Lisätietoa

(Additional info) Esim. maininta videon leikkaamistarpeesta, toivomus tietystä polkuavaimesta...
merkkiä jäljellä