Oleelliset tiedot


Kyllä
Viesti

Mahdollisimman tarkka kuvaus ongelmasta, tapahtuma-aika, mahdollinen virheilmoitus, ongelmallisen nettisivun osoite tms.

Tehdyt toimenpiteet