CORNET-järvien eri lähteistä kootut vuosittaisten muikkusaalisarvioiden vaihteluvälit ja näiden (min ja max) yhteen lasketut summat sekä kiloina että markkoina. Yksittäisten järvien saaliin vaihtelu on muikun luonnollisten kannanvaihteluiden takia suurta. Voidaanko kokonaissaaliin pohjalta silti tehdä kalataloudellista ohjausta? Kokonaissaalis on yli puolet muikun ammattikalastuksen kokonaissaaliista ja kolmannes koko sisävesien muikkusaaliista.