Jyväskylän yliopisto

PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS

Publications and submissions

Refereed journal articles and book chapters:

Leu, D. J., McVerry, J. G., O´Byrne, I., Kiili, C., Zawilinski, L., Everett-Cacopardo, H., Kennedy, C. & Forzani, E. (2011). The New Literacies of online reading comprehension: Expanding the literacy and learning curriculum. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 55(1), 5–14.

Kiili, C. & Mäkinen, M. (2011). Akateemiset tekstitaidot ja niiden ohjaaminen yliopistossa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V. Värri (toim.), Korkeajännityksiä: Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere, Finland: Tampere University Press. 219-241

Kähäri, K., Väisänen, A-M, Laurinen, L. & Marttunen, M. (2011) Opiskelijoiden vuorovaikutuksen tukeminen verkko-oppimisympäristössä. Kasvatus 42(4), 337-350.

Hakkarainen, P. & Vapalahti, K. (accepted). Meaningful Learning through Video-Supported Forum-Theater. Accepted for publication in the International Journal of Teaching and Learning in Higher Education.

Marttunen, M. & Laurinen, L. Participant profiles during collaborative writing. Manuscript submitted for publication.

Vapalahti, K., Marttunen, M., & Laurinen, L. (2010). From online role-play to written argumentation: using blended learning in lessons on social issues. In Junko Yamamoto (Ed.) Technology in Teacher Education, Reflective Models. IGI Global, pp. 164-183.

Salminen, T., Marttunen, M. & Laurinen, L. (2010). Visualising knowledge from chat debates in argument diagrams. Journal of Computer Assisted Learning, 26 (5), 379-391.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. (2009). Oppimista edistävä lukeminen internetissä. Kasvatus 40 (4), 341–351.

Clark, D., Sampson, V., Stegmann, K., Marttunen, M., Kollar, I., Janssen, J., Weinberger, A., Menekse, M., Erkens, G. & Laurinen, L. (2010) Online learning environments, scientific argumentation, and 21st century skills. In B. Ertl (ed.) E-Collaborative knowledge construction: Learning from computer-supported and virtual environments. Hershey, PA: Information Science Reference, 1-39.

Marttunen, M. & Laurinen, L. (2009). Secondary school students' collaboration during dyadic debates face-to-face and through computer chat. Computers in Human Behavior, 25 (4), 961-969.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. (2009). Skillful internet reader is metacognitively competent. In L. T. W Hin and R. Subramaniam (Eds.) Handbook of Research on New Media Literacy at the K-12 Level: Issues and Challenges. Hershey, PA: IGI Global, pp. 654-668.

Pulkkinen, M., Marttunen, M. & Laurinen, L. (2008). Vuorovaikutus pienryhmissä yhteistä tekstiä kirjoitettaessa. Kasvatus 39 (5), 481–494.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. (2008). Students evaluating Internet sources – From versatile evaluators to uncritical readers. Journal of Educational Computing Research 39 (1), 75–95.

Kiili, C. (2008). Internet lukiolaisten tiedonlähteenä: Tapausesimerkkejä hyvin ja heikosti onnistuneista tiedonhakijoista. Teoksessa E. Sormunen & E. Poikela (toim.) Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen. Tampere University Press, pp. 227–251.

Marttunen, M. & Laurinen, L. (2007). Collaborative learning through chat discussions and argument diagrams in secondary school. Journal of Research on Technology in Education 40 (1), 109–126.

Laurinen, L. & Marttunen, M. (2007). Written arguments and collaborative speech acts in practising the argumentative power of language through chat debates. Computers and Composition 24 (3), 230–246.

Articles in refereed conference proceedings:

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. (in press). Metacognitive experiences during collaborative online reading. In V. Kaartinen, C. Kiili & M. Mäkinen (Eds.) Proceedings of 2nd Baltic Sea Reading conference.

Vapalahti, K., Marttunen, M. & Laurinen, L. (2009). Argumentation in studying social problems in a blended learning environment. In Proceedings (CD-ROM) of the ISATT International Conference on Navigating in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialogue, June 1th – 4th, 2009. Rovaniemi, Finland.

Vapalahti, K., Laurinen, L. & Marttunen, M. (2008). Argumentation in social work students' essays written during computer supported teaching experiment. In Kinshuk, D.G. Sampson, J.M. Spector, P. Isaias, & D.Ifenthaler (Eds.) Proceedings of the IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age. October 13th - 15th,2008. Freiburg, Germany, 183–190.

Salminen, T., Marttunen, M. & Laurinen, L. (2008). Argument elaboration during structured and unstructured dyadic chat discussion in secondary school. In: M. C. Matteuchi, A. Omicini, E. Nardini & P. Gaffuri (eds.) Proceedings of the Conference on Knowledge Construction in Context: CSCL, ODL, ICT and SNA in education. Available online: http://CEUR-WS.org/Vol-398. CEUR Workshop Proceedings, Vol-398, 181-185.

Salminen, T., Marttunen, M. & Laurinen, L. (2007). Collaborative argument diagrams based on dyadic computer chat discussions. In Kinshuk, D.G. Sampson, J.M. Spector & P. Isaias (Eds.) Proceedings of the IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age. December 7–9, 2007, Algarve, Portugal, 197–204.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. (2007). How students evaluate credibility and relevance of information on the Internet? In Kinshuk, D.G. Sampson, J.M. Spector & P. Isaias (Eds.) Proceedings of the IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age. December 7–9, 2007, Algarve, Portugal, 155–162.

Other publications:

Vapalahti, K., & Hakkarainen, P. (2010). Teknologia mielekkään opiskelun ja oppimisen tukena: Yhteisöpedagogi- ja sosionomiopiskelijat avoimia ongelmia ratkomassa. Teoksessa S. Laitinen (toim.), Uudistuva aikuiskoulutus. Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia (pp. 37-52). Mikkelin ammattikorkeakoulu, Tutkimuksia ja raportteja 49. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Leino, K. & Kiili, C. (2010). Nuoret tarvitsevat opetusta nettimaailman tekstitaidoissa. Tekstitaidot ja uudet teknologiat -symposium 23.-24.10.2009, Jyväskylän yliopisto. Kasvatus 41 (2), 196-198.

Kiili, C. & Salminen, T. (2010). ICLA-symposium 25.-26.3.2010, Jyväskylän yliopisto: Oppilaat tarvitsevat ohjausta yhteisöllisen oppimisen vuorovaikutustaidoissa. Kielikukko 29 (2), 14-16.

Salminen, T., Marttunen, M. & Laurinen, L. (hyväksytty julkaistavaksi). Strukturoitu ja vapaa chat yhteisöllisen argumentoinnin ympäristöinä. Suomalaisen argumentaation tutkimuksen konferenssijulkaisu. Turun yliopisto, filosofian laitoksen julkaisusarja.

Vapalahti, K., Laurinen, L., & Marttunen, M. (hyväksytty julkaistavaksi). Oppimisteknologia ja argumentoinnin opiskelu: sosiaalialan opiskelijat avoimien ongelmien äärellä. Suomalaisen argumentaation tutkimuksen konferenssijulkaisu. Turun yliopisto, filosofian laitoksen julkaisusarja.

Kiili, C. (2009). Haasteltavana professori Karen Littleton: Tutkiva puhe luokkahuonevuorovaikutuksessa. Kielikukko 28 (4), 2, 4-7.

Kiili, C. (2009). Kirjaesittely: Dialogue and the Development of Children´s Thinking: A socio-cultural Approach. Kielikukko 28 (4), 3.

Kiili, C. (2008). Arviointi oppimisen tukena - Itämeren maiden lukemisen konferenssin antia. Kielikukko 27 (4), 10–12.

Kiili, C. & Vaarala, H. (2008). Sosiaalinen media opetuskäytössä (Merja Juntusen haastattelu).Tempus, 7, 12-13.

Pulkkinen, M., Salminen, T., Vapalahti, K. & Kiili, C. (2008). Argumentointi tukee kriittistä ajattelua ja oppimista. Kielikukko 27 (2), 8–12.

Kiili, K. & Kiili, C. (2008). Oppimispelit medialukutaidon opetuksessa. Kielikukko 27 (2), 13–17.

Kiili, C., Vaarala, H. & Vaittinen, P. (2007). Checkpoint Literacy - konferenssikuulumisia Berliinistä. Kielikukko 26 (4), 9–17.

Conference presentations

Nykopp, M., Marttunen, M. & Laurinen, L. Miten yliopisto-opiskelijat rakentavat tietoa yhteisöllisen kirjoittamisen aikana? Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Joensuu, 24.-25.11.2011.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Lukiolaiset yhteisöllisinä lukijoina Internetissä. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Joensuu, 24.-25.11.2011.

Mäkinen, M. & Kiili, C. Miten korkeakouluopiskelijoiden tekstitaitoja voidaan edistää? – Malli akateemisista tekstitaidoista. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Joensuu, 24.-25.11.2011.

Kauppinen, M. & Kiili, C. Miten mediatuottamisella voidaan edistää korkeakouluopiskelijoiden tekstitaitoja? Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Joensuu, 24.-25.11.2011.

Salminen, T., Marttunen, M. & Laurinen, L. Collaborative argumentation in structured and unstructured chat environments in secondary school. Paper presented at 14th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Exeter, UK, 30 August - 3 September 2011.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Collaborative literacy: Students exploring multiple online sources.Paper presented at 14th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Exeter, UK, 30 August - 3 September 2011.

Salminen,T., Marttunen, M. & Laurinen, L. Right to argue - Collaborative argumentation in structured and unstructured chat environments in secondary school.Paper presented at NERA's 39th Congress, Jyväskylä, Finland, March 10-12, 2011

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Reading online: Students' collaborative reading profiles. Paper presented at NERA's 39th Congress, Jyväskylä, Finland, March 10-12, 2011

Pulkkinen M., Marttunen M. & Laurinen L.University students’ knowledge construction through collaborative writing. Paper presented at EARLI-SIG Writing Conference, Heidelberg, Germany, September 8-10, 2010.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Metacognitive experiences during collaborative reading. Paper presented at Second Baltic Sea reading conference, Turku, August 11 –13, 2010.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Working on understanding: Collaborative reading patterns on the Web. Paper presented at AERA-conference, Denver, USA, April 30 – May 4, 2010

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Fostering online reading by collaborative work and argumentative task assignment. Paper presented at 55th Annual Convention of IRA, Chicago, USA, April 25–28, 2010

Salminen, T., Marttunen, M. & Laurinen, L. Collaborative counter-argumentation in structured and unstructured chat environments. Paper presented at the International Symposium on Collaborative Learning and Argumentation (ICLA 2010), Jyväskylä, Finland, 25-26 March, 2010.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M.Collaborative reading on the Web – Does argument graph promote students’ meaning making? Paper presented at the International Symposium on Collaborative Learning and Argumentation (ICLA 2010), Jyväskylä, Finland, 25-26 March, 2010.

Vapalahti, K., Marttunen, M. & Laurinen, L. Fostering social work students' argumentative problem-solving skills through online and face-to-face environment. Paper presented at the International Symposium on Collaborative Learning and Argumentation (ICLA 2010), Jyväskylä, Finland, 25-26 March, 2010.

Pulkkinen, M., Marttunen, M. & Laurinen, L. University students’ knowledge construction through collaborative writing.Paper presented at the International Symposium on Collaborative Learning and Argumentation (ICLA 2010), Jyväskylä, Finland, 25-26 March, 2010.

Vapalahti, K., Laurinen, L. & Marttunen, M. Oppimisteknologia ja argumentoinnin opiskelu: sosiaalialan opiskelijat avoimien ongelmien äärellä. Esitelmä Suomalaisen argumentaation tutkimus -konferensissa 26.-27.11.2009, Turku

Salminen, T., Marttunen, M. & Laurinen, L. Strukturoitu ja vapaa chat yhteisöllisen argumentoinnin ympäristöinä. Esitelmä Suomalainen argumentaation tutkimus -konferenssissa, 26.-27.11.2009, Turku

Pulkkinen, M., Marttunen, M. Laurinen, L. Teknologia yhteisöllisen kirjoittamisen tukena. Esitelmä "Tekstitaidot ja uudet teknologiat" -symposiumissa, 23.-24.10.2009, Jyväskylä

Salminen, T., Marttunen, M. & Laurinen, L. Counterarguing together. Paper presented at the "New Literacies: Rading and writing with new technologies" -symposium, Jyväskylä, Finland, 23-24 October, 2009.

Vapalahti, K., Marttunen, M. & Laurinen, L. Learning technology for supporting social work students' argumentation when solving ill-structured problems. Paper presented at the "New Literacies: Rading and writing with new technologies" -symposium, Jyväskylä, Finland, 23-24 October, 2009.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Reading on the Web - Does collaboration support meaning making? Paper presented at the "New Literacies: Rading and writing with new technologies" -symposium, Jyväskylä, Finland, 23-24 October, 2009.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Collaborative reading on the Internet. Paper presented at the ECER -conference, Vienna, Austria, 28 - 30 September, 2009.

Weinberger, A., Laurinen, L., Stegmann, K. & Marttunen, M. Inducing socio-cognitive conflict into Finnish and German groups of online learners. Paper presented at the symposium in the 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Amsterdam, the Netherlands, August 25 - 29, 2009.

Marttunen, M. & Laurinen, L. From individual writings to collaborative essays. How do students transfer and transform their previous ideas? Paper presented at the 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Amsterdam, the Netherlands, August 25 - 29, 2009.

Vapalahti, K., Marttunen, M. & Laurinen, L. Argumentation in studying social problems in a blended learning environment. ISATT International Conference on Navigating in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialogue, Rovaniemi, Finland, June 1-4, 2009.

Hakkarainen, P. & Vapalahti, K. Meaningful learning through digital video-supported forum-theatre. ISATT International Conference on Navigating in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialogue, Rovaniemi, Finland, June 1-4, 2009.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Miten argumentointikaaviot tukevat yhdessä lukemista verkossa? Esitelmä ITK'09 -konferenssissa, 22-24.4.2009, Hämeenlinna

Salminen, T., Marttunen, M. & Laurinen, L. Counterarguing together - Critical elaboration of knowledge during free and structured chat. WOLEWE - International Workshop on Work, Learning and Welfare: Changing identities and practices, 1-2 April 2009, University of Jyväskylä, Finland.

Vapalahti, K., Marttunen, M. & Laurinen, L. Effects of online and face-to-face role-play on students’ problem-solving skills on social issues. WOLEWE - International Workshop Work, Learning and Welfare: Changing identities and practices 1-2 April 2009,University of Jyväskylä, Finland

Clark, D. B., Sampson, V. D., Stegmann, K., Marttunen, M., Kollar, I., Janssen, J., Weinberger, A., Menekse, M., Erkens, G., & Laurinen, L. 2009. Scaffolding scientific argumentation between multiple students in online learning environments to support the development of 21st century skills. Invited paper at the Workshop at the National Academies: Exploring the Intersection of Science Education and the Development of 21st Century Skills, Washington,D.C, February 5-6, 2009.

Marttunen, M. & Laurinen, L. Yliopisto-opiskelijoiden toimintaprofiilit yhteistä kirjoitelmaa laadittaessa. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Turku, 27.-28.11.2008.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Argumentointikaavio lukiolaisten internetlukemisen apuna. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Turku, 27.-28.11.2008.

Järvinen, K., Väisänen, A-M., Laurinen, L. & Marttunen, M. Skriptit kollaboratiivisen verkkotyöskentelyn tukena. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Turku, 27.-28.11.2008.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Lukiolaisten internetlukemisen strategiat. Esitelmä FinRAn juhlaseminaarissa Huomisen tekstitaidot, Tampere, 7.-8.11.2008.

Pulkkinen, M., Marttunen, M. & Laurinen, L. Lukeminen yhteisöllisen kirjoittamisen eri vaiheissa. Esitelmä FinRAn juhlaseminaarissa Huomisen tekstitaidot, Tampere, 7.-8.11.2008.

Vapalahti, K., Laurinen, L. & Marttunen, M. Argumentation in social work students' essays written during computer supported teaching experiment. Paper presented at IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA), Germany, Freiburg, October 13th -15th, 2008.

Pulkkinen, M., Marttunen, M. & Laurinen, L. How do university students discuss in small groups when they engage in collaborative writing? Paper presented at the European Conference on Educational Research in Gothenburg, Sweden, September 10-12, 2008.

Salminen, T., Marttunen, M. & Laurinen, L. Argument elaboration during structured and unstructured dyadic chat discussion in upper-secondary school. Paper presented at the International Conference "KNOWLEDGE CONSTRUCTION IN E-LEARNING CONTEXT: CSCL, ODL, ICT and SNA in education”, September 1 - 2, 2008, Cesena, Italy.

Vapalahti, K., Laurinen, L. & Marttunen, M. Do argumentative writing tasks help students to understand social issues? Poster presented at The 4th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development Conference in Jyväskylä, Finland, August 27th-29th , 2008 University of Jyväskylä, Finland.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Strategic reading on the Internet and the quality of essay writing. Paper presented at the Baltic Sea Conference on the Dialogue of Cultures and Development of Literacy, July 30-August 1, 2008, Riga, Latvia.

Marttunen, M. & Laurinen, L. Participant profiles during collaborative essay writing among university students. Paper presented at the 11th international conference of the EARLI Special Interest Group on Writing, 11th - 13th of June 2008, University of Lund, Sweden.

Salminen, T., Marttunen, M. & Laurinen, L. Collaborative argument diagrams based on dyadic computer chat discussions. Paper presented at IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA), Portugal, Algarve, December 7–9, 2007.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. How students evaluate credibility and relevance of information on the Internet? Paper presented at IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA), Portugal, Algarve, December 7–9, 2007.

Pulkkinen, M., Marttunen, M. & Laurinen, L. Miten yliopisto-opiskelijat keskustelevat pienryhmissä laatiessaan yhteistä kirjoitelmaa? Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Vaasa, 22.–23.11.2007.

Vapalahti, K., Laurinen, L. & Marttunen, M. Argumentatiiviset skriptit päihdevalistuksessa. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Vaasa, 22.–23.11.2007.

Salminen, T., Marttunen, M. & Laurinen, L. Yhteisöllinen argumentointi verkossa: argumentointikaavioiden laatiminen chatkeskusteluista. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Vaasa, 22.–23.11.2007.

Kiili, C., Laurinen, L. & Marttunen, M. Internetlukeminen vaatii uudenlaista lukutaitoa. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, Vaasa, 22.–23.11.2007.

Marttunen, M. & Laurinen, L. Argument diagrams and chat as internet tools for knowledge working and learning. Paper presented at the 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, Hungary, August 28–September 1, 2007.

Kiili, C. Internet as a source for an essay - How students evaluate credibility and relevance of information? Paper presented at the 15th European Conference on Reading, Berlin, Germany, August 5–8, 2007.

Other presentations

Kiili, C. Analyzing collaborative online reading. Presentation at the study group chaired by Julie Coiro at the 60th Annual Meeting of Literacy Research Association, Forth Worth, Texas, December 1-4,2010.

Vapalahti, K. Supporting social work students' argumentative problem-solving skills in online and face-to-face environments. Paper presented at International Days seminar of Nürnberg University of Applied Sciences, Nürnberg, Germany, November 23-26, 2010.

Vapalahti, K. Online and face-to-face role-plays for developing social work students’ problem-solving skills. Paper presented at ISATT Doctoral Consortium, Rovaniemi, Finland, June 29.-30, 2009.

Vapalahti, K. Argumentointi yhteisöllisessä oppimisessa. Esitelmä. 20.5.2009, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitos.

Kiili, C. Internet as a learning environment: How to promote students’ reading strategies? Paper presented at ICLS Doctoral Consortium, Utrecht, The Netherlands, June 23-24, 2008.

Vapalahti, K. Argumentative Scripts in Face-to-face and Online Collaborative Discussions on Preventive Intoxicant Work in Polytechnics and Comprehensive School. Paper presented at ICLS Doctoral Consortium, Utrecht, The Netherlands, June 23-24, 2008.

Vapalahti, K. Argumentative scripts in teaching preventive intoxicant work. Paper presented at 8th ICO International School on Educational Research, Jyväskylä, Finland, January 28 - February 1, 2008.

Kiili, C. Students reading strategies on the Internet. Paper presented at 8th ICO International School on Educational Research, Jyväskylä, Finland, January 28 - February 1, 2008.

Salminen, T. Learn to argue, argue to learn! Network tools to support collaborative argumentation-based learning. Paper presented at International seminar on Argumentative Scripts in Supporting Collaborative Learning through Networks, University of Jyväskylä, Finland, September 25, 2007.

Vapalahti, K. Collaborative argumentation in health education.Effects of argumentative role scripts. Paper presented at International seminar on Argumentative Scripts in Supporting Collaborative Learning through Networks, University of Jyväskylä, Finland, September 25, 2007.

Kiili, C. How students search, process & evaluate information on the Internet? Paper presented at International seminar on Argumentative Scripts in Supporting Collaborative Learning through Networks, University of Jyväskylä, Finland, September 25, 2007.

Accepted abstracts