoa 7 33
4 Samaa mieltä 7 33
5 Täysin samaa mieltä 3 14
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,43
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,95

Kirjalliset tehtävät ovat olleet liian vaikeita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 5
2 Eri mieltä 6 29
3 En osaa sanoa 5 24
4 Samaa mieltä 8 38
5 Täysin samaa mieltä 1 5
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,1
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,02

Kirjallisista tehtävistä olen tehnyt

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20% 2 10
2 20-40% 0 0
3 40-60% 2 10
4 60-80% 5 24
5 80-100% 12 57
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 20%
Maksimi
80-100%
Keskiarvo
4,19
Moodi
80-100%
Mediaani
80-100%
Keskihajonta
1,22

Palautetta kirjallisista tehtävistä

 1. Olivat vaikeita ja kirjasta oli vaikea saada apua niihin. Jos luki nettiversiota kirjasta, niin tehtävissä mainitut lauseiden numerot eivät täsmänneet.
 2. Osasin ratkaista niitä mekaanisesti soveltamalla luennolla annettuja esimerkkejä, mutten ymmärtänyt, mitä niissä tapahtui.
 3. Samaan ratkaisuun voi päätyä monella tapaa, mikä joskus aiheuttaa hämmennystä.
 4. Vaikeustasoltaan oikeastaan aika nappitehtäviä !

Loppukoe

Loppukoe oli liian vaikea.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 2 10
2 eri mieltä 13 62
3 en osaa sanoa 5 24
4 samaa mieltä 0 0
5 täysin samaa mieltä 1 5
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
täysin eri mieltä
Maksimi
täysin samaa mieltä
Keskiarvo
2,29
Moodi
eri mieltä
Mediaani
eri mieltä
Keskihajonta
0,82

Loppukokeen kysymykset vastasivat hyvin kurssin sisältöä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 0 0
2 eri mieltä 0 0
3 en osaa sanoa 2 10
4 samaa mieltä 12 57
5 täysin samaa mieltä 7 33
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
en osaa sanoa
Maksimi
täysin samaa mieltä
Keskiarvo
4,24
Moodi
samaa mieltä
Mediaani
samaa mieltä
Keskihajonta
0,61

Loppukokeessa oli tarpeeksi vastausaikaa.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 0 0
2 eri mieltä 0 0
3 en osaa sanoa 1 5
4 samaa mieltä 3 14
5 täysin samaa mieltä 17 81
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
en osaa sanoa
Maksimi
täysin samaa mieltä
Keskiarvo
4,76
Moodi
täysin samaa mieltä
Mediaani
täysin samaa mieltä
Keskihajonta
0,53

Muuta palautetta loppukokeesta:

 1. Olin yllättynyt, että koe tuntui jopa helpommalta kuin mitä kurssin perusteella olisi voinut odottaa. Mutta aina parempi niin - mielummin repii hiuksiaan kurssin aikana kuin liian löysästi läpiviedyn kurssin loppukokeessa.

Kurssi yleisesti

Käytän kurssin opiskeluun viikossa luentojen/ harjoitusten lisäksi aikaa

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 2 h 2 10
2 2-4 h 8 38
3 4-6 h 7 33
4 6-8 h 4 19
5 yli 8 h 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 2 h
Maksimi
6-8 h
Keskiarvo
2,62
Moodi
2-4 h
Mediaani
2-4 h
Keskihajonta
0,9

Kurssin tavoitteet on määritelty selkeästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 2 10
3 En osaa sanoa 3 14
4 Samaa mieltä 15 71
5 Täysin samaa mieltä 1 5
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,71
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,7

Mielenkiintoni kurssin aiheisiin on lisääntynyt kurssin aikana.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 5
2 Eri mieltä 5 24
3 En osaa sanoa 4 19
4 Samaa mieltä 8 38
5 Täysin samaa mieltä 3 14
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,33
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,13

Olen mielestäni oppinut kaikki kurssilla käsitellyt asiat.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 2 10
2 Eri mieltä 5 24
3 En osaa sanoa 9 43
4 Samaa mieltä 5 24
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Samaa mieltä
Keskiarvo
2,81
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,91

Uskon kurssista olevan hyötyä myöhemmissä opinnoissani tai työssäni.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 5
2 Eri mieltä 1 5
3 En osaa sanoa 7 33
4 Samaa mieltä 9 43
5 Täysin samaa mieltä 3 14
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,57
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,95

Kurssi on ollut motivoiva jatkoa ajatellen.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 2 10
2 Eri mieltä 1 5
3 En osaa sanoa 6 29
4 Samaa mieltä 7 33
5 Täysin samaa mieltä 5 24
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,57
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
1,18

Kokonaisuutena olen tyytyväinen kurssiin.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 5
2 Eri mieltä 3 14
3 En osaa sanoa 2 10
4 Samaa mieltä 10 48
5 Täysin samaa mieltä 5 24
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,71
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
1,12

Jos jokin asia jäi epäselväksi, niin mikä?

 1. Globaalien ääriarvojen ja asymptoottien määrääminen, hyperbeli- ja arkusfunktiot.
 2. Induktio ja kaikki ne matemaatikoiden tekemät todistelut.
 3. Paljonkin!
 4. Väliarvolauseen käyttö syvällisemmin.

Oliko kurssin suoritustapa mielekäs (arvosanan määräytyminen harjoitusten, kirjallisten töiden ja testaavan kokeen perusteella)?

 1. Arvostelu tuntuu olevan turhan kriittinen. Tehtävän alussa olin laittanut väärän määrittelyjoukon, jonka olin korjannut tehtävän aikana, mutta silti verotettiin pisteitä.
 2. Kyllä.
 3. Kurssin loppuarvosanan määräytymisperusteet tuntuvat jokseenkin konvoloituneilta. Tähän voisi kiinnittää huomiota. Myös demoista saa ehkä turhan vähän pisteitä työmäärään nähden.
 4. Kyllä, motivoi tekemään harjoituksia: Samalla oppii asian.
 5. Kyllä, mutta harjoituksista saa pisteitä liian vähän työmäärään nähden.
 6. Kyllä, mutta kirjallisten töiden painokerroin verrattuna harjoitusten painokertoimeen on mielestäni liian suuri.
 7. Kyllä. Tehtäviä tulee tehtyä ja asioita opiskeltua tasaisesti koko kurssin aikana. Verkkomateriaali (harjoitustehtävät ja niiden ratkaisut) on hyvä asia.
 8. oli

Kokonaisuudessaan kurssissa oli hyvää:

 1. Demot.
 2. Derivoinnin oppiminen.
 3. Hyvä ja selkeä luennoitsija.
 4. Kurssi oli mielenkiintoinen ja mukaansatempaava. "Ei matemaatikollekin" erittäin hyvin soveltuva.
 5. Loistava luennoija, joka teki aiheesta mielenkiintoista, elämänläheistä ja helposti seurattavaa.
 6. Luennoitsija oli erittäin viihdyttävä!
 7. Luentoja tukeva kirjallisuus ja verkkomateriaali.
 8. Ohjaaja jaksoi ohjailla hyvin, siitä plussaa.

Kokonaisuudessaan kurssissa oli huonoa:

 1. Hälinät harjoituksissa.
 2. Luennoitsija.
 3. Luennot.
 4. Matemaatikko on kuin taikuri, ei ikinä paljasta temppujaan, ei vaikka yrittäisi. En saanut oikein kurssista kiinni, yritin kysyä luennoitsijalta, mutta hän ei oikein osannut selittää ymmärrettävästi. Myöskin on hankala yrittää kysyä, kun ei tiedä edes mistä kurssilla on kyse, että voisi kysyä oikean kysymyksen, jotta ymmärtäisi. Toisin sanoen, kun ei tiedä, mitä ei tiedä.
 5. Tehtävien arvostelu.

Kehittäisin kurssia seuraavasti:

 1. Jokaisen luennon aiheeseen liittyvä jokin hauska/mielenkiintoinen esimerkki. Konkreettiset esimerkit jäivät päähän ja niitä oli ilo seurata!
 2. Kurssilla saisi olla enemmän käytännönläheisiä tehtäviä, ja toisaalta taas vähemmän sitä vaikeasti todellisuuteen liitettävää teoriaa. Ihmisille olisi luultavimmin enemmän hyötyä asioista joita aidosti pystyttäisiin hyödyntämään myös tulevaisuuden opinnoissa. Mitä hyötyä yhteiskunnalle on näistä nykypäivän teoriamaistereista?!
 3. Monet kaveritkaan eivät ymmärtäneet, kun yritin kysyä heiltä, joten arvelen, etten ole ainut, joka ei ymmärtänyt. Jos jonkun numeron vetää taululle, niin olisi kiva tietää, mistä se tuli. Rautalangasta saa vääntää, sillä minulla ei ole niin pitkä muisti, että muistaisin lukion matikan yksityiskohtaisesti.
 4. Motivoituneempi luennoitsija pitämään kurssia. Luennoitsija voisi ottaa mallia propedeuttisten kurssin pitäjästä.
 5. Motivoitunut luennoitsija tarvittaisiin.
 6. Tahti meinasi aika ajoin kiristyä aika lailla, mutta silti pysyi aisoissa. Kiitos kurssista!