Korppi-järjestelmä

Yhteenveto kyselyn vastauksista


Kyselyyn vastanneiden määrä: 35/128

Approbatur 1A

Pääainekartoitus

Pääaineeni on

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 matematiikka 0 0
2 matematiikan opettaja 0 0
3 tietotekniikka 19 54
4 fysiikka tai kemia 12 34
5 tilastotiede 1 3
6 kauppatieteet 2 6
7 muu 1 3
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
tietotekniikka
Maksimi
muu
Keskiarvo
3,69
Moodi
tietotekniikka
Mediaani
tietotekniikka
Keskihajonta
0,98

Luennot

Osallistuin luennoille

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri ollenkaan 2 6
2 Muutamalle 1 3
3 Noin puolelle 2 6
4 Useimmille 1 3
5 Lähes jokaiselle 29 83
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En juuri ollenkaan
Maksimi
Lähes jokaiselle
Keskiarvo
4,54
Moodi
Lähes jokaiselle
Mediaani
Lähes jokaiselle
Keskihajonta
1,1

Jos et osallistunut luentoihin, niin miksi?

 1. Huono aika
 2. Keksin liian myöhään suorittavani kurssin.
 3. Koska asun Etelä-Suomessa, niin minulla ei ole mahdollisuuksia kulkea Jyväskylässä kuin yhden kerran viikossa, jolloin olen kaksi päivää kerrallaan paikalla. Yleensä maanantain luennot jäivät minulta väliin, koska olen Jyväskylässä keskiviikot ja torstait.
 4. Oli menoja/töitä/sairastapaus.
 5. Tuttua asiaa
 6. Välillä teki mieli lähteä kotiin aikasemmin kuin kuudelta. Lisäksi asiat painuivat mieleen kirjan esimerkkien avulla tarpeeksi hyvin.

Luennoilla painotettiin selkeästi oleellisia kohtia.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 4 11
3 En osaa sanoa 6 17
4 Samaa mieltä 19 54
5 Täysin samaa mieltä 6 17
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,77
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,86

Luennoilla esitettiin riittävästi esimerkkejä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 3
2 Eri mieltä 13 37
3 En osaa sanoa 3 9
4 Samaa mieltä 14 40
5 Täysin samaa mieltä 4 11
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,2
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,14

Luennoilla kannatti käydä, vaikka käytössä olikin kirjallisuutta ja muuta materiaalia.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 5 15
3 En osaa sanoa 6 18
4 Samaa mieltä 8 24
5 Täysin samaa mieltä 15 44
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,97
Moodi
Täysin samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
1,1

Luennoitsija esitti asiat selkeästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 2 6
2 Eri mieltä 3 9
3 En osaa sanoa 5 14
4 Samaa mieltä 19 54
5 Täysin samaa mieltä 6 17
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,69
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
1,04

Opetuksen vaatimustaso on ollut sopiva.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 2 6
2 Eri mieltä 4 11
3 En osaa sanoa 9 26
4 Samaa mieltä 16 46
5 Täysin samaa mieltä 4 11
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,46
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
1,02

Pystyisin opettamaan kurssilla oppimaani edelleen jollekin toiselle.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 4 11
2 Eri mieltä 6 17
3 En osaa sanoa 9 26
4 Samaa mieltä 13 37
5 Täysin samaa mieltä 3 9
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,14
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,15

Luennot menivät päällekkäin muiden kurssien kanssa.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 20 61
2 Eri mieltä 8 24
3 En osaa sanoa 3 9
4 Samaa mieltä 2 6
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Samaa mieltä
Keskiarvo
1,61
Moodi
Täysin eri mieltä
Mediaani
Täysin eri mieltä
Keskihajonta
0,89

Jos oli päällekkäisyyttä, niin minkä kurssin kanssa?

 1. Analyysi 1 -harjoitusryhmän kanssa.
 2. Funktio-ohjelmointi

Muuta palautetta luennoista:

 1. Ehkä hiukan epäselväksi jäi, mikä erityisen tärkeää ja mikä 'tavallisen' tärkeää. Sovellukset (missä tarvitaan) voisivat hiukan elävöittää luentosarjaa. Opettaja onnistui erinomaisesti, ei huonoja päiviä jolloin ote olisi lipsunut!
 2. Etenemistahti on ainakin itselleni liian kova ja esimerkkitehtäviä kaipaisin lisää.
 3. Hieman enemmän esimerkkejä,ei niin teoreettisia. Dimensiolause oli tärkeä asia, mikä ei tullut luennoilla selväksi.
 4. Hyvää ja asiantuntevaa luennointia. Edellisen vuoden luentoihin verrattuna jopa parempaa!
 5. Itselleni aivan liika teoriapainotteista, luennon jälkeen aivan kassalla. Onneksi ohjauksissa sai opittua asioita laskemalla.
 6. Jämptiä
 7. Käytiin vain kirjan teoria, eikä käyty oikein läpi miten lasketaan
 8. Luennoitsijan tekemä luentomateriaali voisi olla esim. Kopassa saatavilla. Tämä helpottaisi hyvin paljon opiskelua.
 9. Luennoitsijan tyyli opettaa on hyvä ja ainakin minä pidin siitä. Vaikka olin väsynyt jo illalla (kun aamulla oli kotoa lähtenyt jo klo 5.30 ja luennot olivat vasta klo 16 ja päivän olin suorittanut muita opintoja), niin tämän luennoitsijan luennolla jaksaa oikeasti keskittyä hänen intensiivisen opetustyylinsä ansiosta.
 10. Mukavan oloisia olleet nuo luennot vaikka kirjoitustahti onkin todella nopeaa.
 11. Olisin kaivannut enemmän esimerkkejä vaikeammista tehtävistä, mutta on ymmärrettävää, että kiireisen aikataulun vuoksi sellaisia ei ehditä käsittelemään. Toivoisinkin, että ko. kurssi kestäisi hieman pidempään, jotta etenemistahti olisi rauhallisempi ja tehtäviin ja kirjallisuuteen ehtisi paneutua paremmin.
 12. Opettaja olisi voinut esittää asiat hieman selkeämmin kuin mitä kirjassa. Luennot olivat pelkkää kirjainsekamelskaa, eikä opettaja saanut niitä asioita opetettua niin, että jotain olisi tajunnut. (En ole ainut tätä mieltä.) Varsinkin demonpitäjää tuli ikävä luennolla, hän sai asioita opetettua selkeästi niin, että tyhmäkin tajuaa.
 13. Opetus oli sekavaa ja esimerkkejä oli liian vähän. Tärkeimpiä esimerkkejä olisi ollut selkeät kysymykset, joita tentissä tai laskareissa voisi olla ja niihin perusteellinen vastaaminen. Tuntui että luennoitsija oli itsekin välillä pihalla opettamastaan asiasta ja kaikki asia oli suoraan kurssikirjasta kopioitua; tärkeää olisi antaa eri esimerkkkejä ja erilaisia lähestymistapoja asioihin koska eri ihmiset ymmärtävät asiat eri esimerkkien kautta. Tuntui, että kokoajan oli kauhea kiire ja tuli paljon asiaa mutta aiheesta ei saanut otetta. Sekava ja epämiellyttävä kurssi.
 14. Suomessa luetaan ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle, olisi loogista jos ensin kirjoitettu taulu olisi ylempänä, ja sen jälkeen tullut asia alemmalla taululla, eikä päinvastoin. Pieni asia, mutta häiritsi.

Ohjaukset

Osallistuin ohjauksiin

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri lainkaan 13 37
2 Muutamalle 4 11
3 Noin puolelle 0 0
4 Useimmille 4 11
5 Lähes jokaiselle 14 40
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En juuri lainkaan
Maksimi
Lähes jokaiselle
Keskiarvo
3,06
Moodi
Lähes jokaiselle
Mediaani
Muutamalle
Keskihajonta
1,82

Jos et osallistunut ohjauksiin, niin miksi?

 1. Ei ollut aikaa, en kokenut tarpeelliseksi.
 2. Ei riittänyt aika tai mielenkiinto.
 3. En ehtinyt koska muitakin kursseja on suoritettavana. Olisi todellakin pitänyt raivata niille aikaa.
 4. En kokenut niitä tarpeelliseksi
 5. En kokenut tarpeellisiksi
 6. En kokenut tarpeellisiksi
 7. En kokenut tarvetta
 8. En nähnyt tarvetta, vaikka olisi pitänyt. Luentoja päällekkäin.
 9. En oikein osannut noita hyödyntää.
 10. Kykenin ratkaisemaan tehtävät omatoimisesti.
 11. Osasin tehdä harjoitukset.
 12. Tapahtuman rakenteen voisi rakentaa jotenkin toisin. Olisin pitänyt hyvänä, että omatoimisen laskemisen lisäksi olisi käyty perusteltu malliesimerkki läpi, ja jota olisi voinut kommentoida tarvittaessa. Lopputulos ei ole tärkeää, vaan miten tehtävän ratkaisuprosessi tulisi viedä läpi !

Ohjaustehtävistä olen ratkaissut

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20 % 17 50
2 20-40 % 7 21
3 40-60 % 4 12
4 60-80 % 3 9
5 yli 80 % 3 9
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 20 %
Maksimi
yli 80 %
Keskiarvo
2,06
Moodi
alle 20 %
Mediaani
alle 20 %
Keskihajonta
1,33

Ohjaustehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 13 41
4 Samaa mieltä 17 53
5 Täysin samaa mieltä 2 6
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En osaa sanoa
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,66
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,59

Ohjaus oli selkeää ja hyödyllistä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 3
2 Eri mieltä 7 23
3 En osaa sanoa 13 42
4 Samaa mieltä 7 23
5 Täysin samaa mieltä 3 10
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,13
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,98

Ohjaustehtävät olivat liian vaikeita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 3
2 Eri mieltä 13 42
3 En osaa sanoa 15 48
4 Samaa mieltä 2 6
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Samaa mieltä
Keskiarvo
2,58
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,66

Ohjauksissa tehtävien ratkaisut on selvitetty riittävästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 5 16
2 Eri mieltä 5 16
3 En osaa sanoa 17 55
4 Samaa mieltä 4 13
5 Täysin samaa mieltä 0 0
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Samaa mieltä
Keskiarvo
2,65
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,9

Palautetta ohjausten pitäjille:

 1. Ohjaus aivan loistavaa! Jos ja kun oli luennolta jäänyt epäselvyyksiä, ei niitä enää ohjauksen jälkeen ollut. Ohjaaja osasi mennä juuri samalle ruohonjuuritasolle kuin oppilas ja osasi esittää asiat käytännönläheisesti. Suuret Kiitokset!
 2. Ohjausten pitäjä on osannut selvittää ongelmalliset asiat hyvin niin, että niistä ymmärtää helposti oleellisimmat asiat.
 3. Hyvin selkeästi osasi selittä asiat, useimmiten oli viikon kohokohta kun taas ymmärsi mitä kaikkea me ollaan käyty luennoilla lävitse
 4. Silloin kun ohjauksissa oli vaikempia tehtäviä, ohjaajan aika ei selvästi riittänyt kaikille. Tehtävien ratkaisuja käytiin varsin vähän yhdessä läpi. Osallistuin samana iltana järjestettyyn ohjaukseen kuin tehtävät. Olisi auttanut, jos tehtävät olisi saanut aiemmin.

Muuta palautetta ohjauksista:

 1. Alkuosa ohjauksista oli hieman haparointia ja meidän ryhmämme ei ollut oikein sellainen, jossa olisi tullut laskuryhmiä, vaan laskimme hyvin itsenäisesti. Moni tehtävä jäi sille tasolle, että oli omasta aktiivisuudesta kiinni saitko siihen apua vai et juuri sillä hetkellä. Loppua kohden tilanne parani ja saimme käydyksi osan tehtävistä yhdessä läpi taululla. Ohjauksissa on tietysti hyvä, että vinkkien avulla yritetään saada opiskelija hoksaamaan ratkaisu itse, mutta itsellänikin ohjaus oli niin myöhään (klo 18 ->), ettei oikeasti enää jaksaminen ollut huipussaan klo 4 heräämisen, pitkän matkustamisen ja päivän luentojen jäljiltä, niin olisin ehkä kaivanut enemmän ratkaisuja valmiina, kun en itse päässyt etenemään tehtävässä.
 2. Loistavaa, että ohjauksia järjestetään, vaikkakin tehtävät ovat sen verran helpompia, ettei niiden ratkaiseminen välttämättä auta ymmärtämään ja ratkaisemaan harjoitustehtäviä. Ohjaustehtävätkään eivät silti ole helppoja.
 3. Ohjauksen tehtävät olisi hyvä löytyä myös netistä.
 4. Ohjaukset voisivat tukea enemmän luentoja, tarkoitan että ohjuksien alussa voitaisiin käydä läpi laskuesimerkkejä luentojen aihealueesta.
 5. Ohjauksissa pitäisi käydä tehtäviä lopuksi yhdessä läpi.
 6. Rakenne pitäisi korjata! Kuinka ohjaustapahtumassa työskennellään !
 7. Taisin osallistua noille muutamalle kerralle liian valmistautumattomana. Eli osittain oma moka, kun en saanut noista oikein hyötyä itelleni!
 8. Tehtävänantoja saisi selkeyttää.

Harjoitukset

Osallistuin harjoituksiin

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri lainkaan 2 6
2 Muutamalle 0 0
3 Noin puolelle 3 9
4 Useimmille 2 6
5 Lähes jokaiselle 28 80
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
En juuri lainkaan
Maksimi
Lähes jokaiselle
Keskiarvo
4,54
Moodi
Lähes jokaiselle
Mediaani
Lähes jokaiselle
Keskihajonta
1,05

Jos et osallistunut harjoituksiin, niin miksi?

 1. Hammaslääkärin takia.
 2. Koska harjoitukset olivat maanantaisin, enkä itse pystynyt olemaan läsnä niinä päivinä. Läsnäolopäiväni työ- ja perhesyistä ovat ainoastaan keskiviikot ja torstait.
 3. Olin estynyt.

Harjoitustehtävistä olen ratkaissut

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20 % 1 3
2 20-40 % 5 14
3 40-60 % 5 14
4 60-80 % 15 43
5 yli 80 % 9 26
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 20 %
Maksimi
yli 80 %
Keskiarvo
3,74
Moodi
60-80 %
Mediaani
60-80 %
Keskihajonta
1,08

Harjoitustehtävät olivat

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Liian helppoja 0 0
2 Helppoja 0 0
3 Sopivia 22 67
4 Vaikeita 9 27
5 Liian vaikeita 2 6
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Sopivia
Maksimi
Liian vaikeita
Keskiarvo
3,39
Moodi
Sopivia
Mediaani
Sopivia
Keskihajonta
0,6

Harjoitustehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Enimmäkseen eri mieltä 1 3
3 En osaa sanoa 7 20
4 Enimmäkseen samaa mieltä 21 60
5 Täysin samaa mieltä 6 17
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Enimmäkseen eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,91
Moodi
Enimmäkseen samaa mieltä
Mediaani
Enimmäkseen samaa mieltä
Keskihajonta
0,69

Harjoitusten ohjaus oli selkeää ja hyödyllistä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 3
2 Enimmäkseen eri mieltä 6 17
3 En osaa sanoa 7 20
4 Enimmäkseen samaa mieltä 12 34
5 Täysin samaa mieltä 9 26
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,63
Moodi
Enimmäkseen samaa mieltä
Mediaani
Enimmäkseen samaa mieltä
Keskihajonta
1,12

Harjoitustehtävien ratkaisuja selvitettiin riittävästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 2 6
2 Enimmäkseen eri mieltä 5 15
3 En osaa sanoa 9 26
4 Enimmäkseen samaa mieltä 10 29
5 Täysin samaa mieltä 8 24
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,5
Moodi
Enimmäkseen samaa mieltä
Mediaani
Enimmäkseen samaa mieltä
Keskihajonta
1,17

Palautetta harjoitusten pitäjille:

 1. Todella asiantunteva ja hyvä, että esiteltiin toisenlaisia ratkaisuja
 2. Harjoitusten pitäjästä välittyi ehkä hieman välipitämätön asenne. Muuten asiantuntevaa toimintaa.
 3. Tyrmäsi ratkaisut vaikka tehtävä oli vielä laatijalta kesken. Itse kuitenkin selitti asiat suhteellisen ymmärrettävästi. Olisin kuitenkin kaivannut perusteelisempaa tehtävien käsittelyä.
 4. Harjoitusryhmä oli tosi hyvä, koska tehtäviä käsiteltiin ryhmissä, jolloin ihmiset uskalsivat myös kysellä itselleen epäselviä asioita eikä aikaa mennyt hukkaan esim. odottelun merkeissä. Demonpitäjä selvitti lopputunnista vielä hyvin ainakin hankalimmimmat tehtävät. Harjoitukset olivat todella hyödyllisiä.
 5. Ryhmän vetäjä oli huonoin ikinä. Ei edes esitellyt itseään, istui vain selkä oppilaisiin päin, eikä häntä selvästi kiinnnostanut olla siellä. Pahin oli kun hän näytti jonkun vektorivastauksen ja kertoi ettei sitä tarvitse perustella, vaan voi vaan keksiä jonkun vektorin (siinä tehtävässä vektorilla piti olla yhteys muihin ja se piti tehdä muiden kautta) ja sanoi, että jos tentin tarkastaja kysyy mistä vektori on saatu, voi tälle vastata vain ei kuulu sulle.
 6. Joidenkin harjoitustehtävien käsittelyyn voisi käyttää vähemmän aikaa.
 7. Kiitos selkeistä malliratkaisuista ja hyvistä tehtävien selityksistä.
 8. Kiitos harjoituksista, oli rentoa ja mukavaa.
 9. Vaikka ryhmää vedettiin iltamyöhään niin silti oli mukavaa ja siksi jaksoi siihen aikaan illasta vielä oppiakin.

Muuta palautetta harjoituksista:

 1. Ainakin demonpitäjä selitti asiat hyvin ja myös hieman muita konsteja aiheen tutkimiseen.
 2. Demojen pitäjät voisivat laskeutua vähän lähemmäs opiskelijan tasoa.
 3. Ehkä tässäkin itse tehtävien ratkaisuprosessia olisi voinut painottaa, eikä nojaa niin paljon lopputulokseen .
 4. Ei keretty aina kaikkia tehtäviä läpikäymään, en tiedä miten sen suhteen voisi harjoituksia kehittää.
 5. Harjoitustehtävien palauttaminen kirjallisena ja lisäksi niiden hyvä arviointi itse paperiin ehdottomasti plussaa. Verrattuna joihinkin kursseihin, joissa pienestäkin virheestä otetaan koko tehtävä pois ja ei edes kerrota mikä se virhe on.
 6. Liian vaikeita verrattuna ohjaustehtäviin.
 7. Luennot olivat ainakin alkuun myöhässä ja harjoitusten asiat käytiin vasta harjoitusten jälkeen olleella luennolla loppuun. Aika vaikeaa.
 8. Lähetin kaikki harjoitustehtävät sähköisesti luennoitsijalle, jolta sain hienosti palautetta ratkaisuistani. Ja hyviä ohjeita, jos joku tehtävä oli mennyt ihan pieleen. Iso kiitos siitä hänelle, kun jaksoi kerta toisensa jälkeen antaa palautetta!
 9. Olisko kuitenkin selkeä kuvaus siitä kuinka tehtäva tulisi suorittaa tärkeämpää kuin että on saatu oikea lopputulos. Joskus esitykset olivat turhankin suoraviivaisia, itse prosessi jolla lopputulokseen päästiin jäi epäselväksi. Koko tehtävän läpikäynti oli siis turha. Harjoitusten ohjaajalla tässä suuri rooli.
 10. Tehtävänantoja saisi selkeyttää.

Kirjalliset kotitehtävät

Kirjalliset tehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 3 9
3 En osaa sanoa 8 23
4 Samaa mieltä 17 49
5 Täysin samaa mieltä 7 20
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,8
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,86

Kirjalliset tehtävät ovat olleet liian vaikeita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 3
2 Eri mieltä 12 35
3 En osaa sanoa 9 26
4 Samaa mieltä 10 29
5 Täysin samaa mieltä 2 6
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3
Moodi
Eri mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1

Kirjallisista tehtävistä olen tehnyt

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20% 2 6
2 20-40% 1 3
3 40-60% 3 9
4 60-80% 2 6
5 80-100% 27 77
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 20%
Maksimi
80-100%
Keskiarvo
4,46
Moodi
80-100%
Mediaani
80-100%
Keskihajonta
1,13

Palautetta kirjallisista tehtävistä

 1. Aika työläitä.
 2. Ensimmäiset kaksi tehtävää vähän turhan helppoja.
 3. Kovin haastavia, mutta mieluisia muuten. Toisaalta vaikeustasoa pitää ollakin, kun jo yhdestä kirjallisesta nappaa useamman pisteen.
 4. Liian hankalasti muotoiltuja kysymyksiä niin, ettei niitä kovinkaan helposti ymmärrä, että mikä oli tehtävässä tarkoitus oikeasti ratkaista.
 5. Oli erittäin vaikeita koska luentojen perusteella en tiennyt mitä tehdä. Aikaa kului suhteettoman paljon yhden tehtävän ratkaisuun sillä asia piti itse sisäistää ja opetella ennen kuin tehtävän pystyi tekemään.
 6. Olisi kivaa jos kirjallisten aihetta käytäisiin paremmin tunneilla.
 7. Osa kirjallisista tehtävistä oli todella vaikeita ja aikaavieviä. Sekä kirjallisten että harjoitustehtävien vaikeustaso tosin on varmastikin tarpeen, mutta hieman hitaampi etenemistahti ja helpommat perustehtävät, joita olisi enemmän ratkaisuineen voisi helpottaa ymmärtämistä. Toivoisinkin siis, että kurssilla olisi muutama luentokerta enemmän ja että luentoja olisi vähän harvempaan tahtiin esim. kerran viikossa, jotta ehtisi tehdä lisätehtäviä ja paneutua aiheeseen tarkemmin.
 8. Sopivan haasteellisia, pidetään tämä!
 9. Tehtävänantoja saisi selkeyttää

Loppukoe

Loppukoe oli liian vaikea.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 1 4
2 eri mieltä 8 32
3 en osaa sanoa 13 52
4 samaa mieltä 2 8
5 täysin samaa mieltä 1 4
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
täysin eri mieltä
Maksimi
täysin samaa mieltä
Keskiarvo
2,76
Moodi
en osaa sanoa
Mediaani
en osaa sanoa
Keskihajonta
0,81

Loppukokeen kysymykset vastasivat hyvin kurssin sisältöä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 0 0
2 eri mieltä 0 0
3 en osaa sanoa 6 24
4 samaa mieltä 15 60
5 täysin samaa mieltä 4 16
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
en osaa sanoa
Maksimi
täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,92
Moodi
samaa mieltä
Mediaani
samaa mieltä
Keskihajonta
0,63

Loppukokeessa oli tarpeeksi vastausaikaa.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 0 0
2 eri mieltä 0 0
3 en osaa sanoa 6 25
4 samaa mieltä 9 38
5 täysin samaa mieltä 9 38
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
en osaa sanoa
Maksimi
täysin samaa mieltä
Keskiarvo
4,12
Moodi
samaa mieltä
Mediaani
samaa mieltä
Keskihajonta
0,78

Muuta palautetta loppukokeesta:

 1. Ei ole viellä ollut koetta.
 2. Liian aikasin täyttelin kyselyä.
 3. Meni aika tiukoille jo pelkästään kolmen tehtävän kanssa.
 4. Tällä hetkellä en ole vielä tehnyt koetta mutta luulen että pääsen täpärästi läpi.

Kurssi yleisesti

Käytän kurssin opiskeluun viikossa luentojen/harjoitusten lisäksi aikaa

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 2 h 3 9
2 2-4 h 5 15
3 4-6 h 14 41
4 6-8 h 8 24
5 yli 8 h 4 12
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
alle 2 h
Maksimi
yli 8 h
Keskiarvo
3,15
Moodi
4-6 h
Mediaani
4-6 h
Keskihajonta
1,09

Kurssin tavoitteet on määritelty selkeästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 4 12
3 En osaa sanoa 10 29
4 Samaa mieltä 15 44
5 Täysin samaa mieltä 5 15
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,62
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,87

Mielenkiintoni kurssin aiheisiin on lisääntynyt kurssin aikana.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 3
2 Eri mieltä 5 15
3 En osaa sanoa 10 29
4 Samaa mieltä 14 41
5 Täysin samaa mieltä 4 12
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,44
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,98

Olen mielestäni oppinut kaikki kurssilla käsitellyt asiat.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 3 9
2 Eri mieltä 13 38
3 En osaa sanoa 4 12
4 Samaa mieltä 12 35
5 Täysin samaa mieltä 2 6
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
2,91
Moodi
Eri mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,15

Uskon kurssista olevan hyötyä myöhemmissä opinnoissani tai työssäni.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 3
2 Eri mieltä 2 6
3 En osaa sanoa 14 41
4 Samaa mieltä 11 32
5 Täysin samaa mieltä 6 18
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,56
Moodi
En osaa sanoa
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
0,95

Kurssi on ollut motivoiva jatkoa ajatellen.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 2 6
2 Eri mieltä 7 21
3 En osaa sanoa 8 24
4 Samaa mieltä 13 38
5 Täysin samaa mieltä 4 12
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,29
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
En osaa sanoa
Keskihajonta
1,1

Kokonaisuutena olen tyytyväinen kurssiin.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 3
2 Eri mieltä 4 12
3 En osaa sanoa 7 21
4 Samaa mieltä 18 53
5 Täysin samaa mieltä 4 12
Tunnusluvut
TunnuslukuArvo
Minimi
Täysin eri mieltä
Maksimi
Täysin samaa mieltä
Keskiarvo
3,59
Moodi
Samaa mieltä
Mediaani
Samaa mieltä
Keskihajonta
0,94

Jos jokin asia jäi epäselväksi, niin mikä?

 1. Dimensiolause, determinantin kehityssääntö monimutkainen mutta oikeasti ei ole vaikea asia. Tämän asian voi esittää luennoilla selkeämmin.
 2. Kannanvaihto oli hieman utopistista ainakin minulle, vieläkään en tajua että milloin mikäkin matriisi tulee muuttaa.
 3. Lineaarikuvaus. Mikä se on?!

Oliko kurssin suoritustapa mielekäs? (Arvosanan määräytyminen harjoitusten, kirjallisten töiden ja loppukokeen perusteella.)

 1. Harjoituksista sai ehkä liian vähän hyvitystä, ainakin kirjallisiin tehtäviin nähden. 6+6 olisi ehkä reilumpi.
 2. Ihan hyvä tapa suorittaa, ei kasaa paineita tenttiin, jos vain osaa tehdä harjoitukset ja kirjalliset työt hyvin.
 3. Kyllä.
 4. Kyllä. Kirjalliset tehtävät + demotehtävät olivat hyvä yhdistelmä. Ja motivoiva tehdä tehtäviä, koska niistä sai pisteitä loppukokeeseen.
 5. Kyllä, kurssin aikana tehty työ palkitsee.
 6. Kyllä minun mielestä
 7. Kyllä oli. Tietysti olisin ehkä hiukan enemmän aikaa toivonut harjoitustehtävien ratkaisuun/palautukseen, kun työ ja lapset vievät aikaa täällä kotona paljon. Mutta se on nyt tämä tilanne itselläni niin rankka, että ei sille mitään mahda. Itse olen tilanteeseeni päätynyt ja ratkaisuni tehnyt.
 8. Kyllä on.
 9. Nykyinen systeemi on hyvä.
 10. Oli.
 11. Oli mielekäs, aiemmilla kursseilla en ole törmännyt tällaiseen suoritustapaan. Tätä lisää!
 12. Paras suoritustapa tähänastisista kursseista, joita olen käynyt.
 13. Plussaa siitä että ennen tenttiä voi ansaita itselleen pisteitä.
 14. Suoritustapa erittäin hyvä !

Kokonaisuudessaan kurssissa oli hyvää:

 1. Aika, 16 - 18
 2. Harj./kirjallisten pisteet, porkkana opiskeluun!
 3. Hyvityspistemahdollisuus
 4. Hyvä kurssi. Myöskin kirja oli selkeä ja hyodyllinen. Ja erityisen hyödyllistä itselleni oli, että opiskelutehtävien ratkaisutkin löytyivät sähköisestä versiosta! Hyvä! Verkkosivut, ja niiltä löytyvät tehtävien ratkaisut olivat hyvä tuki kurssin sisällön omaksumiseen !
 5. Joustava suoritustapa, hyvät opettajat
 6. Kiva luennoitsija.
 7. Luennoitsija!
 8. Ymmärtää mihin matriisit liittyvät

Kokonaisuudessaan kurssissa oli huonoa:

 1. Demopäivänä maanantai
 2. Ehkä hiukan huono maku jäi ohjauksista / demoista. En ehkä ollut oikein sisäistänyt kuinka nuita tulisi hyödyntää !? Prioriteetti ehkä itelläni seuraavalla jaksolla: * luennot * kotityöt * kirjalliset demot * demot * ohjaukset Tentti kertayrittämällä läpi hyödyntäen maksimaaliset demopisteet
 3. Jos luennot olisivat olleet peräkkäisinä päivinä, olisin päässyt ehkä niille kaikille ja mahdollisesti, jos harjoitukset olisivat siirtyneet samalla esim. tiistaille maanantain sijaan, niin olisin päässyt niihinkin paikalle. Samalla olisi jäänyt päivä enemmän laskuaikaa harjoitustehtäville. Vaikka kuten sanottua sain onneksi luennoitsijalta niin hyvät kommentit tehtäviini, ettei varmasti ollut suurta haittaa siitä, etten päässyt harjoituksiin osallistumaan.
 4. Liian nopea etenemistahti, joka ei johdu luennoitsijasta, vaan ylipäätään kiireisestä aikataulusta. Tyhmempi ei ehdi sisäistämään kaikkia oleellisimpia asioita eikä siten menesty tai mahdollisesti pääse läpi lopputentistä.
 5. Luennot! En sisäistänyt asiaa ja sitä, mikä on tärkeää.
 6. Luentojen aika. Tiedän, että moni tulee sanomaan tämän ja tähän tuskin on tulossa muutosta.
 7. Niin paljon asiaa niin pienessä ajassa, vaikea sisäistää kaikkea niin äkkiä.
 8. Ohjaukset eivät kovin hyödyllisiä
 9. Ohjaukset tuntuivat aika turhilta lopulta, niistä voisi saada ehkä enemmänkin irti.
 10. Tuntuu, että jotkin asiat käydään läpi vasta harjoitusten palautuksen yhteydessä.

Kehittäisin kurssia seuraavasti:

 1. Alussa ja väleissä ei aina kerrottu mihin tähdätään. Silloin kun harjoitusryhmissä joinain kertoina mainittiin lyhyesti että mitä on seuraavalla luennolla tulossa niin luennolla oli heti perillä siitä mihin tähdätään, mikä helpotti huomattavasti luennoilla keskittymistä.
 2. Enemmän aikaa demojen tekemiseen, vajaa viikko on ihan liian vähän jos lukee muitakin aineita samaan aikaan.
 3. Lisäisin luennoille käytännön esimerkkejä. Ei pelkästään kurssikirjan ns. "yksinkertaistettuja" esimerkkilaskuja. Voitaisiin käydä tunnilla jokin tulevan demokerran haastavampi tehtävä läpi (samantyyylinen siis).
 4. Lisäisin luentokertoja ja harventaisin luentovälejä, jotta kurssin asiat pystyisi/ ehtisi sisäistämään paremmin. Uusi kurssi voisi alkaa vasta tentin tai mahdollisesti vasta uusintatentin jälkeen, jotta olisi aikaa valmistautua tenttiin kunnolla, kerrata kurssin asioita ja ehkä jopa oppia vielä jotain oleellista ennen seuraavan kurssin alkamista.
 5. Luennoitsijan täytyisi selkeyttää ja hidastaa opetusta, antaa enemmän esimerkkejä tai sitten että luennoitsija vaihtuisi. selkeää ja perusteellista opettamista josta tyhmempikin ymmärtää!
 6. Ohjauksissa voitaisiin käydä lisää esimerkkilaskuja läpi ohjaajan johdolla.
 7. Vaihtakaa oppikirjaa.