Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tutkimusmenetelmät

Driving in the fieldImmunology labTavoitteenamme on sulauttaa evoluutiivinen ja ekologinen teoria virologian, genomiikan, kokeellisesen evoluution ja maastotyön näkökulmiin sekä testata matemaattisten mallien ennustuksia huolella valituilla tutkimuslajeilla. Taudinaiheuttajina käytämme tutkimuksessa bakteereja, bakteriofageja ja loissienä, saalistajina alkueläimiä ja lintuja, ja isäntä- tai saalislajeina kaloja ja siilikkäitä. Tutkimme usealla tasolla toimivan luonnonvalinnan vaikutuksia yksilöiden uhrautuviin ja toisaalta antagonistisiin vuorovaikutuksiin erityyppisissä yhteisöissä mikrobimatoista ja hyönteisyhdyskunnista ihmisryhmiin. Tärkeimpiä tutkimusmenetelmiämme ovat: