21.01.2019

Verkkolevyjen käyttäminen kotikoneelta käsin

Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka verkkolevy yhdistetään Windows-tietokoneella.

 

Verk­ko­le­vy­jen käyt­tö

VPN mahdollistaa yliopiston verkkolevyjen (esim. U-, W- ja S-asemat) etäkäytön. 

Mikäli et ole vielä asentanut VPN-yhteyttä käyttöösi, katso ohje täältä.

Verkkolevyjen etäkäyttö onnistuu osin myös ilman VPN-yhteyttä, ja saattaa olla joissain tilanteissa helppokäyttöisempi. Ohjeen vaihtoehtoiseen tapaan löydät täältä: Tiedostojen siirtäminen WinSCP-ohjelmalla

Verkkolevyille yhdistämistä varten tarvitset tiedon verkkolevyn osoitteesta. Yleisimpien verkkolevjen osoitteet ovat:

 • U-asema: \\fileservices.ad.jyu.fi\homes\käyttäjätunnus
 • W-asema: \\karahka2.cc.jyu.fi\käyttäjätunnus
 • S-asema: \\fileservices.ad.jyu.fi\commonshare

 

Verk­ko­le­vyn yh­dis­tä­mi­nen

 • Yhdistä ensimmäisenä VPN-yhteys.
 • Alla olevassa esimerkissä on käytetty Windows 10 -käyttöjärjestelmää, mutta sama periaate pätee myös vanhemmilla Windows-versioilla.
 • Verkkolevyn yhdistäminen onnistuu kun avaat käynnistysvalikosta Tietokone (Computer) -> (vasemmasta yläpalkista) Tietokone (Computer) -> Yhdistä verkkoasemaan (Map Network Drive).

MapNetworkDrive1.PNG

 

Tämän jälkeen valitset asetukset käytettävälle verkkolevylle.

 • Asema (Drive) -kenttään valitse levylle kirjain (esim. U, S tai W)
 • Kansio (Folder) -kenttään kirjoita verkkolevyn osoite. Alla olevassa kuvassa on käytetty esimerkkinä S-asemaa. Yleisimmät verkkolevyjen osoitteet on listattu hieman ylempänä tämän ohjesivun alussa.
 • Laita ruksi kohtaan Muodosta yhteys uudelleen kirjauduttaessa (Reconnect at sign-in) mikäli haluat että verkkolevy yhdistyy automaattisesti, eikä sitä tarvitse enää uudelleen asettaa
 • Laita ruksi kohtaan Muodosta yhteys eri tunnistetiedoilla (Connect using different credentials)

MapNetworkDrive2.PNG

 

Klikkaa tämän jälkeen Valmis (Finish). Seuraavaksi ohjelma pyytää kirjoittamaan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Voi vaatia 'Lisää vaihtoehtoja' ja 'Käytä toista tiliä' klikkaukset. Kirjoita Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnus muodossa käyttäjätunnus@ad.jyu.fi ja salasana normaalisti.

MapNetworkDrive3.PNG

 jos kirjautuminen ei onnistu, vaihda käyttäjätunnuksen kirjoitusasuksi JYUNET\käyttäjätunnus ja yritä yhdistämistä uudelleen.

Klikkaa tämän jälkeen OK -> Valmis (Finish). Verkkolevy on nyt yhdistetty.

MapNetworkDrive4.PNG

 

Vaih­toehtoi­nen tapa verk­ko­le­vyn yh­dis­tä­mi­seen: ko­men­to­ke­hoi­te

Verkkolevyn yhdistäminen onnistuu myös komentokehoitteelta "net use" -komennolla.

 • net use levykirjain: \\palvelin\verkkojako * /u:käyttäjätunnus@ad.jyu.fi

S-aseman voisi yhdistää siis myös näin:

 • net use S: \\fileservices.ad.jyu.fi\commonshare * /u:käyttäjätunnus@ad.jyu.fi

verkkolevy_8.png