Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Kalastus

Työelämäyhteydet

Bio- ja ympäristötieteiden alumnitoiminta

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen alumneja ovat kaikki ne, jotka ovat valmistuneet jostakin laitoksen pääaineesta. Alumnitoiminnan tavoitteena on palvella alumneja, laitoksen nykyisiä opiskelijoita ja alan opintoja suunnittelevia. Alumneille tarjotaan tietoa täydennyskoulutuksesta ja laitoksen tämän hetkisestä toiminnasta. Parhaillaan laitoksella opiskeleville pyritään välittämään tietoa jo työelämässä olevilta alumneilta heidän urapoluistaan, työelämäkokemuksistaan ja näkemyksistään oppiainevalinnoissa. Pyrimme myös välittämään tietoa yliopistotason, tiedekunnan ja oman laitoksemme työelämävalmiuksien parantamiseen tähtäävistä opinnoista ja tapahtumista.

Käytännössä toiminta pitää sisällään yhteydenpitoa henkilökunnan ja yliopiston ulkopuolella työskentelevien Jyväskylästä valmistuneiden bio- ja ympäristötieteilijöiden välillä, alumnitapaamisia ja ajankohtaisista oppiaineiden asioista tiedottamista.

Laitoksen opiskelijoiden ainejärjestöt Syrinx ja Otsoni järjestävät itsenäisesti tai yhteistyössä laitoksen kanssa työelämää valaisevia tapahtumia, joihin kutsutaan laitokselta valmistuneita alan ammattilaisia kertomaan koulutuksestaan, työstään ja työurastaan.

Voit lukea laitokselta valmistuneiden uratarinoita ja tarjota sivuille oman tarinasi! Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen henkilökunta kuulee mielellään, mitä valmistuneille kuuluu ja miten he ovat sijoittuneet työelämään. Työelämässä olevien antama palaute on ensiarvoisen tärkeää opetuksemme jatkuvan kehittämisen kannalta. Sivuille on koottu alumneilta myös vinkkejä ainevalinnoista yms.

Jyväskylän yliopistolla on myös kaikkien alojen yhteistä alumnitoimintaa. Lisätietoa tästä alumnitoiminnasta löydät yliopiston alumnisivuilta.

Laitoksen alumnitoimintaa kehitetään parhaillaan, ja otamme mielellämme vastaan ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja näiden sivujen sisällöksi.

Jyväsjärvi nyt

Jyväsjärvi nyt

Työelämäyhteydet

Alumnisivut

Työharjoittelu

Keski-Suomen LUMA-keskus

LUMA KS