21.11.2013

Macintosh: Langaton verkko & MacOSX 10.6.x

Langattomaan paikallisverkkoon kirjautuminen Macintoshilla, kun käyttöjärjestelmä on Lumileopardi 10.6.x. Ohje on laadittu järjestelmän tasolle 10.6.2.

 

Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella on käytettävissä kolme langatonta verkkoa:

  • jyu-student on opiskelijoiden käytössä JY:n kampusalueella
  • jyu-staff on henkilökunnan käytössä JY:n kampusalueella
  • eduroam on opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä JY:n kampusalueen lisäksi ympäri maailmaa useiden eri korkeakoulujen kampuksilla. Lisätietoja eduroamista löytyy täältä.

Huom! Käytä Jyväskylän yliopiston kampuksella aina ensisijaisesti jyu-student tai jyu-staff verkkoa!

 

jyu-student ja jyu-staff verkkoihin yhdistäminen vaatii muutaman asetuksen laittamisen. Oleellista on valita autentikointiin TTLS – PAP jolloin langattomaan verkkoon pääsee suoraan omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

eduroamin tapauksessa samat asetukset toimivat muuten, mutta käyttäjätunnus on annettava aina muodossa käyttäjätunnus@jyu.fi (esim. mameikal@jyu.fi).

 

Ohjeet MacOSX tasolla 10.6.x (Lumileopardi)

1.) Avaa Järjestelmäasetukset -> Verkko-asetukset (System Preferences -> Network) ja valitse Airport. Vaihtoehtoisesti valitse AirPort valikkoriviltä, jos valinta valikkoriviltä on mahdollinen.

lumileo1

lumileo2

 

lumileo3
Jatketaan napsauttamalla Lisävalinnat... painikkeesta. Huomaa, että palvelulla on edellä 169-alkuinen IP-numero
ja varoitus, että  internet-yhteyttä ei voida muodostaa. Lisävalinnoista avautuu seuraava ikkuna.

 

lumileo4
Ensisijaisissa verkoissa voi näkyä aikaisemmin käytettyjä verkkoja. Valinta muista verkot automaattisesti
on käyttökelpoinen. Ensisijaisten verkkojen järjestystä voi muuttaa raahaamalla uuteen järjestykseen.

 

Siirry 802.1X-välilehdelle.

lumileo5
Napsautetaan valinnasta 802.1X -valinnasta. Luodaan uusi käyttäjäprofiili.

 

suojaus-wpa

Suojaustyyppi voi olla WPA Enterprise tai WPA2 Enterprise. Ensin mainittu on toiminnaltaan vakaampi. Tämä valinta on tullut Lumilepoardin päivitysten myötä.

air4b
Annetaann profiilille mielivaltainen nimi. Tässä "Oma-jyu-staff" ja täytetään muut valinnat esimerkin
mukaisesti. Käytä yliopiston tunnusta ja salasanaasi. Valitse protokollaksi TTLS ja jatka napsauttamalla
Määritä.
air5a
Valitse esimerkin mukaisesti PAP TTLS:n sisäiseksi todentamiseksi.
lumileo8
Jos yhteydenotto langattomaan verkkoon onnistuu, niin tämän jälkeen tulee näkyviin Tila:n status 
yhteydessä verkkoon jyu-staff ja näkyvissä on IP-numero, jonka kaksi ensimmäistä lukuparia
ovat 130 ja 234. Nämä ovat yliopiston IP-alueen numeroita ja yhteys verkkoon on saatu.

Määrittely on valmis. Sulje kaikki ikkunat ja tallenna tekemäsi muutokset. Voit myös sulkea Järjestelmäasetukset.

Muodosta yhteys yliopiston langattomaan verkkoon. Valitse 802.1X-kohtaan edellä tekemäsi määrittely (tässä tapauksessa Oma-jyu-staff).

yväksy vielä sertifikaatti/varmennin.

 

leopard5

 

Syksyn 2013 langattoman verkon kirjautumisuudistuksen jälkeen vanhat ohjeet pätevät muuten, mutta pitää valita luota seuraavan kuvan varmenteisiin. Uudistuksen jälkeen ei  langattomaan verkkoon kirjautumisessa enää tarvita millään laitteella yliopiston omaa juurivarmennetta.

varmenne-uusi2

Suositus: käynnistä kone ensin uudelleen, jos olet käyttänyt sitä jossain muussa langattomassa verkossa ennen kirjoittautumista yliopiston langattomaan verkkoon.

Mahdollisia ongelmia langattomaan verkkoon kirjautumisessa

Langattomaan verkkoon kirjautumisessa on esiintynyt ensimmäisellä yrityksellä ongelmia, vaikka kaikki määritykset ovat aivan oikein ja käytetty tunnus ja siihen liittyvä salasana ovat oikein, siis samoja kuin yliopiston langallisen verkon työasemalle kirjauduttaessa. Vaihda suojaustyypiksi WPA Enterprise, jos se on ollut WPA2 Enterprise.

Keinoja ongelman selvittämiseksi:

  1. Sammuta AirPort ja kytke uudelleen päälle.
  2. Käynnistä kone uudelleen määrittelyjen jälkeen.
  3. Poista tekemäsi profiili ja tee asetukset uudelleen. Profiilasetukset ovat mahdollisesti korruptoituneet.

Muutaman yrityksen jälkeen kaikissa esiintyneissä ongelmatapauksissa langaton verkkoyhteys on saatu toimimaan toimenpiteillä 1-3.