Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Ilkka Kronholm

Post doctoral researcher / Tutkijatohtori

IlkkaKronholm

Office / Huone: Ambiotica YAC410.2

Consultation hours / Vastaanotto: Open doors 9-17

Tel. / Puh.:

Mobile:

Fax: +358-14-617 239

E-mail: ilkka.i.kronholm(at)jyu.fi

 

Section of Ecology and Evolutionary Biology/

Ekologian ja evoluutiobiologian osasto

Centre of Excellence in Biological Interactions Research

Address: Department of Biological and Environmental Science

P.O. Box 35, FI-40014 University of Jyväskylä

Finland

Osoite: Bio- ja ympäristötieteiden laitos

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Areas of expertise / Erikoisosaaminen: Quantitative genetics, population genetics, epigenetics, and experimental evolution /Kvantitatiivinen genetiikka, populaatiogenetiikka, epigenetiikka ja kokeellinen evoluutio
Research projects / Tutkimusprojektit:
Epigenetic basis of phenotypic plasticity and its role in evolution
More information / Lisätietoja: Personal WWW-page
Lake Jyväsjärvi

Jyväsjärvi nyt