19.03.2014

Roskapostisuotimen lisääminen Exchange-postiin Outlook Web App:ssa

Roskaposti- tai muun suodattimen lisääminen Exchange-postiin webbiliittymän email.jyu.fi -avulla

Suodattimen lisääminen Exchange-postiin

Suodattimen avulla voi ohjata esimerkiksi [SPAM] -leimalla viestin otsikossa varustetut viestit omaan roskapostikansioonsa. Samalla tavalla on mahdollista laatia omia suodattimia, joissa tulevan posti lajitellaan omaan alikansioosa jonkin muun kriteerin perusteella. Mahdollisia kriteerejä voivat olla postin lähettäjä, vastaanottaja kuten postituslista yms.

Roskapostisuodattimen laatimisohje lyhyesti tekstimuodossa

THK:n etusivun Exchange-postin webbiliittymä:

1) Asetukset

2) Välitä sähköpostia Saapuvat-sääntöjen avulla

Uusi Saapuneet-kansion sääntö. Sen aihe sisältää nämä sanat…

[SPAM]

Toimi seuraavasti...

move the message to folder 'Roskat' (Pitää luoda uusi kansio Roskat tms. Käy helposti samassa yhteydessä.)

Ja stop processing more rules on this message

 

Huomautus edelliseen. Täsmällisempi roskapostisuodin saadaan,

kun ehdoksi valitaan "Viestin otsikko sisältää nämä sanat"

X-Spam-Flag: YES

Tällä ehdolla viesti joko siirretään haluttuun roskapostikansioon tai

mahdollisesti tuhotaan välittömästi. Muiden sääntöjen käsittely lopetetaan.

Tähän valintaa päästään valinnasta "Lisää vaihtoehtoja".

Roskaposti- tai muun suodattimen kuvalliset laatimisohjeet

Ohjeissa toimitaan Exchange-postin webbiliittymän avulla: https://email.jyu.fi/

 

1) Asetukset

2) Välitä sähköpostia Saapuvat-sääntöjen avulla

suodin 1
Saapuvan postin sisällön tai lähettäjän/vastaanottajan perusteella voidaan laatia omia sääntöjä postin
käsittelemiseksi. Tavallisesti viesti siirretään johonkin haluttuun kansioon. Yliopiston tuleva ja lähtevä
sähköposti skannataan automaattisesti roskaposti- ja virussuodattimella. Roskapostiksi epäiltyyn postiin
lisätään teksti [SPAM] viestin osoiteriville. On helppo laatia suodatin, joka siirtää nämä viestit automaattisesti
omaan haluamaansa olemassa olevaan tai uuteen kansioon. 

Tässä esimerkissä laaditaan roskapostisuodatin. Vastaavalla tavalla voi laatia omia suodattimiaan.
Suodin 2

Edellä on esitetty mahdolliset vaihtoehdot suodattimen toiminalle. Vaihtoehdoista pitää valita yksi. 
Valitaan roskapostin suodatuksessa aihe, jonka tiedetään sisältävän sanan [SPAM], jos sen sisältöä
epäillään roskapostiksi.

 

 

Suodin 3
Kirjoitetaan [SPAM]. Jos suodin laaditaan näin, niin pelkkä SPAM otsikkorivillä ei suodata tulevaa 
postia.

 

Suodin 4
Kun saapuvan viestin otsikossa on [SPAM], valitaan haluttu toimenpide viestin käsittelemiseksi. Tavallisin
vaihtoehto on siirtää viesti johonkin kansioon. Mahdollista on myös viestin välitön poistaminen. Viestin
poistaminen on peruuttamaton toimenpide ja on olemassa myös pieni mahdollisuus, että viesti ei
olekaan roskapostia. Siksi on hyvä silloin tällöin selata myös viestejä, jotka on siirretty roskaposti-
kansioon.

 

Suodin 5
Valmiin roskapostisuotimen [SPAM] asetukset yllä. Suodinta voi muokata napsauttamalla edellä kohdasta
[SPAM] ja kirjoittamalla jotain muita sanoja. Edellä roskaposti siirretään saapuvat kansion alikansioon
Roskat. Napsauttamalla edellä kohdasta Roskat, voidaan valita jokin muu kansio tai luoda uusi kansio,
jonne laaditun säännön toteuttavat viestit siirretään.

Siirretyt viestit eivät näy tulevien viestien kansiossa, vaan siinä alikansiossa, jonne viestit siirretään.
Nokian puhelimessa ko. kansio pitää vielä "tilata", jos kansion sisältöä halutaan lukea myös puhelimella.
Alikansiot ovat luettavissa normaaliin tapaan myös muilla postiohjelmilla kuten Macin Mail-ohjelmalla.

 

Lisätietoja

Kun tämän ohjeen mukainen roskapostisuodin laaditaan Exchange-postille, ei älypulimeen tarvitse tehdä mitään muutoksia. Viestit menevät suodattimessa määriteltyyn kansioon. Jos haluaa joskus katsoa myös puhelimella mitä roskapostikansioon on mennyt, pitää Nokian puhelimen tapauksessa tilata ko. roskapostikansio. Tilaaminen tapahtuu valitsemalla kansio ja valinta 'Tilaa kansio'.