12.12.2018

DUO-kehitysinkrementti 1 päättyi: paljon uutta digiä tuotantoon!

DUO:n ensimmäinen 3kk:n ns. kehitysinkrementti on saatu päätökseen. Tässä kertaamme saavutettuja tuloksia ja luomme katsauksen palautteeseen.

Mikä DUO?

DUO-ohjausmalli:n tarkoituksena on tehostaa ja selkeyttää digitalisaation kehitystä Jyväskylän yliopistossa ja luoda läpinäkyvyyttä eri yksiköiden kehittämistoimintaan.

Kehitystä ohjataan kolmen ohjausryhmän priorisointien mukaisesti:

 • Oppimisen ja koulutuksen digitalisaatio
 • Tutkimuksen digitalisaatio
 • Älykkäät digiympäristöt

DUO:ssa edetään 3 kk:n kehityssykleissä, ns. kehitysinkrementeissä (program increment).

Tässä kertaamme tuloksia 1. kehitysinkrementistä ja käsittelemme palautetta jatkuvasti kehitettävästä toimintamallista.

1. kehitysinkrementin tuloksia 09-11/2018

Ensimmäiseen kehitysinkrementtiin syys-marraskuulle 2018 otettiin mukaan n. 80 erikokoista, Jiraan kirjattua toteutettavaa toiminnallisuutta (ns. feature). Toiminnallisuudet vaihtelivat selvitystehtävistä suunnitteluun, palvelukokonaisuuksien toteuttamisesta isomman palvelun osan toteuttamiseen jne.

Tuotantoon tai pilottiin asti toteutettuja toiminnallisuuksia ovat mm.:

1. SISU-opintotietojärjestelmän 1. versio käytössä, mukana mm. henkilökohtaisten opetussuunnitelmien (HOPS) teko: https://sis-jyu.funidata.fi/

Tila: tuotannossa, HOPS

 Sisu

 

2. iris.AI -keinoälyratkaisu vuoden mittaiseen pilottikäyttöön JYU:ssa

iris.ai

 

3. SmartCampusApp Beta -mobiilisovellus

Opiskelijan arkea tukeva mobiilisovellus, joka tarjoaa mm. opiskelukalenterin, lounaslistat, kampuskartan, haun ja opiskelijalle suunnattuja uutisia ja tapahtumia

Tila: rajattuun pilottikäyttöön ja käyttäjätestiin joulukuussa

 Smart Campus App Beta Smart Campus App Beta Smart Campus App Beta

 

4. Tuntiopettajan palkkiolasku -  työlään ja hitaan paperiprosessin digitalisointi ja automatisointi

Tila: tuontantokäytössä: https://www.jyu.fi/palkkiolasku/

Palkkiolasku 

5. Jatko-opiskelijan ohjausasiakirja - uudistettu digitaalinen ratkaisu jatko-opiskelijan ja ohjaajien väliseen kommunikointiin ja toiminnan dokumentointiin

Tila: tuotannossa. Lähes 700  ohjausasiakirjaa luotu ja käsitelty. https://www.jyu.fi/supervisiondoc/

Ohjausasiakirja

 

6. navi.jyu.fi -mobiilioptimoitu kampuskarttapalvelu

Tila: Tuotannossa. Tilat, salit, paikannus.

Navi

 

7. Avoimen Mooc-ilmoittautuminen  - tunnuksen luonti, maksaminen, ilmoittautuminen

Tila: tuotannossa

Avoin Mooc

8. Duo Dashboard - Selkeä näkymä DUO-kehittämisen edistymiseen: https://docs.kopla.jyu.fi/duo/board/

Tila: tuotannossa. Mobiilioptimoitu.

DUO Dashboard

 

9. Avoimen YTOL - hakujärjestelmän uudistaminen:
https://www.avoin.jyu.fi/ytol/

Tila: tuotannossa.

 

Avoin YTOL

 

Näiden lisäksi tehtiin tietysti paljon muutakin: selvitystä, suunnittelua, edistävää kehitystä, asiakastukea, ylläpitoa jne.

Laajempi tulosten esittely DUOn Teams-työtilassa (vaatii pääsyoikeudet).

Palautetta ja opittua

Palaute DUO-mallista on ollut pääosin positiivista:

 • Aiempaa suurempi läpinäkyvyys kehittämiseen
 • Näkyvyys muiden kuin oman yksiköiden tekemiseen ja tarpeisiin
 • 3kk:n syklit auttavat pilkkomaan ja ohjaamaan suunnittelua

Parannettavaakin riittää:

 • Vaikka saimme toteutettua suurimman osan suunnitelluista toiminnallisuuksista, tekemistä oli silti otettu mukaan liikaa. Seuraavaan inkrementtiin on tehtävä tiukempaa karsintaa.
 • Toiveiden tynnyri: kaikki kehittäminen ei vielä ole DUO:n mukaista - toiveita tulee vielä "sivusta"
 • Myös Jira-projektinhallintajärjestelmään kaivattiin ohjeita. Ohjeet ovat tekeillä.

DUO-mallia kehitetään jatkuvasti ja olemme oppimismatkalla.

2. kehitysinkrementin suunnitelmat

2. kehitysinkrementin suunnittelupäivät pidettiin 29.-30.11.2018. Paikalla oli yli 50 asiantuntijaa digipalveluista ja yliopiston eri yksiköistä.

Vuoden 2019 iso prioriteetti on selvillä: Sisu-opintotietojärjestelmän käyttöönotto. Tämä ohjaa kaikkea kehittämistä.

2. kehitysinkrementissä muita tärkeimpiä nostoja ovat mm.:

 • Service Deskin uudistaminen,
 • Smart Campus App -mobiilisovelluksen jatkokehitys sekä
 • Next Cloud -tallennuspalvelun käyttöönotto

Tällä kertaa myös rajauksia tehtiin, osa suunnitelluista tarpeista priorisoitiin toteutettavaksi myöhemmin. Tärkeinä listalla ovat myös:

 • Converis-julkaisuosion käyttöönotto
 • KOVS-SISU-ROTI-Korppi -tiedonsiirtojen edistäminen
 • Tietovarastoon ja tutkimukseen liittyvä raportointi
 • TurnitIN-plagiaatintunnistuksen käyttöönotto

Seuraa PI2:n tilannetta tarkemmin Duo Dashboardista: https://docs.kopla.jyu.fi/duo/board/

 

Lisätietoja DUO:sta

Kysy lisää DUO-mallista tai anna palautetta ja kehitysehdotuksia:

DUO:n dokumentaatio ja kommunikointi tapahtuu Teams-järjestelmässä. Kysy pääsyä Minnalta tai Rikupekalta.