Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Natural Resources and Environment

Lake Jyväsjärvi

Jyväsjärvi nyt