08.05.2019

Kotisivujen siirtäminen www-palvelimelle

Eri vaihtoehdot kotisivujen siirtämiseksi palvelimelle

Kotisivujen sijainti tiedostojärjestelmässä

Kotisivut users.jyu.fi -palvelimella näkyvät yliopiston Windows-koneessa W-asemana, kun sivut on aktivoitu.

Kotisivut näkyvät IT-palvelujen osituskäyttökoneilta (jalava, halava) hakemiston /wwwhome kautta. Polun kotisivuihin saa muodostettua kirjoittamalla kotihakemiston polun alkuosaksi  /wwwhome ja liittämällä polun viimeiseksi osaksi /public_html. Esimerkiksi käyttäjän mameikal kotihakemisto on /nashome1/mameikal, joten hänen kotisivunsa ovat hakemistossa /wwwhome/nashome1/mameikal/public_html

Osituskäyttökoneiden kautta kotisivuihin pääsyä voi helpottaa tekemällä linkin niihin. Esimerkki, jossa tehdään linkki www mameikal käyttäjän kotisivukansioon (nettisivut ovat tallennettuna index.html nimisenä tiedostona).

 [mameikal@jalava ~]$ pwd
 /nashome1/mameikal
 [mameikal@jalava ~]$ ln -s /wwwhome/nashome1/mameikal/public_html
 [mameikal@jalava ~]$ ls www
 index.html

 

Tämän jälkeen kotisivuille pääsee linkin www kautta.

Erilaiset siirtotavat

Kotisivujen siirtämiseksi omalta koneelta users.jyu.fi -palvelimelle on kolme eri vaihtoehtoa:

  • Yliopiston verkossa olevalta koneelta suoraan resurssienhallinnassa (Windows Explorer) näkyvän W-levyn kautta.
  • Kotikoneelta VPN-yhteyden kautta. Ensin otetaan VPN-yhteys ja sen jälkeen kytketään W-verkkolevy.
  • Kotikoneelta SSH-yhteyden kautta. Yhteys yliopiston palvelimeen otetaan SSH-ohjelman (esim. WinSCP) kautta.
  • Siirto Macintosh-alustalla siirtovaihtoehtona SSH/VPN-siirto.

 

Sivujen siirtäminen suoraan yliopiston verkossa olevalta koneelta

Yliopiston verkossa (Jyunet) olevissa koneissa, eli käytännössä kaikissa koneissa, jotka ovat yliopiston tiloissa, voi sivut yksinkertaisesti kopioida suoraan omalta koneelta kotisivukansioon. Kotisivukansio näkyy resurssienhallinnan (Windows Explorer) tai Oma tietokone -kuvakkeen (My Computer) kautta W-levynä ja heti tiedostojen kopioinnin jälkeen sivut näkyvät maailmalle osoitteessa users.jyu.fi/~käyttäjätunnus

 

Sivujen siirtäminen kotikoneelta VPN-yhteyden kautta

Sivujen siirtämiseksi esim. kotoa www-palvelimelle pitää ensin ottaa VPN-yhteys yliopiston verkkoon ja sen jälkeen kytkeä W-levy käyttöön. Seuraavassa toimenpiteet vaihe vaiheelta ja linkit tarkempiin ohjeisiin.

  1. Ota VPN-yhteys yliopiston verkkoon Windowsilla tai Macilla
  2. Kytke verkkolevy (W-levy) käyttöön Windows-koneella tai Macilla

 

Sivujen siirtäminen kotikoneelta SSH-yhteyden kautta (WinSCP-ohjelmalla)

SSH-yhteyden käyttäjille on olemassa erillinen ohje. Olennaista on huomata, että yhteyden ottamisen jälkeen täytyy tiedostot laittaa html-kansioon, jotta ne näkyvät maailmalle.