19.09.2018

Henkilökohtaiset kotisivut

Tietopaketti opiskelijoille ja henkilökunnalle omien kotisivujen julkaisemiseksi users.jyu.fi -palvelimella.
  1. Yleistä kotisivuista   Mistä kotisivut löytyvät ja minkälaista materiaalia sinne voi laittaa.
  2. Kotisivutilan aktivointi  Toimenpiteet kotisivutilan aktivoimiseksi users.jyu.fi -palvelimella.
  3. Kotisivujen siirtäminen www-palvelimelle   Eri vaihtoehdot kotisivujen siirtämiseksi palvelimelle
  4. Tietojen suojaaminen   Tietoa omien sivujen eri suojausvaihtoehdoista.
  5. Automaattiset hakemistolistaukset   Automaattisia hakemistolistauksia ei näytetä oletuksena users.jyu.fi-palvelimella.
  6. PHP:n käyttö   PHP:n käyttö omilla kotisivuilla
  7. CGI/SSI-tekniikat   CGI/SSI-tekniikoiden käyttäminen www-palveluissa (users.jyu.fi/groups.jyu.fi)