Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Anneli Hoikkala

Professor, evolutionary genetics / Professori, evoluutiogenetiikka

Areas of expertise / Erikoisosaaminen:

Evolution of behavioural traits, population genetics
Käyttäytymispiirteiden evoluutio, populaatiogenetiikka

Research projects / Tutkimusprojektit:

Genetics of evolutionary change
Lajiutumisen genetiikka

More information / Lisätietoja:
Lake Jyväsjärvi

Jyväsjärvi nyt