Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Osastot

Bio- ja ympäristötieteiden laitos jakautu kahteen osastoon opetus- ja tutkimustoimintansa perusteella:

Biotieteet

Luonnonvarat ja ympäristö