Lisätiedot

Lisätietojen antaminen helpottaa asian selvittämistä. Lisätiedot eivät ole pakollisia.

Kyllä
Mitä asia koskee

Valitse palvelu tai järjestelmä jota tukipyyntösi koskee. Jos et ole varma kenen hoidettavaksi asia kuuluu, valitse palvelupiste.

Tämä kone

Valitse tämä, jos ongelma koskee nyt käyttämääsi tietokonetta. Tukiviestissä lähetetään koneesi nimi ja IP-osoite asian selvittämistä varten.

Kuvakaappaus

Voit liittää kuvakaappauksen tai muun liitteen helpottamaan vian selvitystä.

Tehdyt toimenpiteet