Korppi-järjestelmä

Yhteenveto kyselyn vastauksista


Kyselyyn vastanneiden määrä: 27/117

Approbatur 2A

Pääainekartoitus

Pääaineeni on

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 matematiikka 0 0
2 matematiikan opettaja 0 0
3 tietotekniikka 11 41
4 fysiikka tai kemia 8 30
5 tilastotiede 4 15
6 muu 4 15
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
tietotekniikka
Maksimi
muu
Keskiarvo
4,04
Moodi
tietotekniikka
Mediaani
fysiikka tai kemia
Keskihajonta
1,07

Luennot

Osallistuin luennoille

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri ollenkaan 5 19
2 Muutamalle 0 0
3 Noin puolelle 0 0
4 Useimmille 1 4
5 Lähes jokaiselle 21 78
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En juuri ollenkaan
Maksimi
Lähes jokaiselle
Keskiarvo
4,22
Moodi
Lähes jokaiselle
Mediaani
Lähes jokaiselle
Keskihajonta
1,55

Jos et osallistunut luentoihin, niin miksi?

 1. Ainejärjestön hallituksen jäsenyyden tuomia menoja.
 2. Asun kaukana, joten opiskelen etänä työn ohessa.
 3. Asun muualla.
 4. En saanut lapselle hoitajaa illoiksi, mutta kävin luennot viime vuonna.
 5. Ne olivat huonoon aikaan.
 6. Puoliksi kiireet, puoliksi tuttu asia.
 7. Työesteet.

Luennoilla painotettiin selkeästi oleellisia kohtia.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Erimieltä 1 4
3 En osaa sanoa 5 19
4 Samaa mieltä 14 54
5 Täysin samaa mieltä 6 23
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Erimieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,96
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,76

Luennoilla esitettiin riittävästi esimerkkejä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 3 12
2 Erimieltä 4 15
3 En osaa sanoa 5 19
4 Samaa mieltä 14 54
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Samaa mieltä
Keskiarvo
3,15
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
1,06

Luennoilla kannatti käydä, vaikka käytössä olikin kirjallisuutta ja muuta materiaalia.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Erimieltä 0 0
3 En osaa sanoa 3 12
4 Samaa mieltä 13 52
5 Täysin samaa mieltä 9 36
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En osaa sanoa
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
4,24
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,65

Luennoitsija esitti asiat selkeästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Erimieltä 3 12
3 En osaa sanoa 7 27
4 Samaa mieltä 11 42
5 Täysin samaa mieltä 5 19
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Erimieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,69
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,91

Opetuksen vaatimustaso on ollut sopiva.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 4
2 Erimieltä 3 12
3 En osaa sanoa 10 42
4 Samaa mieltä 9 38
5 Täysin samaa mieltä 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,25
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,88

Pystyisin opettamaan kurssilla oppimaani edelleen jollekin toiselle.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 3 12
2 Erimieltä 4 15
3 En osaa sanoa 5 19
4 Samaa mieltä 13 50
5 Täysin samaa mieltä 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,19
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
1,11

Luennot menivät päällekkäin muiden kurssien kanssa.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 17 65
2 Erimieltä 6 23
3 En osaa sanoa 3 12
4 Samaa mieltä 0 0
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
En osaa sanoa
Keskiarvo
1,46
Moodi
Täysin eri mieltä
Mediaani
Täysin eri mieltä
Keskihajonta
0,69

Muuta palautetta luennoista:

 1. Asia on tärkeää, mutta opettelu oli turhaa ulkoa tankkaamista. Ei nykypäivänä enää kenenkään tarvitse osata kaavoja ja arctan-funktion arvoja tietyissä pisteissä. Ihan turhaa pelleilyä. Väki saisi paljon parempia arvosanoja, kun ei mitattaisi muistia ja sivuainesuorittajienkin opintomenestys ja suorittamisprosentti matikan appron osalta kasvaisi. Nyt siellä luennoilla väkeä ravaa vuosi toisensa jälkeen uudelleen.
 2. Enemmän esimerkkejä ja painotuksia tärkeämpiin asioihin.
 3. Hyvä puoli luennoissa oli, ettei menty liian nopeasti eteenpäin. Ehti ajatella mukana.
 4. Kiitos vain luennoista.
 5. Koska kursseja periaattessa pystyy suorittamaan etänä, toivoisin, että saatavilla olisi myös materiaalia korpin/kopan kautta.
 6. Kurssin materiaali on mielestäni erittäin huonosti esillä. Elämme yhteiskunnassa, jossa on tietokoneet käytössä ja mahdollisuus laittaa kurssin luentomateriaali koppaan tai johonkin vastaavaan virtuaalikansioon. Näin tehdään ainakin kemian ja fysiikan kursseilla, ainakin kaikilla joihin olen itse osallistunut. Demot, demoratkaisut, luentomateriaali auttaisi huomattavasti. Näin tehtiin myös approbatur A:ssa.
 7. Luennoilla olisi tosiaan voinut käydä enemmän esimerkkejä läpi, koska ne olisivat helpottaneet ymmärtämistä ja laskareiden tekemistä.
 8. Luennoitsija voisi käyttää mikrofonia, sillä joskus oli vaikeaa saada selkoa mitä hän puhui.
 9. Luennoitsija voisi synkata ohjausten vetäjien kanssa paremmin luentojen sisällöt etukäteen. Nyt maanantai ryhmässä oli liian monta kertaa aivan väärät tehtävät.
 10. Luennot olivat mielestäni selkeitä. Kiitos vain!
 11. Viimeiseen esiteltyyn differentiaaliyhtälöön jäin kaipaamaan esimerkkiä.

Ohjaukset

Osallistuin ohjauksiin

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri lainkaan 8 30
2 Muutamalle 2 7
3 Noin puolelle 1 4
4 Useimmille 3 11
5 Lähes jokaiselle 13 48
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En juuri lainkaan
Maksimi
Lähes jokaiselle
Keskiarvo
3,41
Moodi
Lähes jokaiselle
Mediaani
Useimmille
Keskihajonta
1,77

Jos et osallistunut ohjauksiin, niin miksi?

 1. Asun kaukana ja suoritan opintoja etänä työn ohessa.
 2. Ei pystynyt, koska minun piti suorittaa kemian laboratoriokursseja ja iltaisin olin töissä.
 3. En kokenut tarpeelliseksi.
 4. Työeste.
 5. Välillä ohjaukset menivät päällekkäin toisen kurssin demojen kanssa.

Ohjaustehtävistä olen ratkaissut

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20 % 7 27
2 20-40 % 4 15
3 40-60 % 6 23
4 60-80 % 2 8
5 yli 80 % 7 27
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 20 %
Maksimi
yli 80 %
Keskiarvo
2,92
Moodi
alle 20 %
Mediaani
40-60 %
Keskihajonta
1,54

Ohjaustehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 10 38
4 Samaa mieltä 15 58
5 Täysin samaa mieltä 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En osaa sanoa
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,65
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,55

Ohjaus oli selkeää ja hyödyllistä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 1 4
3 En osaa sanoa 9 35
4 Samaa mieltä 12 46
5 Täysin samaa mieltä 4 15
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,73
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,76

Ohjaustehtävät olivat liian vaikeita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 3 12
2 Eri mieltä 8 31
3 En osaa sanoa 10 38
4 Samaa mieltä 5 19
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Samaa mieltä
Keskiarvo
2,65
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,92

Ohjauksissa tehtävien ratkaisut on selvitetty riittävästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 2 8
3 En osaa sanoa 10 38
4 Samaa mieltä 10 38
5 Täysin samaa mieltä 4 15
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,62
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,84

Palautetta ohjausten pitäjille:

 1. Kiitos ohjauksista.
 2. Kiitos vain ohjausten pitäjälle.
 3. Ohjausten pitäjä osasi ohjattavan asian erittäin hyvin. Auttoi harjoitustehtävien palautuksissa, jos ei päässyt harjoitustunnille (siitä iso kiitos!).
 4. Olisi hyvä, jos ohjauksissa itsenäisesti laskemista olisi enemmän ja ohjausten pitäjä neuvoisi, ja ratkaisuja käytäisiin läpi, kun olisi ollut aikaa tehdä laskuja.
 5. Erinomaista ja opettavaa toimintaa, ohjausten ansioista useat pääsivät kurssista läpi.
 6. Ohjausten pitäjä on parantanut suoritustaan koko ajan. Vielä vähän turhia rönsyjä pois, niin hyvä tulee.

Muuta palautetta ohjauksista:

 1. Käyn ohjauksissa mielelläni, koska niissä tuntee myös oppivansa teoriassa esitetyt asiat.
 2. Olisi hyvä jos ohjausten ratkaisuja voisi saada myös korpin/kopan kautta. Näin etäopiskelijanakin voisi varmistua siitä, että on ratkaissut tehtäviä oikein ja toisaalta niistä voisi oppia.
 3. Ovathan ohjaukset ihan tarpeellisia, mutta kyllä omaan tahtiini verraten mennään nopeaa vauhtia eteenpäin, että jotain pystyisi oppimaan ohjauksien aikana. No tämä on tätä yliopistotahtia.
 4. Suurin ongelma maanantain ryhmässä oli se, että ohjausten vetäjä ei tiennyt mitä luennoilla oli käsitelty ja siksi monesti etukäteen laaditut tehtäävät olivat 'turhia'.
 5. Tämänkaltainen systeemi, että ohjaaja esittää kuinka tehtäviä tehdään on varmaankin aivan toimivaa. Itsellänihän tehtävien ymmärtäminen vie aikaa ja itse en ehtisi tehdä kaikkia tehtäviä ohjauksiin varatussa ajassa.

Harjoitukset

Osalllistuin demoihin

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri lainkaan 3 11
2 Muutamalle 0 0
3 Noin puolelle 1 4
4 Useimmille 5 19
5 Lähes jokaiselle 18 67
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En juuri lainkaan
Maksimi
Lähes jokaiselle
Keskiarvo
4,3
Moodi
Lähes jokaiselle
Mediaani
Lähes jokaiselle
Keskihajonta
1,27

Jos et osallistunut demoihin, niin miksi?

 1. Asun kaukan ja opiskelen etänä.
 2. Jos en ollut saanut demoja tehtyä, niin en vaivautunut turhaan paikalle.
 3. Niistä ei saa juurikaan demopisteitä.
 4. Päällekkäisyydet muiden luentojen kanssa ja vaikeudet löytää aika demojen tekemiseen.
 5. Työeste.

Demotehtävistä olen ratkaissut

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20 % 3 12
2 20-40 % 4 15
3 40-60 % 8 31
4 60-80 % 6 23
5 yli 80 % 5 19
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 20 %
Maksimi
yli 80 %
Keskiarvo
3,23
Moodi
40-60 %
Mediaani
40-60 %
Keskihajonta
1,25

Demotehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 2 7
3 En osaa sanoa 5 19
4 Samaa mieltä 16 59
5 Täysin samaa mieltä 4 15
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,81
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,77

Demo-ohjaus oli selkeää ja hyödyllistä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 4
2 Eri mieltä 7 26
3 En osaa sanoa 8 30
4 Samaa mieltä 8 30
5 Täysin samaa mieltä 3 11
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,19
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,06

Demotehtävät ovat olleet liian vaikeita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 7 27
3 En osaa sanoa 6 23
4 Samaa mieltä 11 42
5 Täysin samaa mieltä 2 8
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,31
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,95

Demoissa tehtävien ratkaisut on selvitetty riittävästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 4
2 Eri mieltä 6 22
3 En osaa sanoa 9 33
4 Samaa mieltä 11 41
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Samaa mieltä
Keskiarvo
3,11
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,87

Palautetta demojen pitäjille:

 1. Demojen tekeminen on välillä vaikeaa esimerkkien puutteen vuoksi, ja osa demoista oli erittäin aikaa vieviä.
 2. Demon vetäjien asettamat vaatimukset vastauksille vaihtelivat aika lailla. Se mitä toinen ei hyväksynyt kelpasi toiselle. Ainut ongelma on se, että jäi hieman epävarmaksi, minkälainen vastaus sitten tentissä olisi kelvannut.
 3. Ei kai tässä mitään ongelmia ole. Kiitos vain.
 4. Kiitos vaan demoista kaikille.
 5. Luennoitsijalta puuttui kannustava ote opetukseen. Hän tuntui olevan hieman ylimielinen sellaisia oppilaita kohtaan, jotka eivät ihan kaikkia tehtäviä osanneet tehdä. Sarkasmia hän kyllä viljeli.
 6. Osallistun mielelläni demoille, mutta silti olisi huomattavasti helpottanut, että oikeat ratkaisut olisivat tulleet vielä kansioon tai nettiin. Onneksi 2B:hen on tullut tämä parannus.
 7. Luennoitsijalta toivoisin hieman ihmismäisempää suhtautumista opiskelijoihin. Nöyryyttäminen ei ole ainut keino saada opiskelijoita innostumaan asiasta. Eräälle toiselle demo-ohjaajalle suuri kiitos! Tunnit etenee ja asia selvitetään sillälailla että Oppilaat ymmärtävät.
 8. Luennoitsija veti maanantain ryhmää. Hänellä on kovasti tapana laittaa ihmiset tekemään tehtäviä "tyhjältä taululta" uudestaan, jos tehtävän ratkaisu on alunperin väärin. Hänen tulisi ymmärtää, että harjoitustehtävät ovat oikeasti vaikeita ja siinä vaiheessa, kun niitä harjoitellaan ei voi olettaa, että tehtävän kaikki koukerot pystyisi selvittää taululla ilman apuja. Lisäksi se on hyvin vaativa paikka vähänkin aremmalle opiskelijalle olla taululla pallo hukassa, kun on jo esittänyt virheellisen ratkaisunsa.
 9. Ryhmän vetäjä ei kertonut, miksi asiat menee niin ja opetti asioita ihan eri tavalla kuin luennoitsija omissa demoissaan.

Muuta palautetta demoista:

 1. Demojen ratkaisut pitäisi saada nettiin.
 2. Demot olivat melko vaikeita. Yksinkertaisempia tehtäviä olisi voinut käydä enemmän läpi jokaisessa demossa. Usein luennoitsija totesikin demoryhmissä, että "Hupsista, miten tämä tehtävä olikin näin paha. Jos olisin laskenut sen itse läpi, en olisi laittanut sitä harjoituksiin." Hyvin opintonsa suorittavat sitten takkuaa vaikeiden tehtävien kanssa lähes turhaan.
 3. Jos jotakin tehtävää ei ole tehnyt, niin vaikea sen ratkaisuun on päästä sisälle pelkästään demojen aikana, koska tehtäviä käydään sen verran nopeaan tahtiin läpi. Toisaalta ei tehtäviä ehkä tarvitsekaan saada kaikkia ymmärrettyä tuossa ajassa.
 4. Niin demoja pitää yrittää jotenkin tehdä, mutta itse ainakin tarvitsen apua tai todella paljon aikaa, että ehdin tekemään tehtäviä.
 5. Olisi hyvä, jos demojen ratkaisuja voisi saada myös korpin/kopan kautta. Näin etäopiskelijanakin voisi varmistua siitä, että on ratkaissut tehtäviä oikein ja toisaalta niistä voisi oppia.
 6. Olisi ollut hyvä tietää, mitä hyötyi rastien merkitsemisestä paperiin ja taululle menosta.
 7. Osa demotehtävistä oli hieman vaikeita ja tuntuivat hyödyttömiltä, koska joitain ei tarvinnut tentissä edes osata. Miksi sitten laskareissa?
 8. "Viralliset" vastaukset olisi ollut kiva saada vaikkapa koppaan. Nyt vastaukset jäivät omien ja kumitettujen vastausten varaan. Kaikilla harjoituksissa vastanneilla ihmisillä on erilainen tapa ilmaista asiat taululla.

Loppukoe

Loppukoe oli liian vaikea.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 1 4
2 eri mieltä 10 37
3 en osaa sanoa 5 19
4 samaa mieltä 7 26
5 täysin samaa mieltä 4 15
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
täysin eri mieltä
Maksimi
täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,11
Moodi
eri mieltä
Mediaani
en osaa sanoa
Keskihajonta
1,17

Loppukokeen kysymykset vastasivat hyvin kurssin sisältöä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 0 0
2 eri mieltä 3 11
3 en osaa sanoa 1 4
4 samaa mieltä 19 70
5 täysin samaa mieltä 4 15
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
eri mieltä
Maksimi
täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,89
Moodi
samaa mieltä
Mediaani
samaa mieltä
Keskihajonta
0,79

Loppukokeessa oli tarpeeksi vastausaikaa.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 0 0
2 eri mieltä 0 0
3 en osaa sanoa 1 4
4 samaa mieltä 14 52
5 täysin samaa mieltä 12 44
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
en osaa sanoa
Maksimi
täysin samaa mieltä
Keskiarvo
4,41
Moodi
samaa mieltä
Mediaani
samaa mieltä
Keskihajonta
0,56

Muuta palautetta loppukokeesta:

 1. Koe oli vaikeampi, kuin muut Approbatur-kurssien kokeet. Koetta painotettiin liikaa. Harjoituksilla saisi olla enemmän painoarvoa.
 2. Kokeeseen lukeminen oli kaavojen ulkoaopettelua ja aikaa ei jäänyt olennaiselle eli tehtävien ymmärtämiselle. Jonkinnäköinen kaavakokoelma olisi ollut paikallaan.
 3. Loppukoe oli inhimillinen ja testasi hyvin koko kurssin asioita.
 4. Loppukoe vastasi kurssin asiaa täysin, mutta joissakin tehtävissä vaadittiin liian paljon "kikkailua".
 5. Jos on kurssin asiat selkeinä mielessä ja integrointi sujuu niin kyllähän se tenttikin sujuu.
 6. Tämä on itselle ainakin aika vaikea kurssi tässä ajassa tehtäväksi. Tietysti tehtäviä tekemällä oppii, mutta itse ainakin tarvitsisin todella paljon neuvoa, kuinka tehtäviä tehdään.
 7. Olisi hyvä tietää paljon tentistä sai pisteitä kustakin tehtävästä.
 8. Olisi voinut olla edes yksi ihan perustehtävä, eikä kaikki mitään kikkailutehtäviä
 9. Oli työläs ilman laskinta.
 10. Taulukkokirja jos olisi saanut olla mukana, olisin saanut huomattavasti paremman numeron. Pääideat oli hallussa, mutta muisti petti. Todella ikävä tilanne kaikin puolin.
 11. Voisko siihen kokeeseen saada muutaman peruskysymyksen, että mahdollisuus ykköseen olisi olemassa. Tuntuu, että läpipääsemiskynnys on todella suuri. Tuon näkee myös arvolausejakaumasta.
 12. Yllättävä loppukoe. Näkisin, että oli hankalampi kuin edellisinä vuosina vastaava ensimmäinen tentti. Mm jo ensimmäinen tehtävä vaati kahdesti osittaisintegrointia. Tehtävässä jossa piti tehdä ns standardi sijoitus olisi jotenkin muodosta 1/(5+x^2) osata johtaa arctan tulokseen eli kaavan 1/(x^2+1) kauttako?

Kurssi yleisesti

Käytän kurssin opiskeluun viikossa luentojen/ harjoitusten lisäksi aikaa

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 2 h 5 19
2 2-4 h 14 52
3 4-6 h 7 26
4 6-8 h 0 0
5 yli 8 h 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 2 h
Maksimi
yli 8 h
Keskiarvo
2,19
Moodi
2-4 h
Mediaani
2-4 h
Keskihajonta
0,86

Kurssin tavoitteet on määritelty selkeästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 9 33
4 Samaa mieltä 18 67
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En osaa sanoa
Maksimi
Samaa mieltä
Keskiarvo
3,67
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,47

Mielenkiintoni kurssin aiheisiin on lisääntynyt kurssin aikana.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 2 7
2 Eri mieltä 8 30
3 En osaa sanoa 11 41
4 Samaa mieltä 5 19
5 Täysin samaa mieltä 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
2,81
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,94

Olen mielestäni oppinut kaikki kurssilla käsitellyt asiat.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 3 11
2 Eri mieltä 8 30
3 En osaa sanoa 9 33
4 Samaa mieltä 7 26
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Samaa mieltä
Keskiarvo
2,74
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,97

Uskon kurssista olevan hyötyä myöhemmissä opinnoissani tai työssäni.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 4 15
2 Eri mieltä 1 4
3 En osaa sanoa 5 19
4 Samaa mieltä 10 37
5 Täysin samaa mieltä 7 26
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,56
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
1,31

Kurssi on ollut motivoiva jatkoa ajatellen.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 2 7
2 Eri mieltä 9 33
3 En osaa sanoa 9 33
4 Samaa mieltä 6 22
5 Täysin samaa mieltä 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
2,81
Moodi
Eri mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,98

Kokonaisuutena olen tyytyväinen kurssiin.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 2 7
2 Eri mieltä 6 22
3 En osaa sanoa 8 30
4 Samaa mieltä 9 33
5 Täysin samaa mieltä 2 7
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,11
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,07

Jos jokin asia jäi epäselväksi, niin mikä?

 1. Ensimmäisen asteen differentiaaliyhtälöiden ratkaisu. Itseopiskelin ja tämä oli hiukan hankalasti selitettynä Lahtisen ja Pehkosen kirjassa.
 2. Kyllähän matematiikka on kivaa, jos vain ymmärtää asiat, mutta jos ei ymmärrä, niin ei ole kivaa.
 3. Mielestäni tenttiin voi tulla sellaista asiaa, mitä ei välttämättä ole kurssin aikana edes tavannut. Tietysti onhan tämä matematiikka suurempi asia kuin yksi kurssi. Kai tämä tässä menee.
 4. No pääsi unohtumaan käyrän kaava. Lisäksi se, miten arctanx:n päädytään muodosta 1/5+x^2.
 5. Paljon asioita jäi vähän tyhjän päälle. En osaa nyt tähän eritellä tarkemmin.
 6. Perusasiat lähes kaikesta sisällöstä.

Kokonaisuudessaan kurssissa oli hyvää:

 1. Hyvä luennointi ja riittävästi luentoesimerkkejä.
 2. Hyvä luennoitsija.
 3. Kurssi oli selkeä ja hyvin luennoitu.
 4. Luennoitsija oli kokenut ja osasi asiansa. Kurssin sisältö on aika selkeä.
 5. Luennoitsija on mielestäni selkeä ja ammattitaitoinen. Veikeät ja vekkulit vitsit piristivät.
 6. Ohjauksen vetäjä.
 7. Oppii integroimaan, jos on ahkera. Hei kiitos vain kaikille kurssin vetäjille!
 8. Perusintegroinnin opettelu hyvää.
 9. Selkeät luennot.

Kokonaisuudessaan kurssissa oli huonoa:

 1. Demojen ratkaisut pitäisi saada nettiin.
 2. Demot olivat välillä ihan turhan vaikeita ja demon pitäjä ulkona asioista.
 3. Esimerkkien vähyys.
 4. Harjoitustehtävien oikeat ratkaisut esitettiin vain demoissa. Mielestäni ne olisi voinut päivittää myös kurssin kotisivuille.
 5. Hirveä määrä ulkoaopettelua. Peruskurssiksi liian vaativa koe. Kaikki pedagogiikkaa uupui. Jonninjoutavaa ihmisten kiduttamista, mutta kun on pakko tehdä, niin sitten oli vaan kestettävä.
 6. Integrointiin liittyy niin paljon sellaista, mitä ei luennoilla kerrota/ole aikaa käydä läpi.
 7. Liian vaikea kurssi!
 8. Liian vähän esimerkkejä.
 9. Liika ulkoaopettelu aiheuttaa sen, että opiskelijat opettelevat asiat vain tenttiä varten ja sitten unohtavat ne.
 10. Luennoitsija ei selvittänyt perusasioita tarpeeksi, vaan oletti aika usein opiskelijoiden osaavan kurssin asioiden perusasiat.
 11. Materiaalia ei saa netistä! Tehtävät tuli monesti vasta keskiviikkoiltana luokan eteen, mutta kaikki ei pääse luonnoille eivätkä kaikki opiskelijat opiskele mattilaniemessä. On hyvin työlästä lähteä paperia hakemaan sieltä joka viikko, kun tietää miten helppoa se olisi laittaa nettiin.
 12. No tämä integrointi vaatisi mielestäni enemmän aikaa oppia kuin yhden kurssin ajan verran.
 13. Nykypäivänä turha ulkoaopettelu.
 14. Valtava määrä kaavoja muistettavaksi.

Kehittäisin kurssia seuraavasti:

 1. Demojen ratkaisut pitäisi saada nettiin.
 2. Edes demot nettiin, jos tuntuu että muuhun ei riitä aika. Myös laskareiden vastaukset ja kokeiden vastaukset olisivat HYÖDYLLISET, mutta edes demot!
 3. Ehkä jättäisin pois joitain erikoiskaavoja ja keskittäisin enemmän ydinosaamiseen. Osittaisintegrointi/sijoittaminen tms.
 4. Enemmän painoarvoa harjoituksille. Harjoituspisteet olisi kiva nähdä korpissa. Nyt ei tiennyt paljonko pisteitä oli.
 5. Harjoitusten vastaukset tulisi ehdottomasti olla saatavissa demojen jälkeen. Niistä voisi varmistaa, että on ymmärtänyt demolla oikein. Demoilla myös tulee yleensä yksi ratkaisu, mutta se ei välttämättä ole paras ratkaisu.
 6. Jaa en mä tiiä.
 7. Kaavakokoelmat tenttiin ja tehtävät ja niiden ratkaisut nettiin. Auttaa huimasti itseopiskelussa.
 8. Kurssi saisi olla vapaaehtoisempi - ts. matematiikan b-kurssipaletissa saisi olla lisää vaihtoehtoja ihmisille, jotka eivät tule tarvitsemaan näin laajoja integrointitaitoja. Työelämässä ei kaikkien tarvitse integroida, useimmiten pomoja kiinnostaa vain tulokset, eikä metodit.
 9. Laskuharjoitusten hyvityspisterajat olisi hyvä tietää ennen kurssia. Myös saadut demopisteet tulisi päivittää nettiin!
 10. Lisää laskuesimerkkejä. Kaavakokoelma loppukokeeseen. Pääpaino perustehtävissä. Koko matematiikan opinnot olisi uudistettava. Esimerkiksi sivuaineopiskelijoille ja opettajille vähän oman näköisiä kursseja. Ja tämä ei tarkoita helpotettuja vaan toisenlaisia sisältöjä!
 11. Niin aika vaikea tässä on sanoa mitä parannettavaa, mutta itse tarvitsen enemmän aikaa asioiden oppimiseen tai sitten tulisi pyrkiä panostamaan kovasti kurssin aikana.
 12. Perusasioita käytäisiin luennoilla ja ohjauksissa läpi perusteellisesti, ja soveltaminen jätettäisiin enemmän demoihin.
 13. Sähköisesti olisi saatavissa esimerkiksi pari vanhaa tenttiä ratkaisuineen, kuten aiemmissa kursseissa (appro 1A ja 1B).
 14. Toivoisin kurssimateriaalia myös nettiin, kuten esim. Appro 1a, 1b sekä Appro 3 kursseilla on ollut.
 15. Verkkoon materiaalia ja harjoituksia VASTAUKSINEEN.
 16. Vähän vähemmän asioita yhteen kurssiin tai sitten linkittää asioita toisiinsa.