Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Ohjeita

TUTKA, tietokoneiden käyttö, tulostaminen, jätteiden lajittelu, kirjojen tilaaminen, muun materiaalin tilaaminen, postilähetysten nettitullaus,kotisivujen tekeminen, opetusnäyte, autojen ja veneiden varaaminen, hankeilmoitus

talvikuva.pngTUTKA

TUTKA on Jyväskylän yliopistossa kehitetty tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä. TUTKAn tarkoituksena on tukea tutkimustyötä kokoamalla tutkimuksen aikana syntyvää tietoa ja helpottamalla raportointia ja tilastointia sekä tehostamalla sisäistä ja ulkoista tiedotusta.

Tutkaan kirjattavia tietoja ovat ensisijaisesti: julkaisut, ulkomaiset vieraat, opetus- ja tutkimusvierailut ulkomaille, hankkeet sekä, rahoituspäätökset ja apurahat.

Kirjasto syöttää julkaisutiedot keskitetysti TUTKAan. Tutkija on vastuussa siitä, että kaikki hänen Jyväskylän yliopiston nimissä tehdyt julkaisunsa on ilmoitettu ajoissa kirjastolle TUTKA-kirjausta varten. Uusista julkaisuista ja rinnakkaistallennettavista artikkelitiedostoista ilmoitetaan Plone-lomakkeella tai vaihtoehtoisesti tutka-publications@jyu.fi -osoitteen kautta.

Tietokoneiden käyttö

Jyväskylän yliopiston henkilökohtainen käyttäjätunnus mahdollistaa pääsyn kaikkiin Jyväskylän yliopiston järjestelmiin - esimerkiksi yliopiston tietokoneille, sähköpostiin, Korppiin, Optimaan, kirjaston tietokantoihin ja langattomaan verkkoon. IT-palvelut toimittaa työasemat ja auttaa niihin liittyvissä ongelmissa sekä tarjoaa koulutusta ja tukea yliopiston järjestelmiin liittyen.

Tulostaminen

Monitoimilaitteelle kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella tai kopiokoneavaimella, jonka voit pyytää toimistosta.

Jätteiden lajittelu

Toimistojätepaperit lajitellaan valkoiseen jätepaperiin ja värilliseen jätepaperiin. Jokainen tyhjentää itse jätelaatikkonsa kopiohuoneessa YAC312.1 sijaitseviin vihreisiin keräyslaatikoihin. Arkaluontoisten asiapapereiden hävittämistä varten on oma astiansa, samoin pahvien keräämistä varten on oma häkkiteline. Huoneiden roskakoreihin ei saa laittaa biojätettä, vaan se viedään kahvihuoneen/käytävien biojäteastioihin/wc:n roskikseen, jotka tyhjennetään päivittäin.

Kirjojen tilaaminen

Jos kirjastosta ei löydy etsimääsi teosta, voidaan se tilata. Tilaamisen tulee olla hyväksytetty laitoksen johtajalla tai projektin johtajalla. Tilaus hoidetaan keskitetysti osastoille nimitettyjen vastaavien kautta. Katso täältä tarkemmat ohjeet aineistojen hankinnasta. Ohessa myös yhteyshenkilöt sekä laitoksella että kirjastossa.

Muun materiaalin tilaaminen

Tilaukset tehdään aina osastojen hankintavastaavien kautta ja lupa hankintoihin tulee kysyä maksavan projektin johtajalta. Hankintavastaavalle toimitetaan huolellisesti täytetty tilauslomake. Tilauslomakkeen löydät täältä.

Laskua pyydetään joko paperimuodossa tai sähköisesti laitoksen laskutusosoitteeseen. Pyydä laskulle viitetiedoksi vastuualue, tilaajan nimi sekä projektinumero.

HUOM! Laskutusosoitteeseen lähetetään vain laskuja. Tavarantoimitukset ja muu materiaali tulee lähettää laitoksen tai tutkimusaseman postiosoitteeseen.

Postilähetysten nettitullaus

Posti lähettää EU:n ulkopuolelta tulevasta postipaketista tilaajalle Tulliselvitettävän lähetyksen saapumisilmoituksenTilaajan tulee hoitaa tulliselvitys, jonka jälkeen Posti toimittaa lähetyksen suoraan tilaajan osoitteeseen.

Jyväskylän yliopistolle tilattujen EU:n ulkopuolisten postipakettien tullaus hoidetaan talouspalveluiden toimesta. Pyydämme toimittamaan saapuneet ilmoitukset aina viipymättä bioenv-finance-servicecentre@jyu.fi osoitteeseen oheisten lisätietojen kera.

  • tilausvahvistus ja/tai maksukuitti
  • mahdollinen toimitusvahvistus
  • selvitys lähetyksen sisällöstä mahdollisimman tarkasti (ja/tai Taric -nimikekoodi)
  • lähettäjän nimi ja osoitetiedot

Myös mahdolliset huolintayhtiöiltä tulevat saapumisilmoitukset voi lähettää oheisten tietojen kera nettituontia varten yop-taha@jyu.fi -osoitteeseen.

Kotisivujen tekeminen

Katso ohjeet täältä pdf-muodossa.

Opetusnäyte

Opetustehtävissä tarvittava opetuskyky ja -taito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti. Opetusnäyte annetaan tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tai muussa dekaanin määräämässä tilaisuudessa, johon tiedekuntaneuvoston jäsenillä on mahdollisuus osallistua.

Dekaani on antanut ohjeen opetusnäytteiden ja kielitaidon arvioinnista matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

  • Professorin tehtävää täytettäessä opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon arvioi dekaanin asettama valmisteluryhmä.
  • Yliopistonlehtorilta, yliopisto-opettajalta, tutkijatohtorilta ja dosentilta edellytettävän opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon arvioi dekaanin laitokselle asettama opetusnäytteiden arviointiryhmä. Opetusnäyte on julkinen. Arviointiryhmä päättää opetusnäytteen aiheesta, tasosta ja ajankohdasta ja tiedottaa niistä julkisesti.
  • Opetusnäytteen kesto on 20 minuuttia.
  • Opetusnäytettä arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. aiheen valintaan ja rajaukseen kuulijoiden tausta ja taso huomioon ottaen, asian hallintaan, kykyyn erottaa olennaiset asiat epäolennaisista, käytettyjen käsitteiden ja esityksen virheettömyyteen, taitoon esittää asiat täsmällisesti ja selvästi, kykyyn havainnollistaa ja konkretisoida asioita sekä vuorovaikutukseen kuulijoiden kanssa.
  • Opetusnäytteet arvostellaan käyttäen sanallista tai numeerista arvolausetta. Nämä vastaavat toisiaan seuraavasti: Erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Autojen ja veneiden varaaminen

Ohjeet ja linkki varausjärjestelmään löytyy täältä.

Hankeilmoitus

Täytetään kaikkiin yliopistolle haettaviin projekteihin, ei henkilökohtaisista apurahoista. Klikkaa tästä

Jyväsjärvi nyt

Jyväsjärvi nyt

Työelämäyhteydet

Alumnisivut

Työharjoittelu

Keski-Suomen LUMA-keskus

LUMA KS