29.11.2018

Optiman käyttö oppimisympäristönä päättyy

Kaikkien työtilojen voimassaoloaika merkitään päättyväksi 31.12.2018, minkä jälkeen opiskelijoilla ei ole enää pääsyä työtiloihin. Supervisor-roolissa olevat opettajat pääsevät työtiloihinsa vielä kevätlukukauden ajan, ja kesällä 2019 Optima suljetaan kaikilta käyttäjiltä. Kesällä 2019 Optimasta muodostetaan ns. arkistotietokanta, minkä jälkeen työtiloihin ja materiaaleihin pääsevät vain digipalveluiden pääkäyttäjät.

Optimasta ei poisteta mitään materiaalia tai työtiloja ilman työtilan omistajan lupaa.

Jos haluaa tallentaa materiaalia Optima-työtiloista, voi opettajaroolissa tehdä työtilasta zip-tiedoston. Tiedostot (pdf, docx, pptx yms.) tallentuvat zipiin sellaisenaan (muista oikeat tiedostopäätteet), mutta Optiman tehtäväobjekteista vain keskustelualueet tallentuvat zip-tiedostoon niin, että ne saa auki Optiman ulkopuolella. Opiskelijaroolissa työtilassa olevia materiaaleja voi tallentaa vain yksitellen.

Yksityiskohtaisia ohjeita eri tehtävätyyppien tallentamiseen löytyy Digipalveluiden sivuilta:
https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/optima-ohjeet/aineiston-tallentaminen-optimasta

Lisätietoa: optima-support@jyu.fi