Jatko-opiskelijan @jyu.fi-osoitteen hakemuslomake

Lomakkeella jatko-opiskelija voi hakea @jyu.fi -päätteistä sähköpostiosoitetta @student.jyu.fi -osoitteen sijaan.

Lomake lähtee laitoksen johtajalle, joka päättää hakemuksen hyväksymisestä. Laitosjohtaja toimittaa tiedon IT-palveluihin.

Osoitemuodon vaihto toteutetaan tilinä yliopiston Exchange-järjestelmässä.


    Tehdyt toimenpiteet