Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Ympäristötiede

Jyväskylän yliopiston Ympäristötiede tekee ympäristöongelmien ja -riskien havaitsemiseen, ennaltaehkäisyyn, korjaamiseen ja seurantaan liittyvää tutkimusta ja tuottaa ympäristötieteen aiheisiin liittyvää poikkitieteellistä opetusta. Tavoitteena on erityisesti etsiä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja luonnonvarojen käyttöön, tuotantoon, talouteen sekä luonnon lajistollisen monimuotoisuuden säilyttämiseen. Poikkitieteellinen koulutus antaa viitekehyksen, joka ei rajaa ympäristöongelmien ratkaisuja vain perinteisten hallinnonalojen tai oppiaineiden mukaisesti.

Merkittävimmät tutkimusalamme ovat:

  • Ympäristökemia ja ekotoksikologia
  • Ympäristöteknologia
  • Ympäristömikrobiologia

Valtaosa tutkimuksestamme liittyy ihmistoiminnan vesistövaikutuksiin. Hyödynnämme tutkimuksessamme myös geoinformatiikan ja spatiaalisen tilastotieteen laskennallisia menetelmiä. Ympäristötieteestä valmistuneet sijoittuvat usein julkisen hallinnon, elinkeinoelämän tai järjestöjen palvelukseen tutkimus-, hallinto-, koulutus- ja tiedotustehtäviin. Alalla tehdään myös runsaasti kansainvälistä yhteistyötä, mikä näkyy annettavan opetuksen sisällössä, joten opiskelijat saavat halutessaan myös valmiuksia kansainvälisiin tehtäviin.

Perustietoja

Tutkimuksen joistakin aihepiireistä voi saada tarkemman kuvan tutustumalla oppiaineemme henkilöstööntutkimus- ja julkaisusivuun ja laitoksemme tutkimusprofiiliin.

Ympäristötiedettä opiskelemaan haetaan yliopistojen ja korkeakoulujen yhteisen hakujärjestelmän, Opintopolun, kautta hakukohteena Luonnonvarat ja ympäristö -kokonaisuus.

Avoimet työ- ja harjoittelupaikat esitellään omalla sivullaan laitoksen harjoittelupaikkojen tullessa haettavaksi. Pro gradu -työtään aloittavien opiskelijoiden sopimuspohja löytyy ajankohtaisen opetuksen sivuilta.

Ajankohtaista

Jyväsjärvi nyt

Jyväsjärvi nyt

Työelämäyhteydet

Alumnisivut

Työharjoittelu

Keski-Suomen LUMA-keskus

LUMA KS