14.01.2019

Korpin päivitykset

Korpin päivitykset - release notes.

Suunnitteilla olevat ominaisuudet ja päivitykset

Tulevien päivitysten sisältö on aina epävarmaa. Työmäärien arviointi on voinut epäonnistua, sairastumiset, kiireellisesti tehtävät korjaukset yms. saattavat vähentää toteutukseen käytössä olevia resursseja ja niin edelleen. Toisaalta välillä ongelmat osoittautuvat suunniteltua yksinkertaisemmiksi ja nopeammiksi toteuttaa.

Korpin tehtävien hallintaa pyritään avaamaan pikkuhiljaa, jotta kiinnostuneet voivat seurata paremmin tehtävien edistymistä. Avaaminen on hidasta sen takia, että osa tehtävistä sisältää salassapidettävää materiaalia. Tämän takia tehtävien näkyvyys on säädettävä tehtävä kerrallaan ja tämä vie aikaa.

Korppi 14.X

Kesäkuussa 2018 yliopistolla otettiin käyttöön uusi identiteetin hallintajärjestelmä (IdM), mikä tarkoittaa, ettei Korpissa voi enää muokata henkilötietoja, vaan se tehdään IdM:ssä. Lisäksi Korppi välittää avoimen yliopiston opinto-oikeustietoja IdM:lle, minkä perusteella tunnuksen aktiivisuus määrittyy ja avoimen yliopiston opiskelija saa käyttöoikeuksia mm. oppimisympäristöihin.

Isoja muutoksia Korpissa tuo myös toukokuussa 2018 voimaan tullut uusi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR). Sen myötä Korppiinkin on tehtävä paljon henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia ja asetuksen mukaisesti Korpista on myös pystyttävä toimittamaan kaikki henkilöön liittyvät tiedot. GDPR-korjauksia tehdään lisää loppuvuoden aikana.

Muutokset Korpin näkökulmasta ovat niin suuria, että on tarpeen kasvattaa major-versiota.

Toteutuneet ja käyttöön tulossa olevat päivitykset / Past and planned updates

Versio 14.6.0 14.1.2019

Tilavarausten estäminen Korpissa 1.8.2019 jälkeen.

Versio 14.5.0 21.11.2018

Korppi-Moodle-siirto tukee nyt ryhmiä.

Versio 14.4.0 14.11.2018

Korpin kartat siirtyivät Naviin.

Versio 14.3.2 3.10.2018

Korpin ohjesivut on siirretty uuteen osoitteeseen. Samalla kaikki Korpissa olleet vanentuneet sivut poistettiin ja vanhoille ohjesivuille on asetettu uudelleen ohjaus uusille ohjesivuille.

Versio 14.3.1 12.9.2018

Kurssille on lisätty Peruttu-tila.

Versio 14.0.0 30.05.2018

IDM ja GDPR.

Henkilölistauksia piilotetaan, ilmoitustaulun viestin välitys poistetaan, tietosuoja-asetuksesta tiedotetaan ja sähköposteissa to-kentästä vastaanottajat on mahdollista piilottaa bcc-kenttään. Henkilöhaku on irrotettu omista henkilötiedoista omaksi kohdakseen ja vain Korppi-vastaavat pääsevät muokkaamaan opiskelijoiden yhteystietoja Korpissa.

Release Notes

Korppi 13.X

Helmikuussa 2018 Korpin pirstaleiseksi useaan pieneen projektiin jakaunut koodi yhdistettiin yhteen ja samaan repositoryyn. Eri projektien versionumerointi vaihteli sen verran, että oli tarpeen kasvattaa major-versiota.

Versio 13.0.0 21.02.2018

Koodien yhdistäminen yhteen monorepoon.

Release Notes

Vikakorjaukset 

Aiemmat Korppi-päivitykset

Korppi 11.x

Korppi 10.x

Korppi 2008 - 2009

Korppi-järjestelmän päivityshistoria lokakuusta 2002 elokuuhun 2008.