Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Ympäristötiede

Jyväskylän yliopiston Ympäristötieteen osasto tekee ympäristöongelmien ja -riskien havaitsemiseen, ennaltaehkäisyyn, korjaamiseen ja seurantaan liittyvää tutkimusta ja tuottaa ympäristötieteen aiheisiin liittyvää poikkitieteellistä opetusta. Tavoitteena on erityisesti etsiä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja luonnonvarojen käyttöön, tuotantoon, talouteen sekä monimuotoisuuden säilyttämiseen. Poikkitieteellinen koulutus antaa viitekehyksen, joka ei rajaa ympäristöongelmien ratkaisuja vain perinteisten hallinnonalojen tai oppiaineiden mukaisesti.

Merkittävimmät tutkimusalamme ovat:

  • Ympäristökemia ja ekotoksikologia
  • Ympäristöteknologia
  • Ympäristömikrobiologia

Valtaosa tutkimuksestamme liittyy ihmistoiminnan vesistövaikutuksiin. Hyödynnämme tutkimuksessamme myös geoinformatiikan ja spatiaalisen tilastotieteen laskennallisia menetelmiä. Ympäristötieteestä valmistuneet sijoittuvat usein julkisen hallinnon, elinkeinoelämän tai järjestöjen palvelukseen tutkimus-, hallinto-, koulutus- ja tiedotustehtäviin. Alalla tehdään myös runsaasti kansainvälistä yhteistyötä, mikä näkyy annettavan opetuksen sisällössä, joten opiskelijat saavat halutessaan myös valmiuksia kansainvälisiin tehtäviin.

Perustietoja osastosta

Tutkimuksen joistakin aihepiireistä voi saada tarkemman kuvan tutustumalla osastomme henkilöstööntutkimus- ja julkaisusivuun ja laitoksemme tutkimusprofiiliin.

Ympäristötiedettä opiskelemaan haetaan yliopistojen ja korkeakoulujen yhteisen hakujärjestelmän, Opintopolun, kautta hakukohteena Luonnonvarat ja ympäristö
-kokonaisuus.

Avoimet työ- ja harjoittelupaikat esitellään omalla sivullaan laitoksen harjoittelupaikkojen tullessa haettavaksi. Pro gradu -työtään aloittavien opiskelijoiden sopimuspohja löytyy ajankohtaisen opetuksen sivuilta.

Ajankohtaista