Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Ihalainen Janne, Professor

Subject:
Biosciences
Room:
YAB 214.2

Teaching

  • Chemical Methods in Biology
  • Nanosciences

Research

  • Why and to whom my research is important?
    • In English: Light is ubiquitous in nature. It’s a source of energy but also an important signaling factor. I clarify how proteins function with light. I investigate how light is transformed to biological signaling or energy in the primary reactions of photosynthesis. With this information new type of signaling systems in the field of biotechnology could be designed.
    • Suomeksi: Valo on luonnossa energian lähde, mutta myös signalointitekijä. Selvitän biofysiikan keinoin, kuinka proteiinit käsittelevät valoa. Kuinka valo muuttuu biologiseksi signaaliksi ja toisaalta kuinka valo saa aikaan fotosynteesin ensireaktiot. Tämän tiedon avulla uusia signalointisysteemejä voidaan luoda bioteknologisissa sovelluksissa. 
  • More information: Research group website

Publications