Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Huippututkimusta ja laadukasta opetusta

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on yksi Jyväskylän yliopiston suurimmista laitoksista. Laitos sijaitsee Ylistönrinteellä ja kuuluu Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Laitos tarjoaa korkeatasoista tutkimusta sekä monipuolista opetusta. Opetukseen yhdistetään myös laitoksella tuotettu uusin tieto. Laitos jakautuu kahteen osastoon opetus- ja tutkimustoimintansa perusteella:

Merkittävänä saavutuksena laitoksen kaikilla osastoilla tehtävästä korkeatasoisesta tutkimuksesta ovat Suomen Akatemian nimeämät huippututkimusyksiköt

Yksityiskohtaisempaa tietoa näistä ja eri osastoilla tehtävästä tutkimuksesta löytyy Tutkimus ja julkaisut -sivuilta.