Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tutkimusaiheet

Yhteistyö on tavallista biologisissa vuorovaikutuksissa: sitä voi havaita mikrobien ja sosiaalisten hyönteisten elämässä sekä esimerkiksi puolustusmimikriassa. Yhteistyökuviota yhdistää niinkutsuttu laiduntragedia: yhteistyöstä on yksilöille kustannuksia, joilta 'pummilla ajavat', huijaavat yksilöt säästyvät; huijaamisen yleistyessä yhteiset edut vähenevät. Yhteistyöhön perustuvat vuorovaikutukset ovat siis epävakaita ja usein ne hajoavat kaikkien osapuolien häviöksi.

Toisessa ääripäässä ovat antagonistiset vuorovaikutukset, joissa osapuolet hyväksikäyttävät toisiaan parhaansa mukaan. Antagonistiset vuorovaikutukset johtavat evolutiiviseen kilpavarusteluun. Useimmat eliöt elävät yhteisöissä, joissa on sekä saalistajia, loisia että taudinaiheuttajia. Yhtä vihollista vastaan suunnattu puolustus ei välttämättä toimi toista vihollista vastaan ja voi jopa tehdä yksilöstä muilta osin haavoittuvamman. Siksi peto-saalissuhteiden ja lois-isäntäsuhteiden monipuolisuus saattaa ylläpitää useita evolutiivisia vasteita yhtä aikaa (polymorfiaa).

Huippuyksikössä tutkitaan yhtäaikaisia antagonistisia ja synergistisiä vuorovaikutuksia geenien tasolta yhteisöjen tasolle saakka. Näiden päätutkimuslinjojen lisäksi huippuyksikössä tehdään myös muuta tutkimusta.

Yhteistyö ja konfliktit

Antagonistiset vuorovaikutukset

Muu käynnissä oleva tutkimus

Päätutkimuslinjojen ohella yksikössä tutkitaan mm.