23.03.2018

IT-palvelut kehittää: Biometrinen tunnistus, TeSLA - Koppa -integraatio

IT-palvelut kehitti modernin integraation kansainvälisessä EU-hankkeessa kehitettyn plagiaatintunnnistuksen ja Avoimen yliopiston Kopan välille.

TeSLA-hanke lyhyesti

TeSLA: http://tesla-project.eu/

Tavoite: Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan sähköistä arviointijärjestelmää, jonka avulla voidaan tunnistaa opiskelijat ja tehtävien tekijät joko täysin tai osittain sähköisissä oppimisympäristöissä. Hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden verkko-opiskelumahdollisuuksia. Jyväskylän yliopistolla on omien opiskelupilottien ja testiryhmien lisäksi keskeinen rooli saavutettavuuden ja esteettömyyden kysymyksissä ja siten vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien parantamisessa.


IT-palveluiden lisäksi hankkeessa on mukana Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto.


Tavoite ja lähtökohta

Kevällä 2018 oli tarpeen integroida TeSLA-sovellus oppimisympäristöön ja kerätä suuri määrä palautuksia, jotka käyvät läpi TeSLAn tarjoamat plagiaatintunnistusominaisuudet.

Haasteita oli useita:

  • Tiukka aikataulu - kevään aikana pitäisi saada sekä tekninen toteutus että tarpeeksi palautuksia
  • Uudenlainen prosessi vaatisi sekä opiskelijoilta että Avoimen opettajilta paljon?
  • TeSLA-sovellus itsessään ei ollut täysin valmis integraatioprojektin alkaessa
  • Haluttiin saada toteutuksesta mahdollisimman yksinkertainen opiskelijoille Kopassa, mutta niin, että integraatio TeSLAan olisi kokonainen

Toteutus

Tammikuun 18. 2018 pidimme Avoimen kanssa kokouksen, jossa sovimme toteutuksen kulusta. Tiedossa olevat reunaehdot auttoivat rajaamaan ja fokusoimaan toteutusta. ITP:n Plone-tiimi varasi työaikaa helmi-maaliskuun vaihteeseen.

Sovimme, että opiskelijan kannalta riittää, että tehtävänpalautuslomakkeelle tulee yksi ruksattava kohta lisää - TeSLA-käyttöehtojen hyväksyminen.

Aluksi luotiin testiympäristö, joka liitettiin vastaavaan TeSLAn testiympäristöön. Rajapintojen käytön kuvaamiseksi luotiin Jupyter Notebook. Tämän avulla pystyttiin testaamaan rajapintojen toimivuus ennen varsinaisen kehitystyön aloittamista.

Skypen avulla pidettiin palaveri TeSLAn kehitystiimin kanssa, jossa selvitettin rajapintojen parametrejä ja tehtiin tarvittavia muutoksia TeSLAn keskitettyihin palveluihin.

Palvelu toteutettiin kahtena erillisenä palveluna. Kommunikaatio TeSLAn rajapintojen suuntaan hoidettiin omassa mikropalvelussaan ja Koppa oli yhteydessä mikropalveluun asynkronisen palveluväylän kautta.

 

Yhteenveto

Tässä yhteenvetoa tapahtuneesta

  • Tiukka rajaus toteutuksessa auttoi saamaan jotain tuotantoon nopeasti
  • Asiakkaan aktiivinen ote sekä rajaamisessa että ohjeissa että oman prosessin uudistamisessa oli avainasemassa
  • Viestinjonopohjainen yhteys TeSLAan huolehtii siitä, että vaikka se pää ei olisi aina pystyssä, tiedostot eivät häviä matkalla.
  • Tilastojen mukaan parissa viikossa palautuksia TeSLAan on tullut n. 300. Sen mukaisesti päästään lukumäärätavoitteisiin lukukauden loppuun mennessä.

 

 

Lisätietoja: