05.06.2018

Tilannetietoa: IDM-käyttöönotto päättynyt 11.6.2018

Tällä sivulla on ajantasainen tieto käyttöönoton muutoksista ja niiden vaikutuksista palvelujen toimintaan. Tilannetietoa päivitetään käyttöönoton vaiheittaisesta etenemisestä järjestelmä- ja palvelumuutoksien osalta.

Lue lisää: Käyttöoikeuksien hallinta uudistuu

KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULU

 • Käyttöönoton alkamisaika: 07.06.2018 klo 16:00
 • Käyttöönotto päättynyt: 11.06.2018
HÄIRIÖITÄ
 • Korpin kirjautumisessa on ollut osan aikaa häiriöitä 11-12.6. välisenä aikana. Käyttöönoton aikana osa käyttäjätunnistuksen järjestelmistä on ollut suunnitellusti poissa käytöstä. Korpin käyttäjätunnistus ei ole kaikissa tilanteissa toiminut oikein tässä järjestelmätilanteessa. 
 • KORJATTU 10.6. klo 14:00: Exchange-sähköpostien levytilarajoitukset (quota) ovat tulleet voimaan, joillakin oletusrajoitukset haittaavat sähköpostien saapumista/lähettämistä. Rajoituksia ollaan korjaamassa käyttäjäkohtaisesti.
 • Yliopiston ja Avoimen yliopiston Koppa-palveluissa oli kirjautumisessa häiriöitä to 7.6. klo 18-21 välisenä aikana. Häiriö johtui tietyistä ennalta tunnistamattomista järjestelmäsidoksista. 
 • KORJATTU 11.6. klo 11:00 Suorakäyttökoneet halava.cc.jyu.fi ja jalava.cc.jyu.fi (ssh-yhteydet) toimivat niin hitaasti ettei niiden käyttäminen ole mielekästä. Ongelma pyritään korjaamaan maanantain 11.6.2018 aikana.

SERVICE BREAKS
 • FIXED 10.6. 14:00: Exchange email limitations (quota) have come into effect, some default limitations impede email arrival/sending. Restrictions are being repaired per user.
 • ROTI service is temporarily out of service between June 7th and 10th 2018 due to the background data import.
 • The password and user account service salasana.jyu.fi is temporarily out of service starting from June 7th.
 • Korppi staff mailing lists will be temporarily out of service for some of the personnel during 7.6.-11.6.  Email address are being updated.
 • FIXED 11.6. 11:00 halava.cc.jyu.fi and jalava.cc.jyu.fi direct access machines (ssh-access) run currently so slow that using them is not feasible, fixing the trouble will be attempted during Monday 11.6.2018

ETENEMINEN

 • 12.6.:
  • Tekninen käyttöönotto päättynyt. Järjestelmien palauttaminen poikkeamien varalta normaaliin toimintatilaan on alkanut.
 • 11.6:
  • klo 16:30: Toiminta odotetun mukainen. Käyttöoikeuksiin on tullut joillakin yksittäisillä henkilöillä muutoksia, koska oikeuksien ja resurssien hallinta on nyt tarkempaa ja osalla henkilöistä on ollut yksittäisesti lisättyjä resursseja/oikeuksia.
  • klo 11:45: Käyttöliittymät avattu käyttöön (https://sso.jyu.fi/)
  • klo 10: ROTI avattu takaisin käyttöön
  • klo 10: Käyttöliittymät avataan klo 12 mennessä.
  • Seurataan operatiivisen toiminnan tilaa ja mahdollsia virhe- ja vikailmoituksia. Selvitetään ongelmat ja sovitaan pienemmissä toimintamallimuutoksista käytännön eteneminen.
  • Suunnitelmissa: avataan IDM:n loppukäyttäjien käyttöliittymät kaikkien käytettäviksi.
 • 10.6:
  • klo 22:30: IDM ohjaa kaikkia keskeisiä järjestelmiä. Tuotantoympäristön toiminta on odotetun mukainen. Viikolle 24 jää pienempiä asioita tarkistettavaksi ja tehtäväksi.
  • klo 15-19: Testattu eri käyttötapauksia ja käyttöliittymien, sekä järjestelmäohjauksien toimintaa.
  • klo 15:50: Järjestelmien ja palvelujen toiminnan testaus on jatkunut. Palvelut näyttävät toimivan normaalisti.
  • klo 15:00: IDM ohjaa tuotantojärjestelmiä ja palveluita. 
  • klo 14: Linux LDAP- ohjauksien aktivointi tehty.
  • klo 10:40: AD-ympäristön tiedot on päivitetty IDM:n tiedoilla.
  • klo 9:15: Tuotantoympäristön aktivointi käynnissä.
  • Arviolta klo 8-10 aktivoidaan ensimmäisiä tuotantoympäristön ohjauksia. 
  • klo 6:30: Valmistelut käynnissä
 • 9.6:
  • klo 9:00: Opiskelijatietojen lähetys jatkuu, jäljellä vielä on 60000 kpl.
  • klo 10:00 Avoimen yliopiston tietojen lähetys Korpista aloitettu. Opiskelijatietojen käsittely jatkuu samanaikaisesti.
  • klo 11: Tähän asti datan käsittely ja eteneminen on edennyt suunnitelmien mukaan ja virheettömästi.
  • Klo 18:30: IDM-järjestelmään vietyjen tietojen käsittely on lähes valmis. Avoimen yliopiston opiskelijoiden ja ROTIn viimeisten tietojen lähetys päättyy arviolta klo 20 mennessä. 
  • klo 20:41: Tietojen tuonti ja käsittely on saatu kaikilta osin päätökseen.
  • klo 23:30: Korpin sähköpostilistojen päivitys aloitettu IDM:ssä olevien yhteystietojen mukaiseksi.
 • 8.6:
  • klo 8:20: Identiteettien käsittely jatkuu, käsiteltyjä on 8800 kpl.
  • klo 15:00: Identiteettien käsittely jatkuu, käsiteltyjä on 123300 kpl. Henkilökuntatietojen (SAP) ajo käynnistetään arviolta klo 16-18.
  • klo 16: Tähän asti datan käsittely ja eteneminen on edennyt suunnitelmien mukaan ja virheettömästi.
  • klo 16:20 Amanin ajo päättynyt, identiteettejä vastaanotettu 129106 kpl.
  • klo 17: Norssin henkilökunta- ja oppilastiedot siirretty ja käsitelty.
  • klo 18: Henkilökunnan tietojen siirto meneillään. Aktiivisten opiskelijoiden tiedot siirtyneet onnistuneesti ROTI-järjestelmästä.
  • Klo 18 -> Odotetaan SAPin tietojen käsittelyä..
  • klo 22:40: Henkilökuntatietojen lähetys alkaa lähestyä loppuaan.
 • Järjestelmämuutoksien aloitus 7.6.: 
  • klo 8-16: Valmistelevia tehtäviä tehdään taustalla.
  • klo 9: Käyttöliittymät suljettu (Salasana ja Aman -palvelut)
  • klo 15: Lähdejärjestelmien muutokset jäädytetty
  • klo 16-17: Data-aineistojen (Aman, ROTI, Korppi, SAP) ennakkovalmistelu meneillään
  • klo 16:45: Ensimmäinen data-ajo (Aman-tiedot) käynnistymässä
  • klo 16:50: Vanhan Aman-käyttäjähallinnan tietojen (n. 130000 identiteettiä) ajo uuteen järjestelmään alkanut
  • klo 22:30: Identiteettejä käsitelty 33300 kpl. Tietoja viedään käsittelyn edetessä Korppiin ja ROTIin, sekä saadaan näistä palveluista henkilöihin liittyvät palvelutiedot.
  • klo 23:20 Viimeisten opiskelijatietojen lähetys ROTIsta aloitettu.
 • Ke 6.6.: Ennakkovalmistelut edenneet suunnitelmien mukaisesti

PALVELUKATKOKSET

 • ROTI-palvelut ovat poissa käytössä 7.6. klo 16 - 10.6. n. klo 18 välisen ajan, opiskelijatietojen ajojen takia
 • Salasana-palvelu (https://salasana.jyu.fi) ja AMAN-käyttöliittymät suljettu 7.6. alkaen
 • Korpin henkilökunnan sähköpostilistat voivat olla osalta henkilöistä väliaikaisesti poissa käytössä 7.6. klo 17 - 11.6. klo 21 (arvio) välisenä aikana. Korpin sähköpostilistojen tietojen päivitys on käynnissä ja päättyy arviolta 11.6.

---

Yhteystiedot: Jyväskylän yliopisto / IT-palvelut 

Puhelin: 014 - 260 3600
Sähköposti: palvelupiste@jyu.fi
WWW-sivut: https://www.jyu.fi/itp