Bio- ja ympäristötieteiden laitos

IMPERIA aloitussivu

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa

(IMPERIA, 1.8.2012-31.12.2015)

 

LIFE+ -hankkeessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis (IMPERIA 1.8.2012-31.12.2015) tunnistettiin ja kehittettiin uusia työkaluja ja käytäntöjä  Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sekä Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin (SOVA) eri vaiheiden tueksi. Erityistä huomiota hankkeessa kiinnitettiin siihen, että arviointiprosessin eri osapuolet kokisivat nämä uudet menetelmät ja toimintatavat kiinnostavina, hyödyllisinä ja tehokkaina.

  

Hanke ja pilotit

 

IMPERIA-hankkeen tavoitteet ja toimintatavat sekä pilottihankkeiden kuvaus

 

Työkalupakki

 

Hankkeessa koottuja hyviä käytäntöjä kuvaava raportti, ARVI-työkalu ja arviointikriteeristöt sekä hanketyyppikohtaisten Harava-kyselyiden mallipohjat 

Koulutus-materiaalit

Hankkeen aikana järjestettyjen koulutustilaisuuksien materiaaleja, jotka ovat käytettävissä niin omatoimiseen perehtymiseen kuin organisaatioiden omien koulutusten materiaaleiksi. 

Hankkeen tuotokset  

Hankkeessa tuotettuja raportteja mm. kansalaisten osallistamisesta ja vaikutusten merkittävyyden arvioinnista sekä näissä käytettävistä menetelmistä

IMPERIA in English

Information about IMPERIA project and its pilot projects, and materials produced in English including a version of ARVI tool for international users

          

            

 

Jyväsjärvi nyt

Jyväsjärvi nyt

Työelämäyhteydet

Alumnisivut

Työharjoittelu

Keski-Suomen LUMA-keskus

LUMA KS