19.09.2018

WLAN ja VPN

Tässä osiossa palvelujen etäkäyttö, VPN, WLAN ja yleistä. IT-palveluiden ohjeet on tarkoitettu opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Kapea: johtoja

Palvelujen etäkäyttö

VPN

WLAN

Yleistä

  • Miksi palvelu X ei toimi koneessani/koneeseeni maailmalta?   Miksi koneeseeni asentama FTP/WWW/jne. palvelu ei toimi muualta maailmalta? Tai miksi maailmalla oleva palvelu ei toimi yliopistoverkosta käsin? 
  • Tilaisuuksien ja tapahtumien verkkoyhteydet ja -järjestelyt   Mikäli yliopiston omiin tilaisuuksiin tarvitaan väliaikaisia verkkoyhteyksiä tai -järjestelyjä esimerkiksi ulkopuolisia esiintyjiä varten, ne järjestetään IT-palvelujen kautta. Langattoman verkon kuuluvuusalueella on käytettävissä vierailijaverkko (Jyu-guest) yliopiston vierailijoita varten. Yliopistosta riippumattomien ja kaupallisten toimijoiden yhteydet hoidetaan Kampusdatan kautta.