Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Palvelut ja etuudet

IT-palvelut, kirjastopalvelut, työterveydenhuolto ja työhyvinvointi, työturvallisuus ja -suojelu ja yliopistoliikunta.

IT-palveluttietokoneluokka

Käyttäjätunnukset
Yliopiston työntekijänä saat käyttäjätunnukset yliopiston tietojärjestelmiin. Henkilökunta kuuluu pääsääntöisesti yliopiston JYUNET-verkkoon. Käyttäjätunnusta hakevan on ensiksi täytettävä käyttölupahakemus, joka toimitetaan laitoksen toimistoon sihteeri Anna Liisa Kotirannalle.
Katso myös IT-palvelujen ohjeethenkilökunnalle.
Tukipalvelut
IT-asioissa henkilökuntaa palvelee Ylistönrinteen lähituki (pcsupport-yli@jyu.fi). IT-palveluihin tehtävät tukipyynnöt on suositeltavinta tehdä tukipyyntölomakkeella. Mikäli et pysty lähettämään tukipyyntöä sähköisesti tai pyyntösi on erittäin kiireellinen, saat yhteyden lähitukeen myös puhelimitse 050 4690 509.

Laboratorioiden mittalaitteisiin kytkettyjen tietokoneiden ja muiden erikoislaitteiden tukipalveluista vastaa Harri Kovanen (harri.kovanen@jyu.fi, 050 3732 113).

Kirjastopalvelut

Biologian ja ympäristötieteen sarjajulkaisut löytyvät Ambiotican laitoskirjastosta. Biologian ja ympäristötieteen kirjakokoelma on Ylistönrinteen kampuskirjastossa. Yliopiston kirjaston internet-sivuilta löytyy lisätietoja kirjastoasioista. Käytössäsi on myös yliopiston muut kirjastot, kuten pääkirjasto Seminaarimäellä.

Työterveydenhuolto ja työhyvinvointi

Oikeus työnantajan ylläpitämään työterveyshuoltoon on päätoimisessa työsuhteessa (vähintään 14 t/vk) olevalla henkilöllä. Työterveyshuolto käsittää ennalta ehkäisevän työterveyshuollon ja työkykyä ylläpitävän toiminnan, yleislääkäritasoisen sairaanhoidon terveysasemalla ja sairaanhoitoon liittyvät tutkimukset kulloinkin voimassa olevien säädösten ja ohjeiden mukaisesti.

Työturvallisuus ja -suojelu

Yliopistoliikunta

Yliopistoliikunta on tarkoitettu myös yliopiston henkilökunnalle, apurahatutkijoille vieraileville tutkijoille ja jatko-opiskelijoille. Osallistumisoikeus todistetaan henkilökuntakortilla tai apurahatutkijan henkilökortilla (kun on tehty sopimus yliopiston tilojen käytöstä).

Päivitetty 24.3.2017