31.05.2018

Uusi IDM-järjestelmä nopeuttaa ja helpottaa käyttöoikeuksien hallintaa yliopiston palveluissa

Käyttöoikeuksien hallinta uudistuu

Siirrymme kesäkuun ensimmäisten viikkojen aikana käyttämään uutta identiteetin- ja pääsynhallinnan (IDM) järjestelmää. Uudistus nykyaikaistaa identiteetinhallintaa yliopiston verkkopalveluissa ja mahdollistaa myöhemmin mm. kertakirjautumisen palveluihin. Isoon järjestelmäuudistukseen liittyy myös riskejä. 

Uuteen IDM-järjestelmään siirtyminen mahdollistaa reaaliaikaisen palvelujen aktivoinnin ja käyttöoikeuksien hallinnan henkilön roolin mukaan. Lisäksi henkilökunnan ja tutkinto-opiskelijoiden osalta erillinen tietojärjestelmien käyttölupa siirtyy historiaan. IDM:n käyttöönotto mahdollistaa jatkossa myös muun muassa personoitujen sisältöjen esittämisen verkkopalveluissa sekä kertakirjautumisen palveluihin. 

Uuden järjestelmän käyttöönotto suoritetaan 7.-15.6.2018. Tuotantokäyttöön pyritään 11.6. alkaen. Käyttöönottovaiheessa näkyviä muutoksia käyttäjille on mm. salasana.jyu.fi palvelun muuttuminen OMA-palveluksi, missä henkilö voi itse ilmoittaa muutokset henkilötietoihinsa ja aktivoida eri palveluita käyttöönsä roolinsa mukaisesti. 

Käyttöönotto ei vaikuta henkilökunnan ja opiskelijoiden työskentelyyn, eikä vaadi heiltä toimenpiteitä. Kyseessä on kuitenkin laaja ja monimutkainen järjestelmämuutos, jossa siirretään ja muutetaan uuteen muotoon suuri määrä tietoa. Siksi käyttöönottoon sisältyy useita toiminnallisia riskejä, joita eri testauksissa on pyritty ennakoimaan. Järjestelmän käyttöönotto voi aiheuttaa mm. ongelmia kirjautumisessa tai palvelujen käytössä eri yliopiston palveluissa tai järjestelmissä. Mahdollisiin palvelujen käyttökatkoihin on hyvä varautua 11-15.6. välisenä aikana. 

Tiedotamme käyttöönoton etenemisestä Uno-portaalissa, IT-palveluiden teknisissä tiedotteissa sivulla www.jyu.fi/itp ja viikkotiedotteessa (News for JYU).

Mahdollisista ongelmista voit ilmoittaa it-palveluihin osoitteeseen palvelupiste@jyu.fi tai 014 260 3600. 

Järjestelmämuutos sitoo merkittävän osan IT-palveluiden henkilökunnasta käyttöönoton sekä aikana että tuotantovaiheen alussa. Pahoittelemme mahdollista viivettä palveluissamme. Lähitukipalvelut toimivat normaalisti. 

Lisätietoja: