24.04.2019

Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen

Millainen teknologia auttaisi sinua paremmin oppimaan? Pitäisikö kurssimateriaalit olla luettavissa eri laitteilla ja eri muodoissa? Millaisia ne kurssimateriaalit ovat?

Digipalvelut tukevat laadukasta opetusta ja oppimista digitaalisten järjestelmien sekä henkilöstökoulutuksen avulla. Avaamme keskustelua käyttäjien - eli opettajien ja opiskelijoiden, sekä muiden opetuksen aikaisen toiminnan parissa toimivien henkilöiden kanssa siitä, millaisia toiveita ja tarpeita opetuksen digitalisaatioon liittyy, jotta voimme kehittää palveluita juuri heille, jotka sitä tarvitsevat.

Työpajat

Järjestämme työpajoja vuoden 2019 aikana selvittääksemme millaisia vaatimuksia ja toiveita opetukseen liittyy digitaalisten palveluiden osalta. Työpajoihin kutsutaan kaikista käyttäjäryhmistä edustusta, kuten opettajista ja opiskelijoista. Työpajoissa hahmotellaan digitaalisten oppimisympäristöjen tulevaisuutta ja käyttäjien tarpeita palveluille.

Jos koet olevasi innokas osallistumaan työpajoihin, voit ilmoittaa kiinnostuksesi osallistua työpajoihin ja lähetämme sinulle tarkempia tietoja työpajoista.

Moodlen käytettävyys-kysely

Moodle on Jyväskylän yliopistossa käytetty ensisijainen opetuksen verkkoympäristö. Kehittääksemme opetuksenaikaisia palveluja järjestämme työpajojen lisäksi kyselyn yliopistolaisille Moodlen pedagogisesta käytettävyydestä ja saavutettavuudesta. Moodlen käytettävyyttä selvitetään kyselyllä, johon voi vastata anonyymisti. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Vastaa kyselyyn.