07.08.2018

Android ja langaton verkko (Wi-Fi / WLAN)

Yliopiston langattomaan verkkoon (jyu-student & jyu-staff) sekä eduroamiin kirjautuminen Androidilla (esim. Samsung, HTC, ZTE, Sony ja monen muun valmistajan mobiililaitteet)

 

Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella on käytettävissä kolme langatonta verkkoa:

 • jyu-student on opiskelijoiden käytössä JY:n kampusalueella
 • jyu-staff on henkilökunnan käytössä JY:n kampusalueella
 • eduroam on opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä JY:n kampusalueen lisäksi ympäri maailmaa useiden eri korkeakoulujen kampuksilla. Lisätietoja Eduroamista.

Huom! Käytä Jyväskylän yliopiston kampuksella aina ensisijaisesti jyu-student tai jyu-staff verkkoa!

 

jyu-student ja jyu-staff verkkoihin kirjautuminen toimii käyttäen Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnusta ja salasanaa muutaman asetuksen asettamisen jälkeen.

eduroam toimii muuten samoin, mutta käyttäjätunnus on annettava aina muodossa käyttäjätunnus@jyu.fi (esim. mameikal@jyu.fi).

 

Langattomaan verkkoon yhdistäminen

 

1. Avaa "Asetukset" (Settings) -valikko ja valitse "Wi-Fi"

 

2. Valitse langattomaksi verkoksi haluamasi verkko:

 • jyu-student (opiskelijat)
 • jyu-staff (henkilökunta)

 

3. Valitse seuraavat asetukset:

 • EAP-menetelmä: PEAP
 • Vaiheen 2 todennus: MSCHAPV2
 • CA-varmenne: (Määrittelemätön)
 • Käyttäjävarmenne: (Määrittelemätön)
 • Käyttäjätiedot: yliopiston käyttäjätunnus (HUOM! Eduroamiin yhdistäessä annetaan käyttäjätunnus aina muodossa käyttäjätunnus@jyu.fi (esim. mameikal@jyu.fi))
 • Nimettömät käyttäjätiedot: jätä tyhjäksi
 • Salasana: yliopiston käyttäjätunnuksen salasana

Valitse tämän jälkeen "Yhdistä" (Connect)