24.09.2018

Uuden eTentti-järjestelmän kehittäminen (Exam) - TUOTANNOSSA

Exam - eTentti -uudistus Jyväskylän yliopisto.

Tavoite

Luoda uusi kansallinen järjestelmä sähköiseen tenttimiseen. eTenttiminen on ollut Jyväskylän yliopistossa mahdollista vuodesta 2009 alkaen. Käytössä on ollut SoftTutor-järjestelmä, jonka toimintavarmuudessa sekä toiminnoissa on puutteita, joiden vuoksi uusi järjestelmä tarvitaan. Järjestelmä kehitetään yhteistyössä suomalaisten korkeakoulujen ja CSC:n kanssa.

Projektin organisointi ja vastuut

  • Projektin tilaajat: Exam-konsortio (konsortion perustajajäsenet: Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Svenska Handelshögskolan, Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
  • Toteuttaja: Arcusys Oy
  • Projektiryhmä (vaatimusmäärittely): ryhmä, jossa mukana yksi jäsen jokaisesta mukana olevasta korkeakoulusta
  • Ohjausryhmä: ryhmä, jossa mukana yksi jäsen jokaisesta mukana olevasta korkeakoulusta
  • Projektipäällikkö: Kristiina Uolia (CSC)

Tilannekatsaus

Järjestelmän ensimmäinen versio julkaistiin lokakuussa 2014. Tämän jälkeen alkaa integraatioiden kehittäminen Jyväskylän yliopiston omiin järjestelmiin (opintojaksotietojen tuonti Rotista Examiin (OK), suoritustietojen vienti Examista Rotiin). Lisäksi valmistellaan olemassa olevien kysymysten siirto SoftTutorista Examiin (OK), kirjautuminen JY:n tunnuksilla ja siihen liittyvät roolit (OK) sekä Exam-järjestelmän ajaminen yliopiston servereillä oikealla tavalla (OK).

Tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön kesäkuussa 2015. On aloitettu huhtikuussa 2015. Vanhalla SoftTutor järjestelmällä tenttejä tehtäneen ainakin toukokuun 2015 loppuun asti.

Käyttöönottoaikataulu kevät 2015
https://www.jyu.fi/itp/ajankohtaista/uuden-etenttijarjestelman-kayttoonottoaikataulu

  • EXAM otettu käyttöön 06/2015
  • Päivitetty uusia versioita syksyllä 2015
  • Päivitetty versio 3.1 01/2016, mm. Maturiteetti
  • Tuhansia tenttejä suoritettu

 

 

Lisätietoja

Ohjausryhmän JY:n edustaja Markku Närhi markku.t.narhi@jyu.fi