Korppi-järjestelmä

Yhteenveto kyselyn vastauksista


Kyselyyn vastanneiden määrä: 10/113

Approbatur 1B

Pääainekartoitus

Pääaineeni on

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 matematiikka 1 10
2 matematiikan opettaja 0 0
3 tietotekniikka 4 40
4 fysiikka tai kemia 4 40
5 tilastotiede 0 0
6 kauppatieteet 0 0
7 muu 1 10

Luennot

Osallistuin luennoille

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri ollenkaan 0 0
2 Muutamalle 1 10
3 Noin puolelle 0 0
4 Useimmille 0 0
5 Lähes jokaiselle 9 90

Jos et osallistunut luentoihin, niin miksi?

 1. Olivat päällekkäin toisen kurssin luentojen kanssa.

Luennoilla painotettiin selkeästi oleellisia kohtia.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 2 20
4 Samaa mieltä 6 60
5 Täysin samaa mieltä 2 20

Luennoilla esitettiin riittävästi esimerkkejä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 1 10
3 En osaa sanoa 3 30
4 Samaa mieltä 5 50
5 Täysin samaa mieltä 1 10

Luennoilla kannatti käydä, vaikka käytössä olikin kirjallisuutta ja muuta materiaalia.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 1 10
3 En osaa sanoa 2 20
4 Samaa mieltä 3 30
5 Täysin samaa mieltä 4 40

Luennoitsija esitti asiat selkeästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 2 20
4 Samaa mieltä 4 40
5 Täysin samaa mieltä 4 40

Opetuksen vaatimustaso on ollut sopiva.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 1 11
3 En osaa sanoa 1 11
4 Samaa mieltä 5 56
5 Täysin samaa mieltä 2 22

Pystyisin opettamaan kurssilla oppimaani edelleen jollekin toiselle.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 11
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 6 67
4 Samaa mieltä 2 22
5 Täysin samaa mieltä 0 0

Luennot menivät päällekkäin muiden kurssien kanssa.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 7 70
2 Eri mieltä 2 20
3 En osaa sanoa 0 0
4 Samaa mieltä 0 0
5 Täysin samaa mieltä 1 10

Jos oli päällekkäisyyttä, niin minkä kurssin kanssa?

 1. SMBA304, KEMA225

Muuta palautetta luennoista:

 1. Esimerkkejä oli paljon, mutta voisi olla aina enemmänkin. Niiden kautta oppii parhaiten.

Ohjaukset

Osallistuin ohjauksiin

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri lainkaan 7 70
2 Muutamalle 0 0
3 Noin puolelle 0 0
4 Useimmille 1 10
5 Lähes jokaiselle 2 20

Jos et osallistunut ohjauksiin, niin miksi?

 1. Ajankohta ei ollut sopiva.
 2. Ei ollut aikaa.
 3. En katsonut tarpeelliseksi.
 4. En koe hyötyväni siitä, että teen tehtäviä itsekseni.
 5. Päällekäisyys KEMA225:n kanssa

Ohjaustehtävistä olen ratkaissut

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20 % 7 78
2 20-40 % 0 0
3 40-60 % 1 11
4 60-80 % 0 0
5 yli 80 % 1 11

Ohjaustehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 6 67
4 Samaa mieltä 2 22
5 Täysin samaa mieltä 1 11

Ohjaus oli selkeää ja hyödyllistä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 6 67
4 Samaa mieltä 2 22
5 Täysin samaa mieltä 1 11

Ohjaustehtävät olivat liian vaikeita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 2 22
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 6 67
4 Samaa mieltä 1 11
5 Täysin samaa mieltä 0 0

Ohjauksissa tehtävien ratkaisut on selvitetty riittävästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 1 11
3 En osaa sanoa 6 67
4 Samaa mieltä 1 11
5 Täysin samaa mieltä 1 11

Palautetta ohjausten pitäjille:

 1. Läpi meni, eli oppi meni perille asti! Kiitos kun jaksoit vääntää rautalangasta.

Harjoitukset

Osallistuin harjoituksiin

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 En juuri lainkaan 3 30
2 Muutamalle 0 0
3 Noin puolelle 0 0
4 Useimmille 4 40
5 Lähes jokaiselle 3 30

Jos et osallistunut harjoituksiin, niin miksi?

 1. Huono ajankohta
 2. Koin ohjaukset hyödyllisempänä.

Harjoitustehtävistä olen ratkaissut

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20 % 3 30
2 20-40 % 1 10
3 40-60 % 2 20
4 60-80 % 2 20
5 yli 80 % 2 20

Harjoitustehtävät olivat

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Liian helppoja 0 0
2 Helppoja 0 0
3 Sopivia 3 38
4 Vaikeita 4 50
5 Liian vaikeita 1 12

Harjoitustehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Enimmäkseen eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 5 50
4 Enimmäkseen samaa mieltä 4 40
5 Täysin samaa mieltä 1 10

Harjoitusten ohjaus oli selkeää ja hyödyllistä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Enimmäkseen eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 5 50
4 Enimmäkseen samaa mieltä 4 40
5 Täysin samaa mieltä 1 10

Harjoitustehtävien ratkaisuja selvitettiin riittävästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Enimmäkseen eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 5 56
4 Enimmäkseen samaa mieltä 2 22
5 Täysin samaa mieltä 2 22

Kirjalliset kotitehtävät

Kirjalliset tehtävät tukivat luennoilla esitettyjä asioita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 1 10
3 En osaa sanoa 2 20
4 Samaa mieltä 3 30
5 Täysin samaa mieltä 4 40

Kirjalliset tehtävät ovat olleet liian vaikeita.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 11
2 Eri mieltä 2 22
3 En osaa sanoa 3 33
4 Samaa mieltä 2 22
5 Täysin samaa mieltä 1 11

Kirjallisista tehtävistä olen tehnyt

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 20% 0 0
2 20-40% 1 10
3 40-60% 1 10
4 60-80% 1 10
5 80-100% 7 70

Palautetta kirjallisista tehtävistä

 1. Isommat tehtäväkokonaisuudet paljastavat ratkojalleen kyllä selvästi, että osataanko vai ei! Hyötyä niistä siis oli.
 2. Kirjallisilla tehtävillä on mielestäni turhan iso (pisteellinen) painoarvo, parempi jako olisi mielestäni olisi esim. 6p kirjallisista ja 6p harjoituksista. Harjoituksista kuitenkin oppii paljon enemmän ja ne vaativat paljon enemmän aikaa kuin kirjalliset.
 3. Olivat tarpeeksi helppoja tällä kertaa, jotta oli mahdollisuus menestyä paremmin.

Loppukoe

Loppukoe oli liian vaikea.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 0 0
2 eri mieltä 1 12
3 en osaa sanoa 1 12
4 samaa mieltä 4 50
5 täysin samaa mieltä 2 25

Loppukokeen kysymykset vastasivat hyvin kurssin sisältöä.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 0 0
2 eri mieltä 2 25
3 en osaa sanoa 2 25
4 samaa mieltä 4 50
5 täysin samaa mieltä 0 0

Loppukokeessa oli tarpeeksi vastausaikaa.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 täysin eri mieltä 0 0
2 eri mieltä 0 0
3 en osaa sanoa 1 12
4 samaa mieltä 3 38
5 täysin samaa mieltä 4 50

Muuta palautetta loppukokeesta:

 1. Hyvityspisteiden käyttö on todella hyvä, jolloin tehtävistä voi valita ne jotka ovat itselleen helpoimmat.

Kurssi yleisesti

Käytän kurssin opiskeluun viikossa luentojen/harjoitusten lisäksi aikaa

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 alle 2 h 3 30
2 2-4 h 2 20
3 4-6 h 3 30
4 6-8 h 1 10
5 yli 8 h 1 10

Kurssin tavoitteet on määritelty selkeästi.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 0 0
3 En osaa sanoa 2 20
4 Samaa mieltä 6 60
5 Täysin samaa mieltä 2 20

Mielenkiintoni kurssin aiheisiin on lisääntynyt kurssin aikana.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 10
2 Eri mieltä 1 10
3 En osaa sanoa 3 30
4 Samaa mieltä 3 30
5 Täysin samaa mieltä 2 20

Olen mielestäni oppinut kaikki kurssilla käsitellyt asiat.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 3 30
3 En osaa sanoa 4 40
4 Samaa mieltä 2 20
5 Täysin samaa mieltä 1 10

Uskon kurssista olevan hyötyä myöhemmissä opinnoissani tai työssäni.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 10
2 Eri mieltä 1 10
3 En osaa sanoa 1 10
4 Samaa mieltä 6 60
5 Täysin samaa mieltä 1 10

Kurssi on ollut motivoiva jatkoa ajatellen.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 1 10
2 Eri mieltä 1 10
3 En osaa sanoa 3 30
4 Samaa mieltä 4 40
5 Täysin samaa mieltä 1 10

Kokonaisuutena olen tyytyväinen kurssiin.

Frekvenssitaulukko
CIdVaihtoehtof%
1 Täysin eri mieltä 0 0
2 Eri mieltä 2 20
3 En osaa sanoa 1 10
4 Samaa mieltä 6 60
5 Täysin samaa mieltä 1 10

Oliko kurssin suoritustapa mielekäs? (Arvosanan määräytyminen harjoitusten, kirjallisten töiden ja loppukokeen perusteella.)

 1. Erittäin hyvä tyyli kurssin pitoon. Helpottaa ahkeran opiskelijan menestymistä.
 2. Kyllä. Olen keskimäärin kehno tenteissä, varsinkin jos ne ovat tolkuttoman aikaisin aamulla, joten kurssin hoitaminen lähinnä tehtävillä on hieno vaihtoehto.
 3. Kyllä oli. Malli motivoi harjoittelemaan asioita kurssin aikana, jolloin loppukokeen tullessa vastaan, asiat on opittu paremmin.

Kokonaisuudessaan kurssissa oli hyvää:

 1. Esimerkit.

Kokonaisuudessaan kurssissa oli huonoa:

 1. Todistukset ja osoittamiset. Makuasia tietenkin tämä.

Kehittäisin kurssia seuraavasti:

 1. Hyvin meni kurssi! Lisää esimerkkitehtäviä kelpuuttaisin aina.