08.01.2019

Turnitin-plagiaatintunnistus käyttöön Kopassa!

Uusi plagiaatintunnistusohjelma Turnitin tulee käyttöön Kopassa - lue mikä muuttuu!

Vuonna 2019 Jyväskylän yliopistossa siirrytään uuden plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöön. Urkund jää pois ja tilalle tulee Turnitin:

https://uno.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/12/turnitinin-kayttoonotto-jyu-ssa

Turnitin on laajan tausta-aineistonsa ansioista tehokas väline tekstin alkuperäisyyden ja vertailtavien tekstien samankaltaisuuksien tarkastamisessa. Sen merkitys opiskelijoiden ohjaamisessa ja tukemisessa tieteellisen kirjoittamisen oppimisprosessissa on kuitenkin ohjelman monipuolisissa pedagogisissa työkaluissa. Näiden avulla ohjaaja opastaa opiskelijaa kiinnittämään huomion tieteen hyviin käytänteisiin, joita yliopisto on sitoutunut noudattamaan.

Koppaan Turnitin tulee ke 9.1.2018 ja 14.1.2018

Alustavaksi käyttöönottopäiväksi on sovittu ke 9.1.2018. Kopan osalta käyttöönotosta pyritään tehdä mahdollisimman sujuva. Uudistuksen tavoitteet:

 • Tuoda Turnitin taustalle plagiaatintunnistuksen välineeksi
 • Tehdä muutoksesta alkuvaiheessa mahdollisimman huomaamaton opiskelijan ja opettajan osalta: Turnitin tarjoaa lukuisia räätälöintimahdollisuuksia opettajalle, mutta Kopassa pyritään yksinkertaisuuteen: opettajan ei tarvitse valita eri vaihtoehtojen välillä.
 • Muutos ei aiheuta käyttökatkoa Kopassa

Turnitin opiskelijalle - muutokset 9.1.2018

Tehtävänpalautus

Tässä esimerkki, miltä tehtävänpalautus näyttää jatkossa. Yhden kysymyksen sijaan opiskelija vastaa kahteen plagiaatintunnistusta koskevaan kysymykseen.

 • Sallitaanko plagiaatintunnistus? (Kyllä - varmistetaan dokumentin oikea tieteellinen kirjoitustapa)
 • Tallennetaanko tehtävä vertailuaineistoon? (Kyllä - työtäsi ei voida plagioida)

Turnitin-palautus 

Turnitin opettajalle - muutokset 14.1.2018

Opettajan näkökulmasta eniten muuttuu näkymä tehtävänpalautuksiin.

Näkymä näyttää:

 • Palautetun tiedoston nimen ja tekijän
 • Tarkastusprosentin
 • Mahdollisen arvosanan
 • Saman opiskelijan eri tehtävät eri välilehdillä
 • Lisäasetuksia (ei tarvitse käyttää)

Turnitin-palautusnäkymä

Huom! Vanhat Urkundissa tarkastetut tehtävät näkyvät vanhan mallin kautta ja uudet näkyvät uuden mallin kautta.

Lisätietoja

 • Turnitin -ohjelmasta ja laitoksille tarjottavasta koulutuksesta: Informaatikko Marja Kokko (marja.kokko@jyu.fi). plagi-support@jyu.fi
 • Turnitinin käyttöönotosta Jyväskylän yliopistossa: Koulutusjohtaja Mari Ikonen (mari.a.ikonen@jyu.fi)
 • Turnitin Kopassa: IT-asiantuntija Rikupekka Oksanen (rioksane@jyu.fi)
 • Tuki Kopassa: koppa-support@jyu.fi